All Finance

Blijf altijd alert als het om uw financiŽle zaken gaat

03-03-2017


Zoals u van ons gewend bent informeren wij u elke maand over ontwikkelingen in de markt. Soms volgen veranderingen elkaar zeer snel op, waardoor het ingewikkeld is daar goed op in te spelen. Het is daarom verstandig om bij complexe onderwerpen extra kennis in te schakelen. Zoals van een financieel adviseur, die u meer kan vertellen hoe het precies zit met diverse financiële onderwerpen. In deze nieuwsbrief vertellen we u er meer over. Heeft u na het lezen onze hulp nodig? Wij staan voor u klaar.


Autoverzekeraars leiden verlies. Dus extra opletten.

De concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt is hevig. De situatie bij de verplichte autoverzekering (WA) illustreert dit goed. Uit recente overzichten van De Nederlandsche Bank blijkt dat verzekeraars sinds 2008 elk jaar meer aan bedrijfskosten en schade hebben uitgekeerd dan zij voor deze verzekering aan premie ontvingen. In totaal gaat het om circa 2,1 miljard euro aan premie die verzekerden jaarlijks voor deze verzekering betalen. Verzekeraars leggen sinds 2008 jaarlijks 9 % toe op deze verzekering. Dat is dus circa 200 miljoen euro per jaar alleen al op deze WA-autoverzekering! Ook de casco- autoverzekering en bij de brand- en inboedelverzekeringen is te zien, dat verzekeraars vele jaren meer kosten maken dan zij aan inkomsten over deze verzekeringen binnenkrijgen. Zo er al marges zijn, dan zijn deze marges dus al jaren heel dun.

 

De concurrentie in Nederland is mede zo hevig doordat wij in Nederland, anders dan in de meeste andere landen in Europa, een groot aantal onafhankelijke verzekeringsadvieskantoren hebben. Kantoren dus die niet het eigendom zijn van een specifieke verzekeringsmaatschappij en klanten kunnen adviseren over verzekeringen van álle verzekeringsmaatschappijen. Juist omdat deze kantoren onafhankelijk zijn, letten zij ook scherp op de premies die verzekeringsmaatschappijen hanteren. Dat houdt verzekeringsmaatschappijen heel scherp in de premies die zij aanbieden. Ons kantoor is zo’n onafhankelijk advieskantoor en daar zijn we trots op.

 

Hoewel sterke concurrentie goed is voor de consument, betekent dit feit ook dat er reden is om extra te letten op wat verzekeraars doen om dit verlies goed te maken. Sommige verzekeraars zoeken de oplossing in een sterke verhoging van de premie. Wat natuurlijk begrijpelijk is wanneer ze jaren achter elkaar verlies leiden. Andere verzekeraars proberen hun kosten te verlagen.

 

Verzekeringsmaatschappijen kunnen op verschillende manieren de kosten verlagen. Zij kunnen de eigen organisatie efficiënter maken, maar ze kunnen ook “snijden” in de voorwaarden. Dat laatste houdt dan in dat ze, waar mogelijk, de dekkingen beperken of dat ze bij een schade kritischer worden op de vraag of ze op grond van de polisvoorwaarden wel verplicht zijn bepaalde schades te vergoeden.

 

De meeste consumenten zijn niet deskundig op het gebied van verzekeringen. Zij kunnen misschien de premies vergelijken die verschillende verzekeringsmaatschappijen hanteren, maar om vervolgens ook te kijken naar de verschillen in polisvoorwaarden is voor de meeste consumenten niet te doen. Consumenten lopen dus het risico een verzekering aan te schaffen met een ogenschijnlijk concurrerende premie, maar met heel beperkte voorwaarden. Wanneer de consument met een schade te maken krijgt, kan dit mogelijk tot teleurstellingen leiden.

 

Als onafhankelijk adviseur zien wij het juist als onze verantwoordelijkheid om niet alleen de premies te vergelijken, maar ook de daarbij behorende verzekeringsvoorwaarden. Ons advies aan u is daarom altijd gebaseerd op een evenwichtige vergelijking van de premies én de verzekeringsvoorwaarden.

 

Voorzichtig met afkoop verzekeringspolis

Vrijwel iedereen die een huis koopt, moet daarvoor een hypotheek afsluiten. Een hypotheek is een lening die op enig moment moet worden terugbetaald. Tot voor kort bestond de mogelijkheid om samen met de geldverstrekker afspraken te maken over het moment waarop de aflossing plaatsvindt. Bijvoorbeeld de afspraak dat de lening wordt aangegaan voor een periode van dertig jaar, waarbij gedurende de termijn van dertig jaar alleen rente wordt betaald. Wanneer deze periode is verstreken, dan moet de lening in een keer worden afgelost.

 

Om deze aflossing mogelijk te maken hebben veel mensen een kapitaalverzekering eigen woning of een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning afgesloten. Hiervoor betaalt men jaarlijks premie en hiermee bouwt men een kapitaal op om de hypotheekschuld op het eind van de contractstermijn te kunnen aflossen.

 

Met ingang van 1 april 2017 wordt het mogelijk om het opgebouwde kapitaal op te nemen, zonder dat hierover belasting hoeft te worden betaald. Voorwaarde hierbij is wel, dat er korter dan 15 of 20 jaar (afhankelijk van het product) premie is betaald.

 

Het vrijkomende kapitaal kan worden gebruikt om de hypotheeksom gedeeltelijk af te lossen. Omdat hiermee het risico voor de geldverstrekker lager wordt, kan deze aflossing leiden tot een lagere hypotheekrente over de resterende lening.

 

Afkoop van een levensverzekering en vervroegde aflossing van een hypotheek zijn niet altijd verstandig. Bij een spaarhypotheek is het vaak juist onvoordelig om deze gedeeltelijk af te lossen. Ook moet goed worden nagegaan wat deze afkoop betekent voor de vraag hoe u de resterende hypotheekschuld op het eind van de hypotheekovereenkomst gaat aflossen. Indien u overweegt gebruik te maken van deze nieuwe fiscale mogelijkheid, dan adviseren wij u met klem om u door ons te laten adviseren over wat in uw situatie de concrete fiscale gevolgen zijn.

 

VvE’s blijven een voortdurende bron van aandacht

Een gebouw kan worden gesplitst in meerdere zelfstandige woningen. Dat kan een flat zijn, maar ook een grachtenpand waarbij de verschillende verdiepingen elk een aparte eigenaar en bewoner hebben. De wet verplicht in zo’n situatie dat de eigenaren van de appartementen een Vereniging van Eigenaren VvE oprichten. (Nieuwe) eigenaren van appartementen zijn van rechtswege lid van een dergelijke vereniging.

 

Het belangrijkste doel van de vereniging is ervoor te zorgen, dat het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten wordt geregeld, bijvoorbeeld het buitenschilderwerk, het onderhoud van de liften en het dak.

 

Indien de vereniging bijvoorbeeld besluit, dat het dak vernieuwd moet worden, dan worden de kosten hiervan omgeslagen over de bewoners van het pand. Goed geleide verenigingen zullen hiervoor jaarlijks reserveringen opbouwen. Echter bij veel panden, vooral wanneer er maar twee of drie bewoners zijn, zijn dergelijke reserves niet aanwezig. Een koper van een dergelijke woning doet er goed aan te beseffen, dat er een risico is, dat hij vrij snel na de aankoop geconfronteerd kan worden met een aanzienlijke nota voor uitgevoerd onderhoud. Zelfs wanneer dit onderhoud heeft plaatsgevonden voordat de overdracht plaats vond. Dat deze nota voor het grootste deel wordt veroorzaakt, doordat de eigenaren in het verleden geen reserves hebben opgebouwd, ontslaat de nieuwe bewoner niet van de verplichting om zijn aandeel in het onderhoud te betalen.

 

In de praktijk geeft dit vaak problemen. De wetgever wil daarom bij wet vastleggen dat een Vereniging van Eigenaren jaarlijks verplicht wordt een bepaald bedrag te reserveren, dat wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan. Is dit plan niet aanwezig, dan dient minimaal 0,5 % van de herbouwwaarde van het appartementencomplex te worden gereserveerd. Het is de bedoeling dat deze verplichting vanaf 1 januari 2018 gaat gelden.

 

Op dit voornemen kan de nodige kritiek worden geuit. Een jaarlijkse reservering van 0,5% is relatief laag. Bij groot onderhoud zal vaak blijken dat de reserves onvoldoende zijn en bewoners naast de maandelijkse inleg in het onderhoudsfonds toch nog moeten bijbetalen om de gemaakte kosten van het onderhoud te financieren.

 

Problemen zijn ook te voorzien ten aanzien van de vraag door wie en op welke wijze de opgebouwde reserves worden beheerd. De berichten in de media laten zien, dat het helaas met grote regelmaat voorkomt, dat binnen verenigingen, stichtingen, etc. bestuurders gelden verduisteren.

 

Heeft u te maken met een Vereniging van Eigenaren, laat u dan goed voorlichten over uw rechten en plichten. Dat kan door de notaris die betrokken is bij de overdracht van het appartement.

 

Ook wij kunnen u goede informatie geven. Zeker wanneer u gevraagd wordt tot het bestuur van de Vereniging van Eigenaren toe te treden. Wij adviseren u dan contact met ons op te nemen. Aan een dergelijke functie zitten namelijk de nodige verantwoordelijkheden vast. Het niet goed vervullen van deze verantwoordelijkheden kan u aansprakelijk maken voor de schade die daaruit ontstaat. Om dat risico te kunnen dragen is het belangrijk, dat u voorafgaand aan uw benoeming goed laat kijken naar het verzekeringspakket van u zelf en naar dat van de vereniging.

 

Zet ConsuWijzer.nl bij uw favorieten

De Autoriteit Consument & Markt, ACM, is een door de overheid ingestelde toezichthouder. Een van de belangrijke taken van deze toezichthouder is te zorgen, dat bedrijven consumenten eerlijk behandelen.

 

De ACM heeft een site, specifiek gericht op de consument.

 

Het gaat om de site www.ConsuWijzer.nl. Deze site heeft in 2016 maar liefst 2,8 miljoen bezoekers gehad (12 % meer dan in 2015).

 

De site geeft op een breed terrein adviezen. Bijvoorbeeld bij vragen als:
•Wat zijn mijn rechten als consument bij koop in een webwinkel, via de telefoon of op straat?
•Hoe kom ik van een ongevraagde vervolgzending of ongevraagd abonnement af?
•Wanneer moet ik incassokosten betalen, als ik vergeten ben een nota te voldoen en wanneer hoeft dan niet?

 

De site bevat ook meer dan 100 voorbeeldbrieven voor allerlei situaties waar u als consument mee te maken kunt krijgen. Deze voorbeeldbrieven werden in 2016 maar liefst 400.000 keer bekeken. Wij merken dat niet alle klanten deze voorbeeldbrieven snel op deze site kunnen vinden. Daarom geven wij u hierbij de rechtstreekse link: https://www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven

 

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien. 


Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

 Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)/Aangesloten bij KiFiD 

 

Nieuwsarchief

23-06-2017 | Onze nieuwsbrief staat weer vol tips en informatie
29-05-2017 | Er is weer genoeg te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen
15-05-2017 | Uw financiŽle update: laat u goed informeren door ons
04-04-2017 | Nieuwe ontwikkelingen delen wij graag met u
20-03-2017 | Hoeveel huisartsen heeft u?
03-03-2017 | Blijf altijd alert als het om uw financiŽle zaken gaat
20-02-2017 | Wij houden de veranderingen voor u bij
06-02-2017 | Laat uw financieel adviseur meekijken
23-01-2017 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw en onze aandacht
06-01-2017 | Natuurlijk houden wij u ook in 2017 op de hoogte van ontwikkelingen
16-12-2016 | Wij wensen u hele fijne feestdagen
05-12-2016 | Laat u goed adviseren als u besluit te gaan lenen
18-11-2016 | De wereld verandert snel
04-11-2016 | Diverse wijzigingen in de woningmarkt per 1 januari 2017
21-10-2016 | Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij schade door kinderen?
09-09-2016 | De Kabinetsplannen ook dit jaar weer uitgelekt!
12-08-2016 | Bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
01-08-2016 | Wij geven onafhankelijk advies aan u...
15-07-2016 | De reisverzekering vraagt om een deskundig advies
01-07-2016 | Financiele ontwikkelingen zijn er altijd...
17-06-2016 | Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?
07-06-2016 | Er gebeurt weer genoeg in de financiŽle wereld
26-05-2016 | Wederom positieve ontwikkelingen in de woningmarkt
09-05-2016 | Ga goed verzekerd op vakantie
25-04-2016 | De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening
29-03-2016 | Wij staan voor u klaar ook in onzekere tijden
29-02-2016 | Goed nieuws: de woningmarkt trekt aan!
12-02-2016 | FinanciŽle zaken vragen altijd uw en onze aandacht
01-02-2016 | Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal
15-01-2016 | Informatie over hypotheken en autoverzekeringen en schadebehandeling
17-12-2015 | Vrede en gelukt gewenst voor 2016
10-12-2015 | Ook de financiŽle wereld gaat met de tijd mee
27-11-2015 | Laat ons u zekerheid bieden in deze roerige tijden
17-11-2015 | Weet u al welke zorgverzekering het beste bij u past in 2016?
30-10-2015 | Laat ons u helpen om uw financiŽn in balans te houden
16-10-2015 | Omdat u er misschien niet aan denkt, doen wij dat voor u!
02-10-2015 | Belangrijke informatie uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2016
18-09-2015 | Profiteert u ook mee van de koopkrachtstijging?
20-08-2015 | Laat een financieel adviseur meekijken bij al uw financiŽle zaken
06-08-2015 | Genoeg financiŽle zaken om aan te denkenÖ
24-07-2015 | Onafhankelijk financieel advies meer dan ooit belangrijk
10-07-2015 | Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2015
12-06-2015 | Onze economie zit weer in de lift!
18-05-2015 | De NHG grens wordt per 1 juli verlaagd!
08-05-2015 | Technologische ontwikkelingen laten op termijn uw verzekeringspremie dalen
17-04-2015 | Een goede financiŽle toekomst hangt af van de keuzes die u nu maakt
03-04-2015 | Vertrouwen in de economie neemt toe, de huizenmarkt profiteert
05-03-2015 | Iedere verzekering vraagt om een grondig vergelijk
20-02-2015 | De lage rente pakt zowel positief als negatief uit
06-02-2015 | Het ontslagrecht en de studiefinanciering wijzigen, wat betekent dit voor u?
14-01-2015 | 2015 heeft veel financiŽle wijzigingen in het vooruitzicht
22-12-2014 | Geluk en gezondheid gewenst voor 2015
12-12-2014 | Let op: vergelijken van verzekeringen draait om meer dan de prijs!
02-12-2014 | Actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn
14-11-2014 | U kunt de financiŽle risicoís die u loopt zelf inperken
03-11-2014 | Studieschuld hoeft geen invloed te hebben op het verkrijgen van een hypotheek
17-10-2014 | Onze praktijkkennis zetten we ook voor u in
03-10-2014 | Laat ons u ondersteunen bij de vele financiŽle en wetswijzigingen
23-09-2014 | Prinsjesdag en de gevolgen voor u
02-09-2014 | Eerste Kabinetsplannen Prinsjesdag zijn al bekend
25-08-2014 | Huis kopen wordt aantrekkelijker dan huren
07-08-2014 | Weet u dat vrijwilligers ook verplichtingen hebben?
28-07-2014 | Verzekering van zon of regen, in de vakantieperiode kunnen beide voorkomen
11-07-2014 | Een vriendendienst tijdens de vakantie en er is schade, wat nu?
27-06-2014 | Laten we even tijd besteden aan uw hypotheek en pensioen
16-06-2014 | De kunst van niet te weinig, maar vooral ook niet te veel
02-06-2014 | Ook voor deeladviezen kunt u op ons rekenen
16-05-2014 | Steeds meer tekenen van een groeiende economie
02-05-2014 | Financieel bewustzijn steeds belangrijker
18-04-2014 | Wij geven u gemak wanneer u dit het meest nodig heeft
07-04-2014 | Zichtbare en onzichtbare wijzigingen in uw verzekeringen
21-03-2014 | Verschuivingen in zetels hebben politieke gevolgen
07-03-2014 | Wat fijn dat u zaken aan ons uit handen kunt geven
21-02-2014 | FinanciŽle opvoeding voor jong en oud
07-02-2014 | Investeer even tijd in uw financiŽle zekerheid
24-01-2014 | Wist u dat buiten de piste skiŽn vaak niet verzekerd is?
13-01-2014 | Ook in het nieuwe jaar blijft verzekeren om aandacht vragen
24-12-2013 | De beste wensen...
16-12-2013 | Gebruik oude en of nieuwe regelingen in uw voordeel
29-11-2013 | Blijf alert op wetswijzigingen die uw persoonlijke financiŽn kunnen raken
15-11-2013 | Praktijkvoorbeelden tonen u waarom het verzekeren van risicoís loont
01-11-2013 | Wat betekent het nieuwe akkoord voor uw financiŽle zaken?
21-10-2013 | Weer veel te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen!
23-09-2013 | Gevolgen Prinsjesdag voor uw portemonnee
06-09-2013 | De aanloop naar Prinsjesdag
23-08-2013 | Kabinet gaat weer invloed hebben op uw portemonnee
09-08-2013 | Wij kennen geen zomer- of winterstop
16-07-2013 | Persoonskenmerken kunnen grote premieverschillen veroorzaken
11-07-2013 | Q en A provisieverbod
02-07-2013 | De consument als individueel persoon: onze relatie
03-06-2013 | Kritisch over uw verzekeringen
17-05-2013 | Actuele ontwikkelingen hebben invloed op uw verzekeringen
03-05-2013 | Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen
19-04-2013 | Volg de ontwikkelingen op de voet
05-04-2013 | Laat een financieel adviseur meekijken bij uw financiŽle vraagstukken
25-03-2013 | Aanpassen aan het weer, of aan uw verzekeringen?
08-03-2013 | Voortdurende wijzigingen blijven uw aandacht vragen
25-02-2013 | FinanciŽle zekerheid als stabiele basis
13-02-2013 | EXTRA Nieuwskrant over nieuwe hypotheek voornemens politiek
11-02-2013 | Actuele ontwikkelingen in de financiŽle wereld komen dichtbij
25-01-2013 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw aandacht
11-01-2013 | Wij blijven uw financiŽle ogen en handen in 2013
20-12-2012 | Nieuwjaarsgroet
17-12-2012 | Veel keuzes vragen om een gedegen advies
03-12-2012 | Continue aandacht voor financiŽle zaken van belang
19-11-2012 | Wat heeft het regeerakkoord voor u in petto?
02-11-2012 | Gevolgen van het regeerakkoord
19-10-2012 | Nieuwe belastingplannen
05-10-2012 | Belangrijke informatie over uw lopende verzekeringen
21-09-2012 | De formatie is belangrijker dan Prinsjesdag dit jaar
07-09-2012 | Invloed van verkiezingen op uw financiŽn
24-08-2012 | We starten de zaak weer op!
13-07-2012 | Ook in de zomer is er belangrijk nieuws
29-06-2012 | Met een gerust hart de zomer in
18-06-2012 | Onbezorgd de zomervakantie tegemoet
11-06-2012 | Hou grip op uw eigen financiŽn
18-05-2012 | Met positieve energie de lente in
04-05-2012 | Politiek zoekt rust en vertrouwen
20-04-2012 | Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op
23-03-2012 | Alleen uw eigen adviseur komt echt voor uw belangen op
09-03-2012 | Heeft u uw financiŽn beter op orde dan de overheid ?
24-02-2012 | Bljif alert op onnodig hoge kosten en risico's
08-02-2012 | Geef uw verzekeringen eens extra aandacht
27-01-2012 | Verzekeren blijft om aandacht vragen
13-01-2012 | Een nieuw jaar met goede voornemens
21-12-2011 | Bij een Nieuwjaar horen wensen
16-12-2011 | Zorg voor rust in uw financiŽle huishouding
02-12-2011 | Vooruitkijken voorkomt FinanciŽle zorgen
17-11-2011 | Bewust omgaan met geld en verzekeren
03-11-2011 | Laat verzekeren over aan de expert
20-10-2011 | SpaarOnlinerekening WestlandUtrecht Bank
20-10-2011 | Even tijd nemen voor uw financiŽn en verzekeringen voorkomt veel leed
22-09-2011 | De Miljoenennota heeft invloed op iedereen
08-09-2011 | Een turbulente omgeving vraagt om een betrouwbaar advies
29-08-2011 | Laat ons u zekerheid geven
30-06-2011 | 'Uw financiŽle zekerheid kent geen vakantieperiode'
17-06-2011 | Pensioen
08-06-2011 | Maatschappelijk verantwoord verzekeren
20-05-2011 | Beter bewust verzekerd
04-05-2011 | Nederland wordt steeds zelfstandiger !
21-04-2011 | Hypotheken
07-04-2011 | Nederland schermt steeds beter haar bezittingen af !
31-03-2011 | Schadeverzekeringen in alle soorten en maten
22-03-2011 | De autoverzekering
07-03-2011 | Belastingtips
18-02-2011 | De klant centraal
11-02-2011 | Onderverzekerd, verplicht verzekerd, niet verzekerd
18-01-2011 | Alsnog de beste wensen !
30-12-2010 | In 2011 gaat er weer veel veranderen
16-12-2010 | Het Financieel Rijbewijs
14-12-2010 | Winter: extra risico's
29-11-2010 | Verschuivingen in Den Haag
15-11-2010 | Onrust over pensioenen
29-10-2010 | Uw zorgverzekering in 2011
14-10-2010 | Financieren van uw dromen
30-09-2010 | Prinsjesdag 2010
17-09-2010 | Uw spaarloon komt vrij...
02-09-2010 | (Extreem) weer en verzekeringen
20-08-2010 | Uit elkaar...
05-08-2010 | Een nieuwe (oude) auto !
09-07-2010 | Kinderen worden groot....
24-06-2010 | Inkomstenterugval
14-06-2010 | Sportzomer 2010
27-05-2010 | 50-plus en dan ?
17-05-2010 | Vakantietijd !
29-04-2010 | Meer over rechtsbijstand
15-04-2010 | Uw huis en hypotheek
18-03-2010 | De uitvaartverzekering
08-03-2010 | Banksparen
22-02-2010 | Hoe zit het met uw opstal- en inboedelverzekering
04-02-2010 | Uw pensioen
21-01-2010 | Uw belastingaangifte
11-01-2010 | Inkomsten uit uw eigen woning
22-12-2009 | Oud en Nieuws
14-12-2009 | De actieve (wintersport)vakantie
30-11-2009 | Voogdij
13-11-2009 | Zorgverzekeringen
30-10-2009 | Internet en financiŽle diensten: een gevaarlijke combinatie
19-10-2009 | Overlijdensrisicoverzekering
02-10-2009 | Verbouwen
23-09-2009 | De Miljoenennota en de Rijksbegroting 2010
07-09-2009 | Zorgvuldig omgaan met uw vermogen
16-07-2009 | Nieuwe huisstijl
13-07-2009 | NHG, wat is dit ook al weer ?
15-05-2009 | Algemene Nabestaandenwet
06-04-2009 | Inkomensterugval
25-02-2009 | Als wij u mogen adviseren
09-02-2009 | Hypotheekactualiteiten
23-01-2009 | Hoe staat het met ķw pensioen?
19-12-2008 | Een nieuw jaar, nieuwe kansen
06-11-2008 | Zorgverzekeringen
10-10-2008 | Zwaar weer!
26-09-2008 | Rijksbegroting: "What's in it for you ?"
12-09-2008 | ďLeden van de Staten GeneraalÖĒ
18-07-2008 | Uit elkaar : 2-1 = 2
09-07-2008 | Beleggingsverzekeringen
20-06-2008 | Banksparen
09-05-2008 | De dader ligt op het kerkhof
28-02-2008 | Gemiddelde dag kost schadeverzekeraars 17 miljoen euro
23-01-2008 | Belastingaangifte
03-10-2007 | Overdracht vermogen ouders naar de kinderen
18-07-2007 | Roy-Data voor bonusmalusverklaringen
16-04-2007 | Dubbelklik
07-02-2007 | DigiD voor U
23-10-2006 | Groene kaart voor uw caravan

All Finance B.V.   -   Weijereind 9 5541RD Reusel   -   Tel: 040-257 49 40   -   E-mail:
Realistatie: Zengerink Communicatie Management | CMS: We Provide