All Finance

Hypotheekvormen

Het vinden van de juiste hypotheek is niet eenvoudig. Welke hypotheekvorm het meest geschikt is voor U, hangt af van uw persoonlijke situatie en of U voor zekerheid kiest of juist een aanvaardbaar risico durft te nemen. Tegenwoordig kunt U kiezen uit heel veel verschillende hypotheekvormen. Ze zijn echter allemaal te herleiden tot vijf basisvormen:

 

De annuïteitenhypotheek;
De levenhypotheek;
De spaarhypotheek;
De effectenhypotheek;
De aflossingsvrije hypotheek;
De bankspaarhypotheek.

Bij All Finance kunt U ook kiezen voor een combinatie van de bovenstaande vormen. Uw adviseur vertelt U graag welke hypotheek bij U past.

 

Wat is een hypotheek?
Een hypotheek is een lening die U afsluit om een eigen huis te kunnen kopen. Hiervoor dient het huis als onderpand. Het geleende bedrag moet U gedurende de looptijd of op de einddatum van de hypotheek aflossen. Bovendien moet U rente betalen over de lening: de hypotheekrente.

 

Fiscaal voordeel
Hypotheekrente is meestal aftrekbaar. Daarom kan het afsluiten van een hypotheek fiscaal voordelig zijn, zelfs als U over eigen geld beschikt.

 

Aandachtspunten
U kunt kiezen uit een groot aantal hypotheekvormen. Wat de juiste hypotheek voor U is, hangt af van wat U zelf wilt en wat uw financiële middelen en mogelijkheden zijn. Neem de volgende punten in acht:

 

Hoeveel geld heeft U per maand over voor een eigen huis?
Hoeveel bestedingsruimte wilt U per maand overhouden?
Hoe stabiel is uw persoonlijke en financiële situatie?
Hoeveel risico wilt U nemen? 

 

Veranderen van hypotheekvorm
Persoonlijke en financiële omstandigheden kunnen veranderen. Hierdoor kan het voorkomen dat een eerder gekozen hypotheekvorm niet meer de meest ideale is. In dat geval kunt U meestal van hypotheekvorm veranderen.

 

Overlijdensrisicoverzekering
Overlijden kan voor de nabestaanden tot grote financiële problemen leiden, indien niet voor een adequate verzekering is gekozen. Of en voor welk bedrag u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, is afhankelijk van uw gezinssituatie. Een aantal hypotheekverstrekkers stelt een overlijdensrisicoverzekering te allen tijde verplicht.
Bij geldverstrekkers zijn de voorwaarden voor de overlijdensrisicodekking afhankelijk van de hoogte van de hypotheek.

 

Het overbruggingskrediet
U kunt een overbruggingslening afsluiten als U een nieuwe woning wilt kopen, maar uw oude woning nog niet heeft verkocht. Deze lening lost U af zodra de oude woning verkocht is.

 

De bankgarantie
In het koopcontract van een woning is meestal een waarborgsom opgenomen. Deze dient U te betalen als de koop niet doorgaat vanwege een reden anders dan een in het contract genoemde ontbindende voorwaarde. Uw hypotheekverstrekker kan voor de betaling van die waarborgsom een garantie afgeven, de bankgarantie, indien U zelf de waarborgsom niet kunt of wenst te betalen.

 

Uw hypotheek tijdens de (ver)bouw

Nieuwbouw en verbouwing
Bij nieuwbouwpanden kan het nieuwe pand pas betrokken worden na oplevering van de woning. In de bouwtijd zit de koper soms met dubbele lasten, namelijk voor de oude woning, die vaak nog niet verkocht is, en hij betaalt al voor het nieuwe pand, dat echter nog niet beschikbaar is.
Dit probleem kan opgelost worden door bij de nieuwe hypotheek een post “renteverlies tijdens de bouw” op te nemen. Aan de hand van de geschatte bouwtijd wordt een bedrag gereserveerd, waaruit tijdens de bouw de rentelasten van het nieuwe pand kunnen worden betaald. Na het passeren van de hypotheekakte wordt een bouwdepot en een rentefinancie-ring geopend. Uw hypotheekverstrekker zal op beide depots hetzelfde rentepercentage vergoeden als het percentage, dat betaald wordt over de hypotheek zelf.

 

Bouwdepot
Hierin wordt het bedrag gestort, dat begroot is om de bouw cq de verbouwing te realiseren. De klant kan hieruit gelden opnemen voor de bouw. Hij moet daarvoor rekeningen overleggen, waaruit blijkt dat hij vordert met de (ver)bouw(ing). Moet een rekening rechtstreeks betaald worden aan de aannemer/leverancier, dan dient dit duidelijk op de nota te worden aangegeven. Bovendien moet de nota dan voorzien zijn van de handtekening van de klant. Soms kan een maximaal voorschot verstrekt worden van € 2.500,-.

 

Rentefinanciering
Hierin wordt het bedrag gestort, dat begroot is om in de geschatte bouwtijd de rentelasten van de nieuwe lening te voldoen. Zolang de woning nog niet gereed is wordt de rentelast, verminderd met de opgebouwde rentevergoeding van bouwdepot en rentefinanciering, uit de rentefinanciering gehaald.

 

Van zowel bouwdepot als rentefinanciering ontvangt U periodiek een overzicht.


 
Voor meer uitgebreidere info klik op bijgaand document: hypotheekvormen.pdf


 

Belastingwetgeving

Fiscale aspecten eigen woning

Bij de aanschaf van een eigen woning of het oversluiten van een eigenwoninglening spelen vele fiscale aspecten een rol. Deze aspecten komen hier in het kort aan bod.

 

Eigenwoninglening
Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, de verbetering en/of het onderhoud van een eigen woning kan worden aangemerkt als eigenwoninglening. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de zogenoemde bijleenregeling en de 30 jaarstermijn.

 

Bijleenregeling
Vanaf 01 januari 2004 kan de renteaftrek voor de woning worden beperkt door de bijleenregeling. Uitgangspunt van deze regeling is dat U bij verhuizing naar een duurdere woning de overwaarde van de oude woning in de nieuwe woning moet steken. Wordt voor de overwaarde toch een lening afgesloten dan zal dit deel in aan box III worden toegerekend.

 

Hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar
Naast de bijleenregeling geldt er nog een beperking: heeft U de hypotheek na 30 jaar niet helemaal afgelost, bijvoorbeeld omdat U een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten, dan kunt U de hypotheekrente na deze 30 jaar niet meer aftrekken.

Als U een bestaande eigenwoninglening oversluit in een nieuwe eigenwoninglening, dan eindigt de renteaftrek 30 jaar na aanvang van de oorspronkelijke lening. Als de nieuwe lening hoger is dan de oorspronkelijke, geldt voor het extra geleende bedrag opnieuw de periode van 30 jaar, tenzij U dit bijgeleende bedrag besteedt aan consumptieve uitgaven. In dat geval is de rente helemaal niet aftrekbaar.

 

Hypotheek op basis van een kapitaalverzekering
Veel hypotheekvormen, zoals de leven- en spaarhypotheek, zijn gekoppeld aan een kapitaalverzekering. Zo kunt u onder bepaalde voorwaarden belastingvrij sparen voor de aflossing van uw hypotheek.

 

Rente over leningen van consumptieve uitgaven zijn niet meer aftrekbaar
Sommige mensen gebruiken de overwaarde van hun woning voor bepaalde consumptieve uitgaven, zoals een auto of een boot. De rente en kosten over leningen voor dit soort uitgaven zijn niet aftrekbaar in box I. Dergelijke leningen worden toegerekend aan box III en komen in mindering op uw vermogen, waardoor U minder vermogensrendementsheffing betaalt.

 

Uw adviseur
Uw adviseur vertelt U in heldere bewoordingen welke invloed de belasting op het bezitten van een woning heeft. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met een van onze adviseurs.

Voor meer informatie over het belastingstelsel kunt U tevens terecht op de website van de belastingdienst.


All Finance B.V.   -   Weijereind 9 5541RD Reusel   -   Tel: 040-257 49 40   -   E-mail:
Realistatie: Zengerink Communicatie Management | CMS: We Provide