All Finance

Uw financiŽle update: laat u goed informeren door ons

15-05-2017


Zonnepanelen wel of niet onder de verzekering en vermogen schenken: dit zijn zo maar enkele onderwerpen die wij in onze nieuwsbrief dit keer aan u toelichten. Thema’s die in meer of mindere mate invloed kunnen hebben op uw financiële zaken. Ons advies is om de nieuwsbrief eens door te lezen en daar waar u meer informatie wenst, of een persoonlijk gesprek met ons wilt, dit aan ons te laten weten. Dan helpen wij u graag verder, daar zijn we immers voor!

 

Hypotheken: 30 jaar rente vast en verhuizen
In de afgelopen periode is er in de media het nodige geschreven over de mogelijkheid om bij het aangaan van een hypotheek de rente voor 30 jaar vast zetten en de daaruit voortvloeiende vraag of dit verstandig is, indien u mogelijk binnen die 30 jaar weer gaat verhuizen. In dit artikel zetten wij de voor- en nadelen van 30 jaar rente vast in relatie tot verhuizen voor u op een rij.

 

Indien u een hypotheek afsluit, maakt u met de geldverstrekker een afspraak voor de periode waarbinnen de rente voor u gelijk blijft. De hypotheekrente is tegenwoordig historisch laag. Op dit moment is de rente voor een korte periode rentevast lager dan voor een langere termijn rentevast. De verschillen zijn echter beperkt. De rente voor 10 jaar vast schommelt rond de 2 %. Terwijl die voor 30 jaar vast zich rond de 3 % beweegt.

 

Veel mensen willen maximale zekerheid en kiezen voor een lange rentevastperiode. Op die manier denken zij zekerheid te hebben, dat, ook wanneer de rentes voor nieuwe hypotheken stijgen, zij de lage rente blijven betalen die zij nu afspreken.

 

Op zich klopt deze redenatie. Waar de Vereniging Eigen Huis echter terecht op heeft gewezen, is, dat u bij een aantal geldverstrekkers deze vaste rente niet kan meenemen, indien u tussentijds naar een andere (bijvoorbeeld grotere) woning gaat verhuizen. Op dat moment moet bij geldverstrekkers weer een nieuwe hypotheek worden afgesloten tegen de op dat moment geldende, mogelijk (veel) hogere hypotheekrente.

 

Zou u bij de aankoop van een woning dus zeker weten dat u binnen 10 jaar gaat verhuizen, dan heeft het weinig zin om bij die betreffende geldverstrekker de hypotheekrente 30 jaar vast te zetten. In dat geval is het verstandiger om te kiezen voor de lagere rente van 10 jaar vast.

 

Maar er zijn ook geldverstrekkers bij wie de hypotheek, inclusief de nu afgesproken rente, bij verhuizing wel kan worden meegenomen. In dat geval hebt u de zekerheid, dat u over de volledige periode recht heeft op de lage rente die u nu afspreekt. Dit geeft zekerheid over de hoogte van de woonlasten. Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij u precies vertellen bij welke geldverstrekkers dit wel en niet mogelijk is.

 

De keuze voor een rentevast periode is slechts één van de onderdelen waarover goed moet worden nagedacht bij het kiezen van een hypotheek. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: hoe lang denkt u in de aan te kopen woning te blijven wonen en hoe belangrijk vindt u stabiele woonlasten? Daarnaast zijn er nog veel andere zaken waar geldverstrekkers onderling verschillen in de voorwaarden die zij hanteren. Ons kantoor is gespecialiseerd in hypotheken. Wij nemen graag de tijd om samen met u te onderzoeken welke geldverstrekker een aanbod kan doen dat het beste past bij uw specifieke wensen en behoeften. Interesse? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst met een onafhankelijk op uw situatie toegesneden advies.


Zonnepanelen. Vallen die onder een verzekering?

Hoewel het u waarschijnlijk een besparing oplevert op uw energiekosten, zijn zonnepanelen duur in aanschaf. Het is dan ook belangrijk te weten of deze goed zijn verzekerd tegen schade.

 

Hoofdregel: opstalverzekering

Bent u eigenaar van het pand waarop de zonnepanelen gemonteerd worden, dan heeft u waarschijnlijk ook een opstalverzekering. Doordat de zonnepanelen “aard- en nagelvast” aan de woning worden bevestigd, valt schade in beginsel onder de dekking van de opstalverzekering. Elke opstalverzekering dekt bijvoorbeeld schade door brand. Worden door een brand in uw woning de zonnepanelen beschadigd, dan zal deze schade ook vergoed worden onder de opstalverzekering. De dekking voor schade aan zonnepanelen volgt dus de verzekeringsvoorwaarden van het hele gebouw. Is een bepaalde schadeoorzaak voor het gebouw niet verzekerd dan is ook schade aan zonnepanelen door deze oorzaak niet verzekerd. In dit verband is het dus belangrijk om te weten of bijvoorbeeld schade door storm bij de opstalverzekering is verzekerd.

 

Regeling bij huurwoning

Huurt u uw woning en gaat u zelf zonnepanelen monteren? Omdat u huurder bent, sluit u geen opstalverzekering. Dat doet de verhuurder. U kunt ervoor kiezen om de zonnepanelen te verzekeren op uw inboedelverzekering. Op deze verzekering kunt u namelijk ook het huurdersbelang verzekeren. Dat zijn alle verbeteringen die uw zelf aanbrengt aan de huurwoning. Denk aan de nieuwe keuken, badkamer en ook zonnepanelen.

 

Diefstal geeft probleem

Afhankelijk hoe makkelijk de zonnepanelen zijn te bereiken, kunnen deze ook gestolen worden. De meeste zonnepanelen zijn gemakkelijk te demonteren. Er hoeft dan geen inbraakschade te zijn. Vaak bepalen verzekeringsvoorwaarden dat er voor het recht op schadevergoeding inbraakschade moet zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat bij diefstal zonder inbraakschade de schade niet vergoed wordt.

 

Verzekerde sommen aanpassen

Hoewel de prijzen van zonnepanelen steeds lager worden, is met een totale installatie vaak toch nog steeds een aanzienlijk bedrag gemoeid. Het is dan ook noodzakelijk om te controleren of het maximaal verzekerde bedrag van uw verzekering voldoende is nadat de zonnepanelen zijn aangebracht. Is de totale waarde van uw woning of inboedel inclusief de waarde van de zonnepanelen lager dan het maximaal verzekerde bedrag, dan loopt u het risico dat u bij een schade maar een gedeelte van deze schade vergoed krijgt.

 

Heeft u al zonnepanelen op het dak van uw woning of gaat u deze binnenkort aanbrengen? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan controleren welke verzekeringen u heeft en of deze moeten worden aangepast.

 

Vermogen schenken? Laat ons u adviseren
Rijke kinderen, arme ouders. Dit is de titel van bovenstaand schilderij van Aert Pietersz uit 1599. Het schilderij is te zien in het Rijksmuseum. De afbeelding toont ouders die al hun geld hebben uitgeven om hun zoon een goede opvoeding te geven. Op oudere leeftijd vragen zij hem om hulp. Hij weigert deze hulp “omdat hij zijn stand moet ophouden”. Hij schendt daarmee het Bijbelse gebod: Eer uw vader en moeder.

 

Aan deze afbeelding moeten wij vaak denken, wanneer wij met relaties praten over het bij leven schenken van geld aan de kinderen. Enerzijds om op die manier de kinderen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een woning te helpen. Anderzijds om te voorkomen dat over de latere erfenis belasting betaald moet worden.

 

Wij adviseren altijd om een goede afweging te maken alvorens een groot deel van het eigen vermogen op deze wijze tijdens het leven al over te dragen aan de kinderen. De meeste ouderen willen namelijk graag in hun eigen woonomgeving oud worden en zo lang mogelijk in de woning blijven wonen. Dat kan vaak. Zeker wanneer er extra ondersteuning wordt geboden.

 

Op dit moment is te zien dat zogenaamde ‘zorgvilla’s’ steeds populairder worden. Zorgvilla’s zijn wooncomplexen specifiek gericht op ouderen zodat dezen de laatste jaren van hun leven veilig en in een aangename omgeving kunnen doorbrengen. Afhankelijk van de luxe liggen de kosten voor huisvesting, voeding en faciliteiten al snel tussen de € 30.000 en € 60.000 per jaar.

 

Wij merken wel eens dat bij het begrip “vermogensplanning” relaties denken dat dit vooral iets is voor mensen rond de 40 jaar, die denken aan de situatie rondom hun pensioendatum. Nu de gemiddelde leeftijd stijgt, wordt het echter ook juist rond de pensioendatum zelf belangrijk om opnieuw goed na te denken over de toekomstige wensen en behoeften en het geld dat vervolgens nodig is om die wensen te kunnen realiseren. Daarbij spelen ook tal van fiscale vragen een rol. Wilt u hierover met ons van gedachten wisselen dan kan dat.


Hoe zit het eigenlijk met de huishoudelijke hulp?

Voor de huishoudelijke hulp geldt de fiscale regeling “Dienstverlening aan huis”. Deze regeling komt er samengevat op neer, dat wanneer u als particulier voor minder dan 4 dagen iemand rechtstreeks aanneemt om u te helpen in het huishouden of andere werkzaamheden zoals hierboven genoemd, u over het loon dat u aan de hulp betaalt geen loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen hoeft in te houden en af te dragen. Huurt u iemand in voor 1 uur per dag? Dan geldt dat als 1 gewerkte dag! Uiteraard moet uw hulp de verdiensten wel opgeven aan de belastingdienst of instantie waarvan hij of zij een uitkering ontvangt.

 

Het is verstandig om de afspraken met uw hulp vast te leggen in een overeenkomst. Let dan hierop:


•U zorgt voor een veilige en gezonde werkplek.
•U betaalt uw hulp minimaal het wettelijk minimumloon en 8% vakantiegeld.
•U betaalt uw hulp door bij vakantie (dit is 4 keer het aantal werkuren per week).
•U betaalt uw hulp door bij ziekte, voor maximaal 6 weken.

 

Een door overheid opgestelde modelovereenkomst om de afspraken met uw hulp vast te leggen, vindt u via deze download.

 

Indien de hulp bij u schade veroorzaakt, dan is dit in het algemeen niet verzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van uw hulp. Als “werkgever” draagt u het risico van schade door uw “medewerker”. Of de door u geleden schade vergoed wordt, hangt af van de voorwaarden van uw eigen verzekeringen. Bij de meest uitgebreide inboedelverzekeringen is dit type schade vaak wel meeverzekerd. Wilt u hierover uitgebreidere informatie hebben, dan kunt u uiteraard hiervoor contact met ons opnemen. Misschien overbodig om te zeggen: maar dergelijke schades zijn alleen verzekerd, indien deze uitgebreide verzekering is afgesloten voordat de schade heeft plaatsgevonden.

 

Indien uw hulp tijdens de werkzaamheden bij u letsel oploopt (de bekende val van het trapje bij het zemen van de ramen) dan bent u voor deze schade aansprakelijk. Zeker wanneer dit letsel tot blijvende invaliditeit leidt, kan dit een hoge schade tot gevolg hebben. Deze schade valt in beginsel onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. De voorwaarden van een dergelijke verzekering kunnen echter per maatschappij verschillen. Gaat u gebruik maken van een huishoudelijke hulp of doet u dit nu al en wilt u zeker weten of uw aansprakelijkheid voor deze hulp op dit moment is verzekerd, kijk dit dan na in de polisvoorwaarden of vraag ons dit voor u te doen.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

 

Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)/Aangesloten bij KiFiD

 

Nieuwsarchief

23-06-2017 | Onze nieuwsbrief staat weer vol tips en informatie
29-05-2017 | Er is weer genoeg te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen
15-05-2017 | Uw financiŽle update: laat u goed informeren door ons
04-04-2017 | Nieuwe ontwikkelingen delen wij graag met u
20-03-2017 | Hoeveel huisartsen heeft u?
03-03-2017 | Blijf altijd alert als het om uw financiŽle zaken gaat
20-02-2017 | Wij houden de veranderingen voor u bij
06-02-2017 | Laat uw financieel adviseur meekijken
23-01-2017 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw en onze aandacht
06-01-2017 | Natuurlijk houden wij u ook in 2017 op de hoogte van ontwikkelingen
16-12-2016 | Wij wensen u hele fijne feestdagen
05-12-2016 | Laat u goed adviseren als u besluit te gaan lenen
18-11-2016 | De wereld verandert snel
04-11-2016 | Diverse wijzigingen in de woningmarkt per 1 januari 2017
21-10-2016 | Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij schade door kinderen?
09-09-2016 | De Kabinetsplannen ook dit jaar weer uitgelekt!
12-08-2016 | Bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
01-08-2016 | Wij geven onafhankelijk advies aan u...
15-07-2016 | De reisverzekering vraagt om een deskundig advies
01-07-2016 | Financiele ontwikkelingen zijn er altijd...
17-06-2016 | Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?
07-06-2016 | Er gebeurt weer genoeg in de financiŽle wereld
26-05-2016 | Wederom positieve ontwikkelingen in de woningmarkt
09-05-2016 | Ga goed verzekerd op vakantie
25-04-2016 | De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening
29-03-2016 | Wij staan voor u klaar ook in onzekere tijden
29-02-2016 | Goed nieuws: de woningmarkt trekt aan!
12-02-2016 | FinanciŽle zaken vragen altijd uw en onze aandacht
01-02-2016 | Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal
15-01-2016 | Informatie over hypotheken en autoverzekeringen en schadebehandeling
17-12-2015 | Vrede en gelukt gewenst voor 2016
10-12-2015 | Ook de financiŽle wereld gaat met de tijd mee
27-11-2015 | Laat ons u zekerheid bieden in deze roerige tijden
17-11-2015 | Weet u al welke zorgverzekering het beste bij u past in 2016?
30-10-2015 | Laat ons u helpen om uw financiŽn in balans te houden
16-10-2015 | Omdat u er misschien niet aan denkt, doen wij dat voor u!
02-10-2015 | Belangrijke informatie uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2016
18-09-2015 | Profiteert u ook mee van de koopkrachtstijging?
20-08-2015 | Laat een financieel adviseur meekijken bij al uw financiŽle zaken
06-08-2015 | Genoeg financiŽle zaken om aan te denkenÖ
24-07-2015 | Onafhankelijk financieel advies meer dan ooit belangrijk
10-07-2015 | Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2015
12-06-2015 | Onze economie zit weer in de lift!
18-05-2015 | De NHG grens wordt per 1 juli verlaagd!
08-05-2015 | Technologische ontwikkelingen laten op termijn uw verzekeringspremie dalen
17-04-2015 | Een goede financiŽle toekomst hangt af van de keuzes die u nu maakt
03-04-2015 | Vertrouwen in de economie neemt toe, de huizenmarkt profiteert
05-03-2015 | Iedere verzekering vraagt om een grondig vergelijk
20-02-2015 | De lage rente pakt zowel positief als negatief uit
06-02-2015 | Het ontslagrecht en de studiefinanciering wijzigen, wat betekent dit voor u?
14-01-2015 | 2015 heeft veel financiŽle wijzigingen in het vooruitzicht
22-12-2014 | Geluk en gezondheid gewenst voor 2015
12-12-2014 | Let op: vergelijken van verzekeringen draait om meer dan de prijs!
02-12-2014 | Actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn
14-11-2014 | U kunt de financiŽle risicoís die u loopt zelf inperken
03-11-2014 | Studieschuld hoeft geen invloed te hebben op het verkrijgen van een hypotheek
17-10-2014 | Onze praktijkkennis zetten we ook voor u in
03-10-2014 | Laat ons u ondersteunen bij de vele financiŽle en wetswijzigingen
23-09-2014 | Prinsjesdag en de gevolgen voor u
02-09-2014 | Eerste Kabinetsplannen Prinsjesdag zijn al bekend
25-08-2014 | Huis kopen wordt aantrekkelijker dan huren
07-08-2014 | Weet u dat vrijwilligers ook verplichtingen hebben?
28-07-2014 | Verzekering van zon of regen, in de vakantieperiode kunnen beide voorkomen
11-07-2014 | Een vriendendienst tijdens de vakantie en er is schade, wat nu?
27-06-2014 | Laten we even tijd besteden aan uw hypotheek en pensioen
16-06-2014 | De kunst van niet te weinig, maar vooral ook niet te veel
02-06-2014 | Ook voor deeladviezen kunt u op ons rekenen
16-05-2014 | Steeds meer tekenen van een groeiende economie
02-05-2014 | Financieel bewustzijn steeds belangrijker
18-04-2014 | Wij geven u gemak wanneer u dit het meest nodig heeft
07-04-2014 | Zichtbare en onzichtbare wijzigingen in uw verzekeringen
21-03-2014 | Verschuivingen in zetels hebben politieke gevolgen
07-03-2014 | Wat fijn dat u zaken aan ons uit handen kunt geven
21-02-2014 | FinanciŽle opvoeding voor jong en oud
07-02-2014 | Investeer even tijd in uw financiŽle zekerheid
24-01-2014 | Wist u dat buiten de piste skiŽn vaak niet verzekerd is?
13-01-2014 | Ook in het nieuwe jaar blijft verzekeren om aandacht vragen
24-12-2013 | De beste wensen...
16-12-2013 | Gebruik oude en of nieuwe regelingen in uw voordeel
29-11-2013 | Blijf alert op wetswijzigingen die uw persoonlijke financiŽn kunnen raken
15-11-2013 | Praktijkvoorbeelden tonen u waarom het verzekeren van risicoís loont
01-11-2013 | Wat betekent het nieuwe akkoord voor uw financiŽle zaken?
21-10-2013 | Weer veel te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen!
23-09-2013 | Gevolgen Prinsjesdag voor uw portemonnee
06-09-2013 | De aanloop naar Prinsjesdag
23-08-2013 | Kabinet gaat weer invloed hebben op uw portemonnee
09-08-2013 | Wij kennen geen zomer- of winterstop
16-07-2013 | Persoonskenmerken kunnen grote premieverschillen veroorzaken
11-07-2013 | Q en A provisieverbod
02-07-2013 | De consument als individueel persoon: onze relatie
03-06-2013 | Kritisch over uw verzekeringen
17-05-2013 | Actuele ontwikkelingen hebben invloed op uw verzekeringen
03-05-2013 | Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen
19-04-2013 | Volg de ontwikkelingen op de voet
05-04-2013 | Laat een financieel adviseur meekijken bij uw financiŽle vraagstukken
25-03-2013 | Aanpassen aan het weer, of aan uw verzekeringen?
08-03-2013 | Voortdurende wijzigingen blijven uw aandacht vragen
25-02-2013 | FinanciŽle zekerheid als stabiele basis
13-02-2013 | EXTRA Nieuwskrant over nieuwe hypotheek voornemens politiek
11-02-2013 | Actuele ontwikkelingen in de financiŽle wereld komen dichtbij
25-01-2013 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw aandacht
11-01-2013 | Wij blijven uw financiŽle ogen en handen in 2013
20-12-2012 | Nieuwjaarsgroet
17-12-2012 | Veel keuzes vragen om een gedegen advies
03-12-2012 | Continue aandacht voor financiŽle zaken van belang
19-11-2012 | Wat heeft het regeerakkoord voor u in petto?
02-11-2012 | Gevolgen van het regeerakkoord
19-10-2012 | Nieuwe belastingplannen
05-10-2012 | Belangrijke informatie over uw lopende verzekeringen
21-09-2012 | De formatie is belangrijker dan Prinsjesdag dit jaar
07-09-2012 | Invloed van verkiezingen op uw financiŽn
24-08-2012 | We starten de zaak weer op!
13-07-2012 | Ook in de zomer is er belangrijk nieuws
29-06-2012 | Met een gerust hart de zomer in
18-06-2012 | Onbezorgd de zomervakantie tegemoet
11-06-2012 | Hou grip op uw eigen financiŽn
18-05-2012 | Met positieve energie de lente in
04-05-2012 | Politiek zoekt rust en vertrouwen
20-04-2012 | Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op
23-03-2012 | Alleen uw eigen adviseur komt echt voor uw belangen op
09-03-2012 | Heeft u uw financiŽn beter op orde dan de overheid ?
24-02-2012 | Bljif alert op onnodig hoge kosten en risico's
08-02-2012 | Geef uw verzekeringen eens extra aandacht
27-01-2012 | Verzekeren blijft om aandacht vragen
13-01-2012 | Een nieuw jaar met goede voornemens
21-12-2011 | Bij een Nieuwjaar horen wensen
16-12-2011 | Zorg voor rust in uw financiŽle huishouding
02-12-2011 | Vooruitkijken voorkomt FinanciŽle zorgen
17-11-2011 | Bewust omgaan met geld en verzekeren
03-11-2011 | Laat verzekeren over aan de expert
20-10-2011 | SpaarOnlinerekening WestlandUtrecht Bank
20-10-2011 | Even tijd nemen voor uw financiŽn en verzekeringen voorkomt veel leed
22-09-2011 | De Miljoenennota heeft invloed op iedereen
08-09-2011 | Een turbulente omgeving vraagt om een betrouwbaar advies
29-08-2011 | Laat ons u zekerheid geven
30-06-2011 | 'Uw financiŽle zekerheid kent geen vakantieperiode'
17-06-2011 | Pensioen
08-06-2011 | Maatschappelijk verantwoord verzekeren
20-05-2011 | Beter bewust verzekerd
04-05-2011 | Nederland wordt steeds zelfstandiger !
21-04-2011 | Hypotheken
07-04-2011 | Nederland schermt steeds beter haar bezittingen af !
31-03-2011 | Schadeverzekeringen in alle soorten en maten
22-03-2011 | De autoverzekering
07-03-2011 | Belastingtips
18-02-2011 | De klant centraal
11-02-2011 | Onderverzekerd, verplicht verzekerd, niet verzekerd
18-01-2011 | Alsnog de beste wensen !
30-12-2010 | In 2011 gaat er weer veel veranderen
16-12-2010 | Het Financieel Rijbewijs
14-12-2010 | Winter: extra risico's
29-11-2010 | Verschuivingen in Den Haag
15-11-2010 | Onrust over pensioenen
29-10-2010 | Uw zorgverzekering in 2011
14-10-2010 | Financieren van uw dromen
30-09-2010 | Prinsjesdag 2010
17-09-2010 | Uw spaarloon komt vrij...
02-09-2010 | (Extreem) weer en verzekeringen
20-08-2010 | Uit elkaar...
05-08-2010 | Een nieuwe (oude) auto !
09-07-2010 | Kinderen worden groot....
24-06-2010 | Inkomstenterugval
14-06-2010 | Sportzomer 2010
27-05-2010 | 50-plus en dan ?
17-05-2010 | Vakantietijd !
29-04-2010 | Meer over rechtsbijstand
15-04-2010 | Uw huis en hypotheek
18-03-2010 | De uitvaartverzekering
08-03-2010 | Banksparen
22-02-2010 | Hoe zit het met uw opstal- en inboedelverzekering
04-02-2010 | Uw pensioen
21-01-2010 | Uw belastingaangifte
11-01-2010 | Inkomsten uit uw eigen woning
22-12-2009 | Oud en Nieuws
14-12-2009 | De actieve (wintersport)vakantie
30-11-2009 | Voogdij
13-11-2009 | Zorgverzekeringen
30-10-2009 | Internet en financiŽle diensten: een gevaarlijke combinatie
19-10-2009 | Overlijdensrisicoverzekering
02-10-2009 | Verbouwen
23-09-2009 | De Miljoenennota en de Rijksbegroting 2010
07-09-2009 | Zorgvuldig omgaan met uw vermogen
16-07-2009 | Nieuwe huisstijl
13-07-2009 | NHG, wat is dit ook al weer ?
15-05-2009 | Algemene Nabestaandenwet
06-04-2009 | Inkomensterugval
25-02-2009 | Als wij u mogen adviseren
09-02-2009 | Hypotheekactualiteiten
23-01-2009 | Hoe staat het met ķw pensioen?
19-12-2008 | Een nieuw jaar, nieuwe kansen
06-11-2008 | Zorgverzekeringen
10-10-2008 | Zwaar weer!
26-09-2008 | Rijksbegroting: "What's in it for you ?"
12-09-2008 | ďLeden van de Staten GeneraalÖĒ
18-07-2008 | Uit elkaar : 2-1 = 2
09-07-2008 | Beleggingsverzekeringen
20-06-2008 | Banksparen
09-05-2008 | De dader ligt op het kerkhof
28-02-2008 | Gemiddelde dag kost schadeverzekeraars 17 miljoen euro
23-01-2008 | Belastingaangifte
03-10-2007 | Overdracht vermogen ouders naar de kinderen
18-07-2007 | Roy-Data voor bonusmalusverklaringen
16-04-2007 | Dubbelklik
07-02-2007 | DigiD voor U
23-10-2006 | Groene kaart voor uw caravan

All Finance B.V.   -   Weijereind 9 5541RD Reusel   -   Tel: 040-257 49 40   -   E-mail:
Realistatie: Zengerink Communicatie Management | CMS: We Provide