All Finance

Wij houden de veranderingen voor u bij

20-02-2017


In korte tijd is de situatie op de woningmarkt ingrijpend veranderd. Nog maar kort geleden stonden heel veel woningen soms jarenlang te koop. Potentiele kopers hadden een grote keuze uit beschikbare woningen en over de prijs konden zij goed onderhandelen. Deze situatie is inmiddels duidelijk veranderd. In korte tijd is de vraag naar koopwoningen sterk toegenomen. De gevolgen hiervan zijn dat het aantal te koop staande woningen is gedaald en de prijzen zijn gestegen. In onze nieuwsbrief vertellen wij u hier meer over.


Voor starters wordt woningmarkt lastiger

Vooral jongeren die voor het eerst een woning willen kopen zijn de dupe van de veranderingen in de woningmarkt. Gelijktijdig doen zich een aantal ontwikkelingen voor, die voor starters op de woningmarkt negatief uitpakken. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

•Wettelijk mogen geldverstrekkers dit jaar nog maar 101% van de koopsom financieren. Dit betekent dat kopers een deel van de kosten van de aankoop, bijvoorbeeld de kosten van de makelaar, notaris, financieel adviseur, verhuizing en inrichting op een andere manier moeten financieren. Hierdoor kunnen kopers minder makkelijk “meebieden” met andere belangstellenden die meer eigen vermogen bezitten.

•De maximale financiering via een hypotheek wordt onder meer bepaald door de hoogte van het inkomen. Blijft het inkomen gelijk, maar stijgen de prijzen van de woningen, dan betekent dit dat voor het bedrag waarvoor maximaal nog een hypotheek kan worden verkregen, minder woningen in aanmerking komen.

•Kopers die in het verleden een hypotheek hebben afgesloten, hebben dit vaak gedaan in de vorm waarbij pas op het eind van de looptijd van de hypotheek de lening hoeft te worden afgelost. Deze kopers betalen dus alleen rente over hun hypotheek en geen aflossing. Deze hypotheekvorm mag bij verhuizing worden meegenomen. Voor jongeren die voor het eerst een woning kopen is deze hypotheekvorm niet meer toegestaan. Zij moeten gedurende de looptijd van de hypotheek, naast de rente, verplicht ook de volledige hypotheeklening aflossen. Zij betalen dus rente en aflossing. Hierdoor zijn hun maandelijkse woonlasten hoger dan van degenen die nog gebruik kunnen maken van de rechten uit het verleden, waarbij deze tussentijdse aflossing niet verplicht was. Omdat deze kopers lagere, maandelijkse woonlasten hebben, kunnen zij een hoger bedrag betalen voor de aankoop van een woning.

 

In toenemende mate is te zien dat het voor starters op de woningmarkt lastiger wordt om een woning te kopen. In het vierde kwartaal 2016 is het aantal mensen dat voor de eerste keer een hypotheek afsloot met 16 % gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal doorstromers steeg in deze periode juist met 26 %.

 

Als financieel adviseur helpen wij regelmatig starters op de woningmarkt bij de financiering van hun woning. Belangrijk is dat het overleg hierover al plaatsvindt op het moment dat nog gestart moet worden met de oriëntatie op de beschikbare woningen. Allereerst onderzoeken wij dan wat de maximaal haalbare financiering is. Daarnaast kijken wij welke andere aanvullende, alternatieve financiering er eventueel mogelijk is. Op grond van deze informatie kunnen onze relaties gericht zoeken naar een voor hen passende woning. Is er een geschikte woning gevonden, dan kan ook snel de financiering worden geregeld. De mogelijkheid om snel te kunnen beslissen is in deze woningmarkt vaak weer nodig.

 

Wilt u zich gaan oriënteren op een woning? Belt u ons dan voor een afspraak. Wij zullen u graag uitgebreider informeren over de verschillende mogelijkheden om uw woningaankoop te financieren.

 

Laat u niet verleiden met hoge rendementen

Nederlandse huishoudens hebben momenteel ongeveer 340 miljard euro aan spaargeld uitstaan bij in Nederland gevestigde banken. In 2016 is het totaalsaldo van het spaargeld met circa 5,3 miljard euro gestegen. Het rendement over dit spaargeld is op dit moment laag. Zelfs negatief, indien over het spaarsaldo via de rendementsheffing belasting betaald moet worden.

 

De Autoriteit Financiële Markten en veel andere deskundigen signaleren dat veel consumenten op zoek zijn naar een manier om een hoger rendement op hun spaargeld te krijgen. Helaas zien ook allerlei minder betrouwbare partijen dit. Het gevolg is dat in de media weer allerlei fraaie aanbiedingen te vinden zijn van partijen die graag een deel van dit spaargeld naar zich toe willen halen. Vaak gaan deze aanbiedingen gepaard met “garanties” op hoge rendementen. De eerste vraag die u zich dan kunt stellen is, wie dat rendement garandeert? Vaak is het de partij zelf. Dit betekent dat wanneer deze partij zelf in de toekomst omvalt, het rendement ook niet meer uitgekeerd zal worden. Een schijngarantie dus. Een echt gegarandeerde garantie is een toezegging die wordt afgegeven door een onafhankelijke en degelijke partij. Bijvoorbeeld een grote bank. Dit soort “echte” garanties zult u in dergelijke aanbiedingen niet aantreffen.

 

Vervolgens is het altijd goed om de vraag te stellen, waarom deze partijen u bijvoorbeeld 8 % rendement willen bieden, wanneer ze het geld ook tegen deze of zelfs lagere rente bij een financiële instelling kunnen lenen? Het antwoord is dan vaak dat deze instellingen het risico te hoog vinden.

 

Ons advies is om zeer voorzichtig te zijn met het participeren in allerlei constructies die u hoge rendementen beloven. In de afgelopen jaren hebben veel mensen forse bedragen verloren door in te gaan op aanbiedingen van bijvoorbeeld teak-fondsen, commanditaire scheepvaartvennootschappen, koop en verhuur van woningen, beleggingen in dure wijnen en allerlei bijzondere aandelentransacties.

 

Komt u toch iets tegen waarvan u denkt dat dit veilig is en u een hoger rendement biedt? U mag ons altijd benaderen. Wellicht dat wij uit onze vakliteratuur deze aanbieding al kennen en u nuttige aanvullende informatie kunnen geven, waardoor wij u kunnen helpen bij het verder onderbouwen van uw besluit om wel of juist niet in deze aangeboden constructie te stappen.

 

WOZ-waarde loopt achter

Als het goed is heeft u de opgave van de WOZ waarde van uw woning ontvangen. De letters WOZ staan voor Waardering Onroerende Zaken. Gemeenten stellen elk jaar de waarde van onroerende zaken vast. Bij deze waarde vaststelling gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar.

 

De waarde die in 2017 als WOZ-waarde geldt, is dus het door de gemeente getaxeerde bedrag, dat het pand op 1 januari 2016 waard was. Die waarde per 1 januari 2016 is dan weer grotendeels bepaald door de transacties die in de tweede helft 2015 hebben plaatsgevonden.

 

De waarde van onroerend goed is vooral in de tweede helft van 2016 fors gestegen. Deze stijging ziet u dus pas terug in de WOZ-waarde die u begin 2018 ontvangt.

 

De WOZ waarde speelt een rol in diverse belastingen. Zowel gemeentelijke- als rijksbelastingen. In bepaalde situaties is een lage WOZ- waarde gunstig. Bijvoorbeeld indien deze waarde dient als basis voor een heffing van een gemeentelijke belasting. Maar er zijn ook situaties waarin een hogere WOZ- waarde gunstig is. Bijvoorbeeld wanneer u daarmee kunt aantonen dat de bank waarbij u een hypotheek heeft afgesloten door de waardestijging van uw woning minder risico loopt en dat daarom bepaalde risico-opslagen kunnen vervallen.

 

Heeft u een hypotheek? Stuurt u ons de nieuwe WOZ verklaring. Dan kijken wij of u eventueel in aanmerking komt voor een korting op uw hypotheek.

 

Rechtsbijstandverzekering als beste gewaardeerd

Bij geschillen tot 25.000 euro kunt u deze voorleggen aan de Kantonrechter. Dat geldt ook voor alle geschillen op het gebied van het arbeidsrecht. Formeel hoeft u hierbij geen beroep te doen op een advocaat. Doch, zeker wanneer het geschil ingewikkeld is of de tegenpartij een heel andere lezing heeft dan u, is juridische bijstand belangrijk.

 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onlangs onderzoek gedaan naar de waardering van consumenten over de ondersteuning die zij bij juridische geschillen kregen van enerzijds advocaten en anderzijds rechtsbijstandsverzekeraars.

 

Klanten beoordelen de rechtshulp van verzekeraars met een 7,5 en die van advocaten met 7,1. gerechtsdeurwaarders scoorden niet hoger dan een 6,4.

 

Een rechtsbijstandverzekering heeft belangrijk voordelen. Voor soorten geschillen waar u in uw situatie mee te maken kunt krijgen, kunt u een verzekering op maat aanschaffen. Bijvoorbeeld alleen geschillen die met het verkeer te maken hebben. Belangrijk wanneer u bijvoorbeeld voor uw auto een WA-verzekering heeft en iemand anders veroorzaakt een ongeval, waardoor er schade ontstaat aan uw auto. Of geschillen met leveranciers (u bestelt en betaalt per internet, maar de goederen worden nooit geleverd). Ook voor geschillen met uw werkgever (de zaak wordt overgenomen of er vindt een reorganisatie plaats en uw arbeidsvoorwaarden veranderen) kan een rechtsbijstandverzekering goede diensten bewijzen.

 

Er zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden. Zo kunt u zich niet meer voor rechtsbijstand verzekeren op het moment dat het geschil al bestaat (u heeft al talloze malen geklaagd over het geblaf van de hond van uw buren). Ook vallen niet alle soorten geschillen onder de verzekering. Discussies met de fiscus zijn vaak uitgesloten.

 

Naast goede rechtsbijstand geeft een rechtsbijstand bij geschillen ook veel rust. De rechtsbijstandsverzekeraar voert alle correspondentie en bewaakt de voortgang. Wilt u meer informatie over wat voor uw situatie een passende rechtsbijstandverzekering is, laat ons dat dan weten. We zullen u graag uitgebreider informeren.

 

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

 

Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) / Aangesloten bij KiFiD
 

 

Nieuwsarchief

23-06-2017 | Onze nieuwsbrief staat weer vol tips en informatie
29-05-2017 | Er is weer genoeg te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen
15-05-2017 | Uw financiŽle update: laat u goed informeren door ons
04-04-2017 | Nieuwe ontwikkelingen delen wij graag met u
20-03-2017 | Hoeveel huisartsen heeft u?
03-03-2017 | Blijf altijd alert als het om uw financiŽle zaken gaat
20-02-2017 | Wij houden de veranderingen voor u bij
06-02-2017 | Laat uw financieel adviseur meekijken
23-01-2017 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw en onze aandacht
06-01-2017 | Natuurlijk houden wij u ook in 2017 op de hoogte van ontwikkelingen
16-12-2016 | Wij wensen u hele fijne feestdagen
05-12-2016 | Laat u goed adviseren als u besluit te gaan lenen
18-11-2016 | De wereld verandert snel
04-11-2016 | Diverse wijzigingen in de woningmarkt per 1 januari 2017
21-10-2016 | Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij schade door kinderen?
09-09-2016 | De Kabinetsplannen ook dit jaar weer uitgelekt!
12-08-2016 | Bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
01-08-2016 | Wij geven onafhankelijk advies aan u...
15-07-2016 | De reisverzekering vraagt om een deskundig advies
01-07-2016 | Financiele ontwikkelingen zijn er altijd...
17-06-2016 | Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?
07-06-2016 | Er gebeurt weer genoeg in de financiŽle wereld
26-05-2016 | Wederom positieve ontwikkelingen in de woningmarkt
09-05-2016 | Ga goed verzekerd op vakantie
25-04-2016 | De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening
29-03-2016 | Wij staan voor u klaar ook in onzekere tijden
29-02-2016 | Goed nieuws: de woningmarkt trekt aan!
12-02-2016 | FinanciŽle zaken vragen altijd uw en onze aandacht
01-02-2016 | Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal
15-01-2016 | Informatie over hypotheken en autoverzekeringen en schadebehandeling
17-12-2015 | Vrede en gelukt gewenst voor 2016
10-12-2015 | Ook de financiŽle wereld gaat met de tijd mee
27-11-2015 | Laat ons u zekerheid bieden in deze roerige tijden
17-11-2015 | Weet u al welke zorgverzekering het beste bij u past in 2016?
30-10-2015 | Laat ons u helpen om uw financiŽn in balans te houden
16-10-2015 | Omdat u er misschien niet aan denkt, doen wij dat voor u!
02-10-2015 | Belangrijke informatie uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2016
18-09-2015 | Profiteert u ook mee van de koopkrachtstijging?
20-08-2015 | Laat een financieel adviseur meekijken bij al uw financiŽle zaken
06-08-2015 | Genoeg financiŽle zaken om aan te denkenÖ
24-07-2015 | Onafhankelijk financieel advies meer dan ooit belangrijk
10-07-2015 | Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2015
12-06-2015 | Onze economie zit weer in de lift!
18-05-2015 | De NHG grens wordt per 1 juli verlaagd!
08-05-2015 | Technologische ontwikkelingen laten op termijn uw verzekeringspremie dalen
17-04-2015 | Een goede financiŽle toekomst hangt af van de keuzes die u nu maakt
03-04-2015 | Vertrouwen in de economie neemt toe, de huizenmarkt profiteert
05-03-2015 | Iedere verzekering vraagt om een grondig vergelijk
20-02-2015 | De lage rente pakt zowel positief als negatief uit
06-02-2015 | Het ontslagrecht en de studiefinanciering wijzigen, wat betekent dit voor u?
14-01-2015 | 2015 heeft veel financiŽle wijzigingen in het vooruitzicht
22-12-2014 | Geluk en gezondheid gewenst voor 2015
12-12-2014 | Let op: vergelijken van verzekeringen draait om meer dan de prijs!
02-12-2014 | Actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn
14-11-2014 | U kunt de financiŽle risicoís die u loopt zelf inperken
03-11-2014 | Studieschuld hoeft geen invloed te hebben op het verkrijgen van een hypotheek
17-10-2014 | Onze praktijkkennis zetten we ook voor u in
03-10-2014 | Laat ons u ondersteunen bij de vele financiŽle en wetswijzigingen
23-09-2014 | Prinsjesdag en de gevolgen voor u
02-09-2014 | Eerste Kabinetsplannen Prinsjesdag zijn al bekend
25-08-2014 | Huis kopen wordt aantrekkelijker dan huren
07-08-2014 | Weet u dat vrijwilligers ook verplichtingen hebben?
28-07-2014 | Verzekering van zon of regen, in de vakantieperiode kunnen beide voorkomen
11-07-2014 | Een vriendendienst tijdens de vakantie en er is schade, wat nu?
27-06-2014 | Laten we even tijd besteden aan uw hypotheek en pensioen
16-06-2014 | De kunst van niet te weinig, maar vooral ook niet te veel
02-06-2014 | Ook voor deeladviezen kunt u op ons rekenen
16-05-2014 | Steeds meer tekenen van een groeiende economie
02-05-2014 | Financieel bewustzijn steeds belangrijker
18-04-2014 | Wij geven u gemak wanneer u dit het meest nodig heeft
07-04-2014 | Zichtbare en onzichtbare wijzigingen in uw verzekeringen
21-03-2014 | Verschuivingen in zetels hebben politieke gevolgen
07-03-2014 | Wat fijn dat u zaken aan ons uit handen kunt geven
21-02-2014 | FinanciŽle opvoeding voor jong en oud
07-02-2014 | Investeer even tijd in uw financiŽle zekerheid
24-01-2014 | Wist u dat buiten de piste skiŽn vaak niet verzekerd is?
13-01-2014 | Ook in het nieuwe jaar blijft verzekeren om aandacht vragen
24-12-2013 | De beste wensen...
16-12-2013 | Gebruik oude en of nieuwe regelingen in uw voordeel
29-11-2013 | Blijf alert op wetswijzigingen die uw persoonlijke financiŽn kunnen raken
15-11-2013 | Praktijkvoorbeelden tonen u waarom het verzekeren van risicoís loont
01-11-2013 | Wat betekent het nieuwe akkoord voor uw financiŽle zaken?
21-10-2013 | Weer veel te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen!
23-09-2013 | Gevolgen Prinsjesdag voor uw portemonnee
06-09-2013 | De aanloop naar Prinsjesdag
23-08-2013 | Kabinet gaat weer invloed hebben op uw portemonnee
09-08-2013 | Wij kennen geen zomer- of winterstop
16-07-2013 | Persoonskenmerken kunnen grote premieverschillen veroorzaken
11-07-2013 | Q en A provisieverbod
02-07-2013 | De consument als individueel persoon: onze relatie
03-06-2013 | Kritisch over uw verzekeringen
17-05-2013 | Actuele ontwikkelingen hebben invloed op uw verzekeringen
03-05-2013 | Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen
19-04-2013 | Volg de ontwikkelingen op de voet
05-04-2013 | Laat een financieel adviseur meekijken bij uw financiŽle vraagstukken
25-03-2013 | Aanpassen aan het weer, of aan uw verzekeringen?
08-03-2013 | Voortdurende wijzigingen blijven uw aandacht vragen
25-02-2013 | FinanciŽle zekerheid als stabiele basis
13-02-2013 | EXTRA Nieuwskrant over nieuwe hypotheek voornemens politiek
11-02-2013 | Actuele ontwikkelingen in de financiŽle wereld komen dichtbij
25-01-2013 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw aandacht
11-01-2013 | Wij blijven uw financiŽle ogen en handen in 2013
20-12-2012 | Nieuwjaarsgroet
17-12-2012 | Veel keuzes vragen om een gedegen advies
03-12-2012 | Continue aandacht voor financiŽle zaken van belang
19-11-2012 | Wat heeft het regeerakkoord voor u in petto?
02-11-2012 | Gevolgen van het regeerakkoord
19-10-2012 | Nieuwe belastingplannen
05-10-2012 | Belangrijke informatie over uw lopende verzekeringen
21-09-2012 | De formatie is belangrijker dan Prinsjesdag dit jaar
07-09-2012 | Invloed van verkiezingen op uw financiŽn
24-08-2012 | We starten de zaak weer op!
13-07-2012 | Ook in de zomer is er belangrijk nieuws
29-06-2012 | Met een gerust hart de zomer in
18-06-2012 | Onbezorgd de zomervakantie tegemoet
11-06-2012 | Hou grip op uw eigen financiŽn
18-05-2012 | Met positieve energie de lente in
04-05-2012 | Politiek zoekt rust en vertrouwen
20-04-2012 | Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op
23-03-2012 | Alleen uw eigen adviseur komt echt voor uw belangen op
09-03-2012 | Heeft u uw financiŽn beter op orde dan de overheid ?
24-02-2012 | Bljif alert op onnodig hoge kosten en risico's
08-02-2012 | Geef uw verzekeringen eens extra aandacht
27-01-2012 | Verzekeren blijft om aandacht vragen
13-01-2012 | Een nieuw jaar met goede voornemens
21-12-2011 | Bij een Nieuwjaar horen wensen
16-12-2011 | Zorg voor rust in uw financiŽle huishouding
02-12-2011 | Vooruitkijken voorkomt FinanciŽle zorgen
17-11-2011 | Bewust omgaan met geld en verzekeren
03-11-2011 | Laat verzekeren over aan de expert
20-10-2011 | SpaarOnlinerekening WestlandUtrecht Bank
20-10-2011 | Even tijd nemen voor uw financiŽn en verzekeringen voorkomt veel leed
22-09-2011 | De Miljoenennota heeft invloed op iedereen
08-09-2011 | Een turbulente omgeving vraagt om een betrouwbaar advies
29-08-2011 | Laat ons u zekerheid geven
30-06-2011 | 'Uw financiŽle zekerheid kent geen vakantieperiode'
17-06-2011 | Pensioen
08-06-2011 | Maatschappelijk verantwoord verzekeren
20-05-2011 | Beter bewust verzekerd
04-05-2011 | Nederland wordt steeds zelfstandiger !
21-04-2011 | Hypotheken
07-04-2011 | Nederland schermt steeds beter haar bezittingen af !
31-03-2011 | Schadeverzekeringen in alle soorten en maten
22-03-2011 | De autoverzekering
07-03-2011 | Belastingtips
18-02-2011 | De klant centraal
11-02-2011 | Onderverzekerd, verplicht verzekerd, niet verzekerd
18-01-2011 | Alsnog de beste wensen !
30-12-2010 | In 2011 gaat er weer veel veranderen
16-12-2010 | Het Financieel Rijbewijs
14-12-2010 | Winter: extra risico's
29-11-2010 | Verschuivingen in Den Haag
15-11-2010 | Onrust over pensioenen
29-10-2010 | Uw zorgverzekering in 2011
14-10-2010 | Financieren van uw dromen
30-09-2010 | Prinsjesdag 2010
17-09-2010 | Uw spaarloon komt vrij...
02-09-2010 | (Extreem) weer en verzekeringen
20-08-2010 | Uit elkaar...
05-08-2010 | Een nieuwe (oude) auto !
09-07-2010 | Kinderen worden groot....
24-06-2010 | Inkomstenterugval
14-06-2010 | Sportzomer 2010
27-05-2010 | 50-plus en dan ?
17-05-2010 | Vakantietijd !
29-04-2010 | Meer over rechtsbijstand
15-04-2010 | Uw huis en hypotheek
18-03-2010 | De uitvaartverzekering
08-03-2010 | Banksparen
22-02-2010 | Hoe zit het met uw opstal- en inboedelverzekering
04-02-2010 | Uw pensioen
21-01-2010 | Uw belastingaangifte
11-01-2010 | Inkomsten uit uw eigen woning
22-12-2009 | Oud en Nieuws
14-12-2009 | De actieve (wintersport)vakantie
30-11-2009 | Voogdij
13-11-2009 | Zorgverzekeringen
30-10-2009 | Internet en financiŽle diensten: een gevaarlijke combinatie
19-10-2009 | Overlijdensrisicoverzekering
02-10-2009 | Verbouwen
23-09-2009 | De Miljoenennota en de Rijksbegroting 2010
07-09-2009 | Zorgvuldig omgaan met uw vermogen
16-07-2009 | Nieuwe huisstijl
13-07-2009 | NHG, wat is dit ook al weer ?
15-05-2009 | Algemene Nabestaandenwet
06-04-2009 | Inkomensterugval
25-02-2009 | Als wij u mogen adviseren
09-02-2009 | Hypotheekactualiteiten
23-01-2009 | Hoe staat het met ķw pensioen?
19-12-2008 | Een nieuw jaar, nieuwe kansen
06-11-2008 | Zorgverzekeringen
10-10-2008 | Zwaar weer!
26-09-2008 | Rijksbegroting: "What's in it for you ?"
12-09-2008 | ďLeden van de Staten GeneraalÖĒ
18-07-2008 | Uit elkaar : 2-1 = 2
09-07-2008 | Beleggingsverzekeringen
20-06-2008 | Banksparen
09-05-2008 | De dader ligt op het kerkhof
28-02-2008 | Gemiddelde dag kost schadeverzekeraars 17 miljoen euro
23-01-2008 | Belastingaangifte
03-10-2007 | Overdracht vermogen ouders naar de kinderen
18-07-2007 | Roy-Data voor bonusmalusverklaringen
16-04-2007 | Dubbelklik
07-02-2007 | DigiD voor U
23-10-2006 | Groene kaart voor uw caravan

All Finance B.V.   -   Weijereind 9 5541RD Reusel   -   Tel: 040-257 49 40   -   E-mail:
Realistatie: Zengerink Communicatie Management | CMS: We Provide