All Finance

Onze nieuwsbrief staat weer vol tips en informatie

23-06-2017


Als u de komende periode vertrekt voor een vakantie naar het buitenland, raden wij u aan om goed onze tips door te lezen. Heeft u bij uw reisverzekering gecheckt waar u eigenlijk precies voor verzekerd bent? En iets heel anders, heeft u bijvoorbeeld uw pinpas gecontroleerd, of die het wel doet in het buitenland? Uiteraard vertellen wij u meer in onze nieuwsbrief, dit keer over uw hypotheek, deeleconomie en nalatenschappen.


Een paar tips voor het geval u op vakantie gaat.

Voor u op vakantie gaat, is er meestal nog veel te regelen. En niet alleen op het werk. Om te voorkomen dat u in de vakantie voor onaangename verrassingen komt te staan, hier alvast wat zaken om af te vinken.

 

Veel mensen gaan in de komende periode weer genieten van een welverdiende vakantie! Heerlijk in eigen land of juist met de auto of het vliegtuig naar het buiteland. Voor iedereen die naar het buitenland gaat hebben wij een paar handige tips.

 

Laat voor u vertrekt ons uw verzekeringen checken. Naast uw bezittingen zoals uw bagage en contant geld kijken we ook naar de eventuele, medische kosten in het buitenland. Reist u met uw auto en is deze nu WA of beperkt casco verzekerd, dan kan overwogen worden de auto voor de vakantieperiode volledig casco te verzekeren. Niet alle verzekeraars bieden deze mogelijkheid. Wij kunnen voor u onderzoeken of een vakantie-cascoverzekering in uw situatie mogelijk is.

 

1.Ga na op welke hulp u kunt rekenen wanneer u met uw auto in het buitenland pech krijgt.
Relatief nieuwe auto’s kunnen vaak een beroep doen op de hulpdienst van de dealer. Ook geven veel autoverzekeringen bepaalde rechten bij pech in het buitenland. Daarnaast zijn er natuurlijk de diensten zoals de ANWB die levert. Het is verstandiger om deze rechten vooraf in rust uit te zoeken, in plaats van dit pas te doen als er zich een calamiteit voordoet.

 

2.Denk aan uw betaalpassen.
Om het risico van criminaliteit te beperken zijn veel banken overgegaan om betaalpassen standaard te blokkeren voor pinnen in landen buiten Europa. Hierbij kan de definitie welke landen wel en niet tot Europa behoren verschillen. Ook is het mogelijk dat u als gebruiker ooit zelf de landen heeft beperkt waar met uw pas betaald kan worden. Bij de meeste banken kunt u via uw bankaccount kijken welke blokkades op dit moment op uw pas van toepassing zijn. Ook kunt u deze blokkades soms zelf aanpassen. Heeft u minderjarige kinderen die zelfstandig naar het buitenland op vakantie gaan? Onderzoek dan goed of hun bankpassen ook in het land van bestemming gebruikt kunnen worden.

 

3.Maak een kopie van uw paspoort en reisdocumenten.

Bij diefstal of verlies is het gemakkelijk wanneer u snel een foto kunt downloaden met een kopie van uw legitimatiebewijs en reisdocumenten. U kunt deze foto’s voor de start van uw vakantie opslaan in de cloud. Bijvoorbeeld in uw web mail.

 

4.Voorkom inbraken in uw woning.
Het is niet verstandig om bijvoorbeeld via sociale media breed bekend te maken dat het hele gezin op vakantie is en uw woning dus waarschijnlijk een aantal weken onbewoond is. Maatregelen die u kunt nemen zijn bijvoorbeeld:
•Zet lampen op een tijdschakelaar;
•Vraag buren of anderen een auto op uw oprit te zetten en uw postbus te legen;
•Zorg voor niet te veel inkijk in de woning;
•Laat de woning niet “superopgeruimd” achter. Een paar borden en bekers op het aanrecht en de eettafel kunnen bij een crimineel twijfel oproepen of de bewoners echt weg zijn;
•Heeft u rolluiken met afstandsbediening? Fijn als de buren deze overdag kunnen openen en ’s-avonds weer kunnen sluiten. Of u doet het natuurlijk met uw eigen app!

 

Neem de tijd om over uw hypotheek te praten

De wijze waarop u de aankoop van uw woning financiert, heeft voor vele jaren invloed op het deel van uw inkomen dat u dagelijks naar eigen keuze kunt besteden. Wij zijn kritisch op de verschillende reclame-uitingen die erop gericht zijn om consumenten te “lokken” met de belofte dat de hypotheek “snel” geregeld wordt. Ons advies: neem de tijd om u goed te laten voorlichten. In dit artikel gaan we in op enkele actuele ontwikkelingen waarover in de media op dit moment veel wordt bericht.

 

Financieringsvoorbehoud

Indien u een woning koopt, dan is het gebruikelijk dat u deze koop aangaat onder de voorwaarde dat u binnen een bepaalde periode een passende hypotheek kunt afsluiten. Deze voorwaarde heet een financieringsvoorbehoud. Nu de vraag naar woningen sterk is gestegen, komt het steeds vaker voor dat verkopers de voorkeur geven aan kopers die geen financieringsvoorbehoud wensen. De verkoper weet dan zeker dat de koop “rond” is. Komt de koper nadien zijn verplichting tot afname niet na, dan is het gebruikelijk dat hij aan de verkoper een boete moet betalen. In veel koopcontracten is deze boete gesteld op 10 % van de verkoopprijs van de woning.

Wij zien ook in onze adviespraktijk dat kopers steeds vaker noodgedwongen afzien van een financieringsvoorbehoud. Eenvoudigweg omdat ze anders telkens ervaren dat de woning van hun keuze aan anderen wordt verkocht.

Het kopen zonder financieringsvoorbehoud vormt door de boete van minimaal 10 % van de verkoopprijs een groot financieel risico. Ons advies is daarom om al met ons in gesprek te gaan voordat u gaat kijken naar een woning. Wij kunnen dan een goede inschatting maken van de vraag welke hypotheek voor u bereikbaar is. Hierdoor kunt u het risico van aankoop zonder financieringsvoorbehoud iets kleiner maken.

 

Aflossingsvrij bestaat niet

Elke hypotheeklening moet op enig moment terugbetaald worden. De benaming aflossingsvrije hypotheek is dan ook een benaming die ongelukkig is. De Engelse markt spreekt bij dit type hypotheken over “interest only”. Dat is een juistere benaming. Op dit moment zijn er nog circa 1 miljoen hypotheken waarbij de huiseigenaar alleen rente betaalt en tussentijds niet aflost. Een deel van deze huiseigenaren bouwt wel, bijvoorbeeld via een levensverzekering of beleggingsrekening, vermogen op dat bestemd is om te zijner tijd de hypotheeklening af te lossen.

 

Toch is de vrees groot dat op enig moment huiseigenaren in de problemen komen doordat zij niet in staat zijn de lening af te lossen. Daarnaast is op enig moment de hypotheekrente voor deze huiseigenaren niet meer fiscaal aftrekbaar. In 2031 is dit voor de eerste grote groep Nederlanders het geval. Dat houdt in, dat de bruto-hypotheekrente dan gelijk wordt aan de netto hypotheekrente. Dit betekent voor velen een forse aanslag op het vrij besteedbaar inkomen

 

Ons nadrukkelijke advies is om, wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft, samen met ons in kaart te brengen wat voor u de gevolgen zijn. Wij kijken daarbij onder meer naar:
•Indien u elders vermogen opbouwt om de hypotheek te zijner tijd af te lossen, vindt deze vermogensopbouw zodanig plaats dat het inderdaad realistisch is te verwachten dat dit vermogen voldoende is om de volledige hypotheek af te lossen? Is dit niet het geval wat is dan de omvang van de te verwachten restschuld?
•Hoe gaan de hypotheeklasten zonder nadere maatregelen zich in de komende tijd ontwikkelen en wat betekent deze ontwikkeling voor uw besteedbaar inkomen?
•Wat voor type aflossingsvrije hypotheek heeft u? Zal de aanbieder bereid zijn de lening te laten voortbestaan zolang u de verschuldigde rente tijdig voldoet of zal de geldverstrekker na de overeengekomen leningsperiode aflossing van de lening eisen? Als dit laatste het geval is, kunt u op dat moment dan nog een nieuwe hypotheek afsluiten?
•Zijn er mogelijk andere financiële producten die u in het verleden heeft afgesloten die misschien meer rendement opbrengen door deze nu te gebruiken in het kader van de financiering van uw woning?

 

Ons advies is om de tijd te nemen om u te verdiepen in de financiering van uw woning. Dat geldt zowel wanneer u in het verleden een hypotheek heeft afgesloten als wanneer u in de komende tijd overweegt een hypotheek af te sluiten.

 

Als onafhankelijk financieel adviseur analyseren wij uw situatie en geven wij u een advies dat bij deze situatie past.

 

Deeleconomie in opkomst. Maar hoe zit het met de verzekeringen?

 

Steeds meer consumenten laten andere consumenten gebruik maken van hun eigendommen op het moment dat zij deze niet zelf nodig hebben. Deze ontwikkeling wordt deeleconomie genoemd. In dit artikel kijken we naar het verzekeringsaspect van deeleconomie.

 

Steeds meer toepassingen

In de samenleving ontstaan steeds meer vormen van deeleconomie. Bij velen is inmiddels bekend het (ver)huren van woon/slaapruimte via bijvoorbeeld Airbnb. Of de (ver)huur van een auto via Snappcar of Mywheels. Ook het lenen van allerlei zaken die je maar incidenteel nodig hebt kan bij buurtgenoten via bijvoorbeeld Peerby.

 

Door de opkomst van internet en sociale media is het steeds gemakkelijker geworden om “vraag” en “aanbod” bij elkaar te brengen. Waar de een van dit soort initiatieven gebruik maakt om kosten te sparen, kan een ander vooral gemotiveerd zijn door de zorgen voor het milieu. Weer anderen zijn positief over de deeleconomie omdat ze op die manier met allerlei mensen in contact komen die ze anders waarschijnlijk niet ontmoet zouden hebben.

 

Particuliere verzekeringen zijn vaak nog niet aangepast aan de deeleconomie

De verzekeringen die u als particulier afsluit, zijn vaak nog niet aangepast aan deze ontwikkeling naar een deeleconomie. Neem de autoverzekering. De premie is afgestemd op onder meer uw rijvaardigheid. Lange tijd rijden zonder schade leidt tot een lagere premie, dan wanneer u regelmatig schade heeft. In de meeste particuliere autoverzekeringen is verhuur van de auto dan ook van dekking uitgesloten.

Ook bij de inboedelverzekering van uw woning wordt ervan uitgegaan, dat u zelf de woning bewoont. Verhuurt u de woning en veroorzaken de huurders schade aan de inboedel, dan is deze niet automatisch verzekerd bij de inboedelverzekeringen

 

Ook nieuwe aansprakelijkheidsverzekeringen

De deeleconomie leidt ook tot nieuwe aansprakelijkheidsvragen. Stel dat u uw woning verhuurt en de door u geïnstalleerde brandmelder reageert niet bij brand, omdat u vergeten was de lege batterij te vervangen? Lijden de huurders hierdoor schade, dan is het niet vanzelfsprekend dat uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren deze schade vergoedt.

 

Advies: neem contact met ons op

Gaat u als aanbieder of afnemer gebruik maken van deze toepassingen van de deeleconomie, neem dat contact met ons op. Wij zullen u dan informeren welke risico’s wel en niet op uw bestaande verzekeringen zijn gedekt. Valt een bepaald risico buiten de standaarddekking, dan kunnen wij onderzoeken of er wellicht toch mogelijkheden zijn om dit risico tijdelijk te verzekeren. Wij verwachten dat verzekeringsmaatschappijen in de komende jaren op dit gebied nieuwe initiatieven zullen lanceren. Maar dit zal heel geleidelijk gaan.

 

Vragen uit de praktijk over nalatenschappen

Net als de notaris krijgen ook wij als financieel dienstverlener regelmatig vragen van onze relaties rondom nalatenschappen. Enkele veel gestelde vragen behandelen wij in dit artikel.

 

Kan een kind worden onterfd?

Het volledig onterven van een kind kan in Nederland niet. Wel kunnen via een testament de rechten van een kind worden beperkt. Elk kind behoudt het recht op zijn of haar “legitieme portie”. De legitieme portie is een bedrag dat gelijk staat aan de helft van de waarde van zijn of haar erfdeel dat hij of zij volgens de wet, dus wanneer er geen testament zou zijn, zou erven. Het betreffende kind moet deze legitieme portie na het overlijden van de ouder wel zelf opeisen. Dit moet gebeuren binnen 5 jaar na het overlijden. Wordt dit niet gedaan, dan vervalt het recht op een legitieme portie. Overigens is het gebruikelijk om in een testament te regelen, dat het onterfde kind zijn of haar legitieme portie pas krijgt na het overlijden van de langstlevende ouder.

 

Kan voorkomen worden dat ex-partner de nalatenschap van kinderen gaat beheren?

Nadat de scheiding is uitgesproken, heeft de ex-partner geen wettelijk recht meer op de nalatenschap van de andere partner. Zijn er kinderen dan wordt de nalatenschap door deze kinderen geërfd. Zijn de kinderen echter bij het overlijden van de ouder nog minderjarig, dan heeft de ex-partner als mede-ouder wel bepaalde rechten. Door het maken van een testament kunnen deze rechten de ex-partner ontnomen worden. Dat kan door in het testament te bepalen, dat bij overlijden van de ouder een bewindvoerder wordt benoemd voor het beheer van de nalatenschap totdat de kinderen volwassen zijn. Wordt dit niet goed geregeld, dan bestaat dus het risico dat bij het overlijden van de ene ouder de ex-partner het vermogen van de kinderen gaat beheren tot het moment waarop zij volwassen zijn.

 

Is er iets te regelen rondom sociale media

Twitter, Facebook, LinkedIn etc. zijn voorbeelden van sociale media die massaal worden gebruikt. Voor al deze media heeft de gebruiker vaak een gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Weten de nabestaanden deze codes niet, dan is het na het overlijden een hele klus om deze accounts op te heffen. Dat kan pijnlijke situaties opleveren.

 

Notarissen hebben ter voorkoming hiervan een social media testament ontwikkeld. Hierin worden vastgelegd:
•Welke online profielen u heeft;
•De gebruikersnaam en wachtwoorden;
•Wat na het overlijden met de accounts moet gebeuren (verwijderen of omzetten naar een gedenkpagina);
•Wie gaat optreden als social media executeur: een van de nabestaanden of de notaris.

 

Sommige sociale media bieden inmiddels zelf ook al mogelijkheden om te bepalen wat er na het overlijden van de gebruiker met het account moet gebeuren. Wordt het account zonder dat de erfgenamen zich hiervan bewust zijn, beëindigd dan kan dit ertoe leiden dat voor de nabestaanden waardevolle foto’s en andere zaken verdwijnen zonder dat deze tijdig door de erfgenamen veilig gesteld konden worden.

 

Advies: neem periodiek contact op met de notaris

Ons advies aan onze relaties is om via een notaris een testament te laten opstellen. Een goed testament geeft rust en kan ook veel erfbelasting besparen. Heeft u een testament? Dan is het verstandig om dit minimaal eens in de vijf jaar met de notaris door te nemen. Wet- en regelgeving veranderen voortdurend en het kan belangrijk zijn het testament hierop aan te passen. Bij tussentijdse, wezenlijke veranderingen in uw persoonlijk leven is het vaak belangrijk eerder contact op te nemen met de notaris om de eventuele gevolgen voor uw testament door te nemen. Dergelijke wezenlijke veranderingen zijn bijvoorbeeld een echtscheiding, kinderen die gaan trouwen of een samenlevingscontract aangaan, relevante schenkingen aan een of alle kinderen, het beëindigen van het ondernemerschap wegens verkoop van de onderneming of blijvende opname in een verzorgingstehuis.

 

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) / Aangesloten bij KiFiD

 

Nieuwsarchief

23-06-2017 | Onze nieuwsbrief staat weer vol tips en informatie
29-05-2017 | Er is weer genoeg te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen
15-05-2017 | Uw financiŽle update: laat u goed informeren door ons
04-04-2017 | Nieuwe ontwikkelingen delen wij graag met u
20-03-2017 | Hoeveel huisartsen heeft u?
03-03-2017 | Blijf altijd alert als het om uw financiŽle zaken gaat
20-02-2017 | Wij houden de veranderingen voor u bij
06-02-2017 | Laat uw financieel adviseur meekijken
23-01-2017 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw en onze aandacht
06-01-2017 | Natuurlijk houden wij u ook in 2017 op de hoogte van ontwikkelingen
16-12-2016 | Wij wensen u hele fijne feestdagen
05-12-2016 | Laat u goed adviseren als u besluit te gaan lenen
18-11-2016 | De wereld verandert snel
04-11-2016 | Diverse wijzigingen in de woningmarkt per 1 januari 2017
21-10-2016 | Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij schade door kinderen?
09-09-2016 | De Kabinetsplannen ook dit jaar weer uitgelekt!
12-08-2016 | Bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
01-08-2016 | Wij geven onafhankelijk advies aan u...
15-07-2016 | De reisverzekering vraagt om een deskundig advies
01-07-2016 | Financiele ontwikkelingen zijn er altijd...
17-06-2016 | Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?
07-06-2016 | Er gebeurt weer genoeg in de financiŽle wereld
26-05-2016 | Wederom positieve ontwikkelingen in de woningmarkt
09-05-2016 | Ga goed verzekerd op vakantie
25-04-2016 | De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening
29-03-2016 | Wij staan voor u klaar ook in onzekere tijden
29-02-2016 | Goed nieuws: de woningmarkt trekt aan!
12-02-2016 | FinanciŽle zaken vragen altijd uw en onze aandacht
01-02-2016 | Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal
15-01-2016 | Informatie over hypotheken en autoverzekeringen en schadebehandeling
17-12-2015 | Vrede en gelukt gewenst voor 2016
10-12-2015 | Ook de financiŽle wereld gaat met de tijd mee
27-11-2015 | Laat ons u zekerheid bieden in deze roerige tijden
17-11-2015 | Weet u al welke zorgverzekering het beste bij u past in 2016?
30-10-2015 | Laat ons u helpen om uw financiŽn in balans te houden
16-10-2015 | Omdat u er misschien niet aan denkt, doen wij dat voor u!
02-10-2015 | Belangrijke informatie uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2016
18-09-2015 | Profiteert u ook mee van de koopkrachtstijging?
20-08-2015 | Laat een financieel adviseur meekijken bij al uw financiŽle zaken
06-08-2015 | Genoeg financiŽle zaken om aan te denkenÖ
24-07-2015 | Onafhankelijk financieel advies meer dan ooit belangrijk
10-07-2015 | Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2015
12-06-2015 | Onze economie zit weer in de lift!
18-05-2015 | De NHG grens wordt per 1 juli verlaagd!
08-05-2015 | Technologische ontwikkelingen laten op termijn uw verzekeringspremie dalen
17-04-2015 | Een goede financiŽle toekomst hangt af van de keuzes die u nu maakt
03-04-2015 | Vertrouwen in de economie neemt toe, de huizenmarkt profiteert
05-03-2015 | Iedere verzekering vraagt om een grondig vergelijk
20-02-2015 | De lage rente pakt zowel positief als negatief uit
06-02-2015 | Het ontslagrecht en de studiefinanciering wijzigen, wat betekent dit voor u?
14-01-2015 | 2015 heeft veel financiŽle wijzigingen in het vooruitzicht
22-12-2014 | Geluk en gezondheid gewenst voor 2015
12-12-2014 | Let op: vergelijken van verzekeringen draait om meer dan de prijs!
02-12-2014 | Actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn
14-11-2014 | U kunt de financiŽle risicoís die u loopt zelf inperken
03-11-2014 | Studieschuld hoeft geen invloed te hebben op het verkrijgen van een hypotheek
17-10-2014 | Onze praktijkkennis zetten we ook voor u in
03-10-2014 | Laat ons u ondersteunen bij de vele financiŽle en wetswijzigingen
23-09-2014 | Prinsjesdag en de gevolgen voor u
02-09-2014 | Eerste Kabinetsplannen Prinsjesdag zijn al bekend
25-08-2014 | Huis kopen wordt aantrekkelijker dan huren
07-08-2014 | Weet u dat vrijwilligers ook verplichtingen hebben?
28-07-2014 | Verzekering van zon of regen, in de vakantieperiode kunnen beide voorkomen
11-07-2014 | Een vriendendienst tijdens de vakantie en er is schade, wat nu?
27-06-2014 | Laten we even tijd besteden aan uw hypotheek en pensioen
16-06-2014 | De kunst van niet te weinig, maar vooral ook niet te veel
02-06-2014 | Ook voor deeladviezen kunt u op ons rekenen
16-05-2014 | Steeds meer tekenen van een groeiende economie
02-05-2014 | Financieel bewustzijn steeds belangrijker
18-04-2014 | Wij geven u gemak wanneer u dit het meest nodig heeft
07-04-2014 | Zichtbare en onzichtbare wijzigingen in uw verzekeringen
21-03-2014 | Verschuivingen in zetels hebben politieke gevolgen
07-03-2014 | Wat fijn dat u zaken aan ons uit handen kunt geven
21-02-2014 | FinanciŽle opvoeding voor jong en oud
07-02-2014 | Investeer even tijd in uw financiŽle zekerheid
24-01-2014 | Wist u dat buiten de piste skiŽn vaak niet verzekerd is?
13-01-2014 | Ook in het nieuwe jaar blijft verzekeren om aandacht vragen
24-12-2013 | De beste wensen...
16-12-2013 | Gebruik oude en of nieuwe regelingen in uw voordeel
29-11-2013 | Blijf alert op wetswijzigingen die uw persoonlijke financiŽn kunnen raken
15-11-2013 | Praktijkvoorbeelden tonen u waarom het verzekeren van risicoís loont
01-11-2013 | Wat betekent het nieuwe akkoord voor uw financiŽle zaken?
21-10-2013 | Weer veel te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen!
23-09-2013 | Gevolgen Prinsjesdag voor uw portemonnee
06-09-2013 | De aanloop naar Prinsjesdag
23-08-2013 | Kabinet gaat weer invloed hebben op uw portemonnee
09-08-2013 | Wij kennen geen zomer- of winterstop
16-07-2013 | Persoonskenmerken kunnen grote premieverschillen veroorzaken
11-07-2013 | Q en A provisieverbod
02-07-2013 | De consument als individueel persoon: onze relatie
03-06-2013 | Kritisch over uw verzekeringen
17-05-2013 | Actuele ontwikkelingen hebben invloed op uw verzekeringen
03-05-2013 | Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen
19-04-2013 | Volg de ontwikkelingen op de voet
05-04-2013 | Laat een financieel adviseur meekijken bij uw financiŽle vraagstukken
25-03-2013 | Aanpassen aan het weer, of aan uw verzekeringen?
08-03-2013 | Voortdurende wijzigingen blijven uw aandacht vragen
25-02-2013 | FinanciŽle zekerheid als stabiele basis
13-02-2013 | EXTRA Nieuwskrant over nieuwe hypotheek voornemens politiek
11-02-2013 | Actuele ontwikkelingen in de financiŽle wereld komen dichtbij
25-01-2013 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw aandacht
11-01-2013 | Wij blijven uw financiŽle ogen en handen in 2013
20-12-2012 | Nieuwjaarsgroet
17-12-2012 | Veel keuzes vragen om een gedegen advies
03-12-2012 | Continue aandacht voor financiŽle zaken van belang
19-11-2012 | Wat heeft het regeerakkoord voor u in petto?
02-11-2012 | Gevolgen van het regeerakkoord
19-10-2012 | Nieuwe belastingplannen
05-10-2012 | Belangrijke informatie over uw lopende verzekeringen
21-09-2012 | De formatie is belangrijker dan Prinsjesdag dit jaar
07-09-2012 | Invloed van verkiezingen op uw financiŽn
24-08-2012 | We starten de zaak weer op!
13-07-2012 | Ook in de zomer is er belangrijk nieuws
29-06-2012 | Met een gerust hart de zomer in
18-06-2012 | Onbezorgd de zomervakantie tegemoet
11-06-2012 | Hou grip op uw eigen financiŽn
18-05-2012 | Met positieve energie de lente in
04-05-2012 | Politiek zoekt rust en vertrouwen
20-04-2012 | Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op
23-03-2012 | Alleen uw eigen adviseur komt echt voor uw belangen op
09-03-2012 | Heeft u uw financiŽn beter op orde dan de overheid ?
24-02-2012 | Bljif alert op onnodig hoge kosten en risico's
08-02-2012 | Geef uw verzekeringen eens extra aandacht
27-01-2012 | Verzekeren blijft om aandacht vragen
13-01-2012 | Een nieuw jaar met goede voornemens
21-12-2011 | Bij een Nieuwjaar horen wensen
16-12-2011 | Zorg voor rust in uw financiŽle huishouding
02-12-2011 | Vooruitkijken voorkomt FinanciŽle zorgen
17-11-2011 | Bewust omgaan met geld en verzekeren
03-11-2011 | Laat verzekeren over aan de expert
20-10-2011 | SpaarOnlinerekening WestlandUtrecht Bank
20-10-2011 | Even tijd nemen voor uw financiŽn en verzekeringen voorkomt veel leed
22-09-2011 | De Miljoenennota heeft invloed op iedereen
08-09-2011 | Een turbulente omgeving vraagt om een betrouwbaar advies
29-08-2011 | Laat ons u zekerheid geven
30-06-2011 | 'Uw financiŽle zekerheid kent geen vakantieperiode'
17-06-2011 | Pensioen
08-06-2011 | Maatschappelijk verantwoord verzekeren
20-05-2011 | Beter bewust verzekerd
04-05-2011 | Nederland wordt steeds zelfstandiger !
21-04-2011 | Hypotheken
07-04-2011 | Nederland schermt steeds beter haar bezittingen af !
31-03-2011 | Schadeverzekeringen in alle soorten en maten
22-03-2011 | De autoverzekering
07-03-2011 | Belastingtips
18-02-2011 | De klant centraal
11-02-2011 | Onderverzekerd, verplicht verzekerd, niet verzekerd
18-01-2011 | Alsnog de beste wensen !
30-12-2010 | In 2011 gaat er weer veel veranderen
16-12-2010 | Het Financieel Rijbewijs
14-12-2010 | Winter: extra risico's
29-11-2010 | Verschuivingen in Den Haag
15-11-2010 | Onrust over pensioenen
29-10-2010 | Uw zorgverzekering in 2011
14-10-2010 | Financieren van uw dromen
30-09-2010 | Prinsjesdag 2010
17-09-2010 | Uw spaarloon komt vrij...
02-09-2010 | (Extreem) weer en verzekeringen
20-08-2010 | Uit elkaar...
05-08-2010 | Een nieuwe (oude) auto !
09-07-2010 | Kinderen worden groot....
24-06-2010 | Inkomstenterugval
14-06-2010 | Sportzomer 2010
27-05-2010 | 50-plus en dan ?
17-05-2010 | Vakantietijd !
29-04-2010 | Meer over rechtsbijstand
15-04-2010 | Uw huis en hypotheek
18-03-2010 | De uitvaartverzekering
08-03-2010 | Banksparen
22-02-2010 | Hoe zit het met uw opstal- en inboedelverzekering
04-02-2010 | Uw pensioen
21-01-2010 | Uw belastingaangifte
11-01-2010 | Inkomsten uit uw eigen woning
22-12-2009 | Oud en Nieuws
14-12-2009 | De actieve (wintersport)vakantie
30-11-2009 | Voogdij
13-11-2009 | Zorgverzekeringen
30-10-2009 | Internet en financiŽle diensten: een gevaarlijke combinatie
19-10-2009 | Overlijdensrisicoverzekering
02-10-2009 | Verbouwen
23-09-2009 | De Miljoenennota en de Rijksbegroting 2010
07-09-2009 | Zorgvuldig omgaan met uw vermogen
16-07-2009 | Nieuwe huisstijl
13-07-2009 | NHG, wat is dit ook al weer ?
15-05-2009 | Algemene Nabestaandenwet
06-04-2009 | Inkomensterugval
25-02-2009 | Als wij u mogen adviseren
09-02-2009 | Hypotheekactualiteiten
23-01-2009 | Hoe staat het met ķw pensioen?
19-12-2008 | Een nieuw jaar, nieuwe kansen
06-11-2008 | Zorgverzekeringen
10-10-2008 | Zwaar weer!
26-09-2008 | Rijksbegroting: "What's in it for you ?"
12-09-2008 | ďLeden van de Staten GeneraalÖĒ
18-07-2008 | Uit elkaar : 2-1 = 2
09-07-2008 | Beleggingsverzekeringen
20-06-2008 | Banksparen
09-05-2008 | De dader ligt op het kerkhof
28-02-2008 | Gemiddelde dag kost schadeverzekeraars 17 miljoen euro
23-01-2008 | Belastingaangifte
03-10-2007 | Overdracht vermogen ouders naar de kinderen
18-07-2007 | Roy-Data voor bonusmalusverklaringen
16-04-2007 | Dubbelklik
07-02-2007 | DigiD voor U
23-10-2006 | Groene kaart voor uw caravan

All Finance B.V.   -   Weijereind 9 5541RD Reusel   -   Tel: 040-257 49 40   -   E-mail:
Realistatie: Zengerink Communicatie Management | CMS: We Provide