All Finance

Hoeveel huisartsen heeft u?

20-03-2017


Heel Nederland was de afgelopen weken in de ban van de verkiezingen. Nu de verkiezingen er weer opzitten, richten wij ons graag weer op de financiële zaken die gewoon door gaan. Deze keer stellen wij u de vraag hoeveel huisartsen u heeft. Wellicht een gekke vraag, maar het is een bruggetje naar ons als uw financieel adviseur. Wij kijken graag actief met u mee naar uw persoonlijke situatie. Dat kunnen wij het beste als wij een goed totaalbeeld hebben van al uw verzekeringen en financiële producten die u heeft afgesloten. Wij adviseren u daarom om even de tijd te nemen om onze nieuwsbrief goed te lezen. Heeft u vragen, belt u ons dan gerust. Daar zijn wij tenslotte voor!


Is een nabestaandenpensioen in uw situatie wel nodig?

Indien u pensioen opbouwt bij uw werkgever, betaalt u hiervoor een premie. In de meeste gevallen bouwt u daarmee twee rechten op. Enerzijds een kapitaal waarmee uw pensioen wordt gefinancierd vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Anderzijds wordt er ook een kapitaal opgebouwd voor de situatie dat u komt te overlijden. Dat kapitaal wordt dan gebruikt om een uitkering te doen aan uw partner.

 

Wat is de situatie, als u geen partner heeft? Of deze partner beschikt over eigen goede pensioenregeling of eigen vermogen? Dan betaalt u eigenlijk premie voor een verzekering waaraan u geen behoefte heeft. In bepaalde situaties mag u er dan voor kiezen om het deel van de premie dat nu wordt gebruikt voor de opbouw van het partnerpensioen, te gebruiken voor uw eigen ouderdomspensioen. Dat heet “uitruil nabestaandenpensioen voor hoger ouderdomspensioen”. Het gevolg van een dergelijke uitruil is, dat er niet langer recht op een partnerpensioen bestaat, maar doordat de volledige premie naar de opbouw van het ouderdomspensioen gaat, wordt dit pensioen hoger. Het recht op deze uitruil geldt alleen voor pensioenrechten opgebouwd na 1 januari 2002.

 

Uitruil is niet altijd mogelijk. Het nabestaandenpensioen kan bij de werkgever op twee manieren worden opgebouwd. Dit is nogal technisch, maar we proberen het kort uit te leggen.

 

De eerste manier is nabestaandenpensioen op basis van opbouw. Hierbij bouwt u ieder jaar pensioenrechten op. Stopt deze opbouw, bijvoorbeeld omdat u uit dienst gaat en bij een andere werkgever pensioen gaat opbouwen, dan blijven de al opgebouwde rechten gewoon van kracht.

 

De tweede manier is nabestaandenpensioen op basis van risico. Hierbij geldt, dat – indien u op het moment dat u in loondienst bent komt te overlijden – de partner een uitkering ontvangt. Treedt u echter uit dienst omdat u bij een andere werkgever gaat werken, dan eindigt daarmee ook het recht op uitkering bij overlijden.

 

Uitruil van het nabestaandenpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is mogelijk bij pensioenregelingen waarbij het nabestaandenpensioen op opbouwbasis is verzekerd. Bij nabestaandenpensioen op risicobasis kan soms slechts een deel van het nabestaande pensioen omgezet worden naar het ouderdomspensioen.

 

We begrijpen dat voor veel van onze relaties dit ingewikkelde materie is. Bouwt u een pensioen op via een werkgever, maar heeft u geen partner of een partner die voor zijn of haar inkomen niet afhankelijk is van uw pensioen, onderzoek dan of het voor u wel of niet mogelijk en aantrekkelijk is de premie die u nu mogelijk betaalt voor het partnerpensioen te bestemmen voor een hoger ouderdomspensioen. Uw pensioenuitvoerder kan u hierover alle informatie geven. Maar ook wij willen uiteraard graag uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

 

 

Hoeveel huisartsen heeft u?

U zult vreemd kijken wanneer iemand u vertelt twee huisartsen te hebben: een voor het onderlichaam en een voor het bovenlichaam. Of wanneer een ondernemer aangeeft twee accountants te hebben: een voor de debetzijde en een voor de creditzijde. Iedereen snapt dat dit onlogisch is. De arts en accountant kunnen alleen maar goed adviseren wanneer zij een totaalbeeld hebben.

 

Dit geldt ook voor ons vak. We zien nog steeds dat mensen en bedrijven die voor het eerst bij ons kantoor komen tot dat moment hun verzekeringen en hypotheek door verschillende organisaties laten begeleiden. Er loopt iets bij de bank, bij de werkgever, bij een verzekeraar rechtstreeks en verzekeringen bij een of twee adviseurs. Met als gevolg dat niemand het totaaloverzicht heeft en niemand zich ook echt verantwoordelijk voelt voor dit totaal.

 

Financiële dienstverlening is net een puzzel. Allemaal stukjes die hun eigen plek moeten krijgen. Een adviseur kan zonder het totaalbeeld te hebben iets vertellen over die ene verzekering. Maar of deze goed aansluit bij de andere verzekeringen, dat blijft de vraag. Dat kan de adviseur niet overzien, als hij geen totaalbeeld heeft. De samenleving verandert snel. Bepaalde nieuwe risico’s komen op. Bijvoorbeeld de sociale wetgeving wordt aangepast waarbij, indien een van de kostwinners komt te overlijden, de andere kostwinner recht heeft op een veel lagere nabestaandenuitkering, dan waarmee in het verleden altijd rekening was gehouden. Wie merkt dit op en gaat kijken welke gevolgen dit heeft voor de verschillende, bestaande voorzieningen?

 

Actief meekijken wat veranderingen in wet- en regelgeving en in uw persoonlijke situatie voor uw totale zekerheidspakket betekenen, kan alleen wanneer de adviseur een goed totaalbeeld heeft. Dat is de reden dat wij graag een volledig beeld willen hebben van alle verzekeringen en financiële producten die u in heeft afgesloten.

 

Op die manier kunnen wij het beste waken over uw zekerheid.


GPS Zender op E-bike: een wapen tegen diefstal

Op dit moment rijden er zo’n 1,5 miljoen e-bikes in Nederland. Dit aantal stijgt snel. Per jaar worden er meer dan 200.000 nieuwe e-bikes verkocht. Helaas zijn deze fietsen bij dieven zeer gewild. Vorig jaar werden er ruim 25.000 gestolen. Weinig van deze gestolen fietsen worden teruggevonden. De fietsen zijn duur. Maar ook het vervangen van de oplaadbare accu kan zo maar meer dan € 500 kosten wanneer de accu gestolen wordt. Als u een e-bike bezit, dan is het dus verstandig om erover na te denken of een verzekering tegen diefstal of schade zinvol is.

 

Verzekeringsmaatschappijen en fietsfabrikanten zijn inmiddels gestart met een actie om diefstallen van e-bikes tegen te gaan. Naast uiteraard een goed slot en registratie van de gegevens van de fiets is het nieuwste wapen tegen diefstal een GPS zender. Vanaf eind januari van dit jaar start een van de grotere fietsfabrikanten (Sparta) met het uitrusten van 10.000 nieuwe e-bikes met een GPS zender. Wordt de fiets gestolen, dan kan de eigenaar via een app de vermissing doorgeven aan een meldkamer. Deze meldkamer “ziet” digitaal waar de fiets zich op dat moment bevindt en coördineert de actie die nodig is om de fiets terug te halen.

 

Duurdere personenauto’s en veel vrachtauto’s, maar ook dure bouwmachines zoals shovels zijn vaak al met dergelijke GPS-zenders uitgerust. In de praktijk is dit effectief, want op deze manier worden gestolen goederen vaak teruggevonden. Bovendien worden de dieven en hun handlangers hierdoor vaker opgepakt, waardoor zij hun activiteiten (tijdelijk) moeten staken.

 

Door de snelle, digitale ontwikkeling verwachten wij, dat er steeds meer toepassingen beschikbaar zullen komen die eenvoudig zijn aan te brengen en maar beperkte kosten met zich mee brengen, waardoor diefstal wordt voorkomen en, wanneer deze toch plaatsvindt, gestolen goederen vaker worden opgespoord. Als kantoor dat dagelijks bezig is met het vergroten van de zekerheid van onze klanten, volgen wij deze ontwikkelingen uiteraard.

Interessante nieuwe ontwikkelingen zullen we regelmatig via deze nieuwsbrief belichten.

 

Kennis over verkeersregels gemakkelijk op te frissen

Wat betekent een dubbele witte streep midden op de weg met een groene kleur ertussen (1)? En dezelfde witte streek maar zonder de groene kleur ertussen (2)? En is de maximumsnelheid op een autoweg nu 100, 120 of 130 kilometer (3)? Moet u bij deze vragen ook even nadenken? De kans is dan groot, dat u uw rijbewijs wat langer geleden heeft behaald. Sindsdien zijn er nieuwe verkeersregels bij gekomen en bestaande regels gewijzigd.

 

Om misverstanden en dus ongevallen te voorkomen, is het belangrijk dat iedereen de actuele verkeersregels kent. Veilig Verkeer Nederland (VNN) helpt u daarbij graag. Op de website van VNN vindt u een online test. Meer dan 300.000 mensen hebben de test inmiddels gedaan. U krijgt een aantal vragen, waarbij u het naar uw oordeel juiste antwoord moet geven. U zult zien dat vragen gaan over zaken die u bij veel autoritten tegenkomt. Maar om al deze vragen goed te beantwoorden…… Kijkt u zelf maar eens. Valt het resultaat tegen? Dan kunt u een nieuwe set vragen beantwoorden. Op die manier kunt u uw kennis van de verkeersregels op uw gemak weer opfrissen. De test vindt u op www.vvn.nl/opfriscursus.

 

Oh ja. De antwoorden op de drie vragen hierboven. 1 = 100, 2 = 80, 3 = 100

 

 

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)/Aangesloten bij KiFiD

 

Nieuwsarchief

23-06-2017 | Onze nieuwsbrief staat weer vol tips en informatie
29-05-2017 | Er is weer genoeg te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen
15-05-2017 | Uw financiŽle update: laat u goed informeren door ons
04-04-2017 | Nieuwe ontwikkelingen delen wij graag met u
20-03-2017 | Hoeveel huisartsen heeft u?
03-03-2017 | Blijf altijd alert als het om uw financiŽle zaken gaat
20-02-2017 | Wij houden de veranderingen voor u bij
06-02-2017 | Laat uw financieel adviseur meekijken
23-01-2017 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw en onze aandacht
06-01-2017 | Natuurlijk houden wij u ook in 2017 op de hoogte van ontwikkelingen
16-12-2016 | Wij wensen u hele fijne feestdagen
05-12-2016 | Laat u goed adviseren als u besluit te gaan lenen
18-11-2016 | De wereld verandert snel
04-11-2016 | Diverse wijzigingen in de woningmarkt per 1 januari 2017
21-10-2016 | Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij schade door kinderen?
09-09-2016 | De Kabinetsplannen ook dit jaar weer uitgelekt!
12-08-2016 | Bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
01-08-2016 | Wij geven onafhankelijk advies aan u...
15-07-2016 | De reisverzekering vraagt om een deskundig advies
01-07-2016 | Financiele ontwikkelingen zijn er altijd...
17-06-2016 | Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?
07-06-2016 | Er gebeurt weer genoeg in de financiŽle wereld
26-05-2016 | Wederom positieve ontwikkelingen in de woningmarkt
09-05-2016 | Ga goed verzekerd op vakantie
25-04-2016 | De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening
29-03-2016 | Wij staan voor u klaar ook in onzekere tijden
29-02-2016 | Goed nieuws: de woningmarkt trekt aan!
12-02-2016 | FinanciŽle zaken vragen altijd uw en onze aandacht
01-02-2016 | Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal
15-01-2016 | Informatie over hypotheken en autoverzekeringen en schadebehandeling
17-12-2015 | Vrede en gelukt gewenst voor 2016
10-12-2015 | Ook de financiŽle wereld gaat met de tijd mee
27-11-2015 | Laat ons u zekerheid bieden in deze roerige tijden
17-11-2015 | Weet u al welke zorgverzekering het beste bij u past in 2016?
30-10-2015 | Laat ons u helpen om uw financiŽn in balans te houden
16-10-2015 | Omdat u er misschien niet aan denkt, doen wij dat voor u!
02-10-2015 | Belangrijke informatie uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2016
18-09-2015 | Profiteert u ook mee van de koopkrachtstijging?
20-08-2015 | Laat een financieel adviseur meekijken bij al uw financiŽle zaken
06-08-2015 | Genoeg financiŽle zaken om aan te denkenÖ
24-07-2015 | Onafhankelijk financieel advies meer dan ooit belangrijk
10-07-2015 | Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2015
12-06-2015 | Onze economie zit weer in de lift!
18-05-2015 | De NHG grens wordt per 1 juli verlaagd!
08-05-2015 | Technologische ontwikkelingen laten op termijn uw verzekeringspremie dalen
17-04-2015 | Een goede financiŽle toekomst hangt af van de keuzes die u nu maakt
03-04-2015 | Vertrouwen in de economie neemt toe, de huizenmarkt profiteert
05-03-2015 | Iedere verzekering vraagt om een grondig vergelijk
20-02-2015 | De lage rente pakt zowel positief als negatief uit
06-02-2015 | Het ontslagrecht en de studiefinanciering wijzigen, wat betekent dit voor u?
14-01-2015 | 2015 heeft veel financiŽle wijzigingen in het vooruitzicht
22-12-2014 | Geluk en gezondheid gewenst voor 2015
12-12-2014 | Let op: vergelijken van verzekeringen draait om meer dan de prijs!
02-12-2014 | Actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn
14-11-2014 | U kunt de financiŽle risicoís die u loopt zelf inperken
03-11-2014 | Studieschuld hoeft geen invloed te hebben op het verkrijgen van een hypotheek
17-10-2014 | Onze praktijkkennis zetten we ook voor u in
03-10-2014 | Laat ons u ondersteunen bij de vele financiŽle en wetswijzigingen
23-09-2014 | Prinsjesdag en de gevolgen voor u
02-09-2014 | Eerste Kabinetsplannen Prinsjesdag zijn al bekend
25-08-2014 | Huis kopen wordt aantrekkelijker dan huren
07-08-2014 | Weet u dat vrijwilligers ook verplichtingen hebben?
28-07-2014 | Verzekering van zon of regen, in de vakantieperiode kunnen beide voorkomen
11-07-2014 | Een vriendendienst tijdens de vakantie en er is schade, wat nu?
27-06-2014 | Laten we even tijd besteden aan uw hypotheek en pensioen
16-06-2014 | De kunst van niet te weinig, maar vooral ook niet te veel
02-06-2014 | Ook voor deeladviezen kunt u op ons rekenen
16-05-2014 | Steeds meer tekenen van een groeiende economie
02-05-2014 | Financieel bewustzijn steeds belangrijker
18-04-2014 | Wij geven u gemak wanneer u dit het meest nodig heeft
07-04-2014 | Zichtbare en onzichtbare wijzigingen in uw verzekeringen
21-03-2014 | Verschuivingen in zetels hebben politieke gevolgen
07-03-2014 | Wat fijn dat u zaken aan ons uit handen kunt geven
21-02-2014 | FinanciŽle opvoeding voor jong en oud
07-02-2014 | Investeer even tijd in uw financiŽle zekerheid
24-01-2014 | Wist u dat buiten de piste skiŽn vaak niet verzekerd is?
13-01-2014 | Ook in het nieuwe jaar blijft verzekeren om aandacht vragen
24-12-2013 | De beste wensen...
16-12-2013 | Gebruik oude en of nieuwe regelingen in uw voordeel
29-11-2013 | Blijf alert op wetswijzigingen die uw persoonlijke financiŽn kunnen raken
15-11-2013 | Praktijkvoorbeelden tonen u waarom het verzekeren van risicoís loont
01-11-2013 | Wat betekent het nieuwe akkoord voor uw financiŽle zaken?
21-10-2013 | Weer veel te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen!
23-09-2013 | Gevolgen Prinsjesdag voor uw portemonnee
06-09-2013 | De aanloop naar Prinsjesdag
23-08-2013 | Kabinet gaat weer invloed hebben op uw portemonnee
09-08-2013 | Wij kennen geen zomer- of winterstop
16-07-2013 | Persoonskenmerken kunnen grote premieverschillen veroorzaken
11-07-2013 | Q en A provisieverbod
02-07-2013 | De consument als individueel persoon: onze relatie
03-06-2013 | Kritisch over uw verzekeringen
17-05-2013 | Actuele ontwikkelingen hebben invloed op uw verzekeringen
03-05-2013 | Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen
19-04-2013 | Volg de ontwikkelingen op de voet
05-04-2013 | Laat een financieel adviseur meekijken bij uw financiŽle vraagstukken
25-03-2013 | Aanpassen aan het weer, of aan uw verzekeringen?
08-03-2013 | Voortdurende wijzigingen blijven uw aandacht vragen
25-02-2013 | FinanciŽle zekerheid als stabiele basis
13-02-2013 | EXTRA Nieuwskrant over nieuwe hypotheek voornemens politiek
11-02-2013 | Actuele ontwikkelingen in de financiŽle wereld komen dichtbij
25-01-2013 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw aandacht
11-01-2013 | Wij blijven uw financiŽle ogen en handen in 2013
20-12-2012 | Nieuwjaarsgroet
17-12-2012 | Veel keuzes vragen om een gedegen advies
03-12-2012 | Continue aandacht voor financiŽle zaken van belang
19-11-2012 | Wat heeft het regeerakkoord voor u in petto?
02-11-2012 | Gevolgen van het regeerakkoord
19-10-2012 | Nieuwe belastingplannen
05-10-2012 | Belangrijke informatie over uw lopende verzekeringen
21-09-2012 | De formatie is belangrijker dan Prinsjesdag dit jaar
07-09-2012 | Invloed van verkiezingen op uw financiŽn
24-08-2012 | We starten de zaak weer op!
13-07-2012 | Ook in de zomer is er belangrijk nieuws
29-06-2012 | Met een gerust hart de zomer in
18-06-2012 | Onbezorgd de zomervakantie tegemoet
11-06-2012 | Hou grip op uw eigen financiŽn
18-05-2012 | Met positieve energie de lente in
04-05-2012 | Politiek zoekt rust en vertrouwen
20-04-2012 | Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op
23-03-2012 | Alleen uw eigen adviseur komt echt voor uw belangen op
09-03-2012 | Heeft u uw financiŽn beter op orde dan de overheid ?
24-02-2012 | Bljif alert op onnodig hoge kosten en risico's
08-02-2012 | Geef uw verzekeringen eens extra aandacht
27-01-2012 | Verzekeren blijft om aandacht vragen
13-01-2012 | Een nieuw jaar met goede voornemens
21-12-2011 | Bij een Nieuwjaar horen wensen
16-12-2011 | Zorg voor rust in uw financiŽle huishouding
02-12-2011 | Vooruitkijken voorkomt FinanciŽle zorgen
17-11-2011 | Bewust omgaan met geld en verzekeren
03-11-2011 | Laat verzekeren over aan de expert
20-10-2011 | SpaarOnlinerekening WestlandUtrecht Bank
20-10-2011 | Even tijd nemen voor uw financiŽn en verzekeringen voorkomt veel leed
22-09-2011 | De Miljoenennota heeft invloed op iedereen
08-09-2011 | Een turbulente omgeving vraagt om een betrouwbaar advies
29-08-2011 | Laat ons u zekerheid geven
30-06-2011 | 'Uw financiŽle zekerheid kent geen vakantieperiode'
17-06-2011 | Pensioen
08-06-2011 | Maatschappelijk verantwoord verzekeren
20-05-2011 | Beter bewust verzekerd
04-05-2011 | Nederland wordt steeds zelfstandiger !
21-04-2011 | Hypotheken
07-04-2011 | Nederland schermt steeds beter haar bezittingen af !
31-03-2011 | Schadeverzekeringen in alle soorten en maten
22-03-2011 | De autoverzekering
07-03-2011 | Belastingtips
18-02-2011 | De klant centraal
11-02-2011 | Onderverzekerd, verplicht verzekerd, niet verzekerd
18-01-2011 | Alsnog de beste wensen !
30-12-2010 | In 2011 gaat er weer veel veranderen
16-12-2010 | Het Financieel Rijbewijs
14-12-2010 | Winter: extra risico's
29-11-2010 | Verschuivingen in Den Haag
15-11-2010 | Onrust over pensioenen
29-10-2010 | Uw zorgverzekering in 2011
14-10-2010 | Financieren van uw dromen
30-09-2010 | Prinsjesdag 2010
17-09-2010 | Uw spaarloon komt vrij...
02-09-2010 | (Extreem) weer en verzekeringen
20-08-2010 | Uit elkaar...
05-08-2010 | Een nieuwe (oude) auto !
09-07-2010 | Kinderen worden groot....
24-06-2010 | Inkomstenterugval
14-06-2010 | Sportzomer 2010
27-05-2010 | 50-plus en dan ?
17-05-2010 | Vakantietijd !
29-04-2010 | Meer over rechtsbijstand
15-04-2010 | Uw huis en hypotheek
18-03-2010 | De uitvaartverzekering
08-03-2010 | Banksparen
22-02-2010 | Hoe zit het met uw opstal- en inboedelverzekering
04-02-2010 | Uw pensioen
21-01-2010 | Uw belastingaangifte
11-01-2010 | Inkomsten uit uw eigen woning
22-12-2009 | Oud en Nieuws
14-12-2009 | De actieve (wintersport)vakantie
30-11-2009 | Voogdij
13-11-2009 | Zorgverzekeringen
30-10-2009 | Internet en financiŽle diensten: een gevaarlijke combinatie
19-10-2009 | Overlijdensrisicoverzekering
02-10-2009 | Verbouwen
23-09-2009 | De Miljoenennota en de Rijksbegroting 2010
07-09-2009 | Zorgvuldig omgaan met uw vermogen
16-07-2009 | Nieuwe huisstijl
13-07-2009 | NHG, wat is dit ook al weer ?
15-05-2009 | Algemene Nabestaandenwet
06-04-2009 | Inkomensterugval
25-02-2009 | Als wij u mogen adviseren
09-02-2009 | Hypotheekactualiteiten
23-01-2009 | Hoe staat het met ķw pensioen?
19-12-2008 | Een nieuw jaar, nieuwe kansen
06-11-2008 | Zorgverzekeringen
10-10-2008 | Zwaar weer!
26-09-2008 | Rijksbegroting: "What's in it for you ?"
12-09-2008 | ďLeden van de Staten GeneraalÖĒ
18-07-2008 | Uit elkaar : 2-1 = 2
09-07-2008 | Beleggingsverzekeringen
20-06-2008 | Banksparen
09-05-2008 | De dader ligt op het kerkhof
28-02-2008 | Gemiddelde dag kost schadeverzekeraars 17 miljoen euro
23-01-2008 | Belastingaangifte
03-10-2007 | Overdracht vermogen ouders naar de kinderen
18-07-2007 | Roy-Data voor bonusmalusverklaringen
16-04-2007 | Dubbelklik
07-02-2007 | DigiD voor U
23-10-2006 | Groene kaart voor uw caravan

All Finance B.V.   -   Weijereind 9 5541RD Reusel   -   Tel: 040-257 49 40   -   E-mail:
Realistatie: Zengerink Communicatie Management | CMS: We Provide