All Finance

Laat uw financieel adviseur meekijken

06-02-2017


Het is soms niet bij te houden, hoe snel de financiële wereld verandert. Wetgeving verandert, verzekeringsvoorwaarden en de fiscale regels. Het heeft allemaal invloed op uw persoonlijke financiën. Zelfs als u helemaal niets doet, dan wijzigt toch uw situatie. Zaken zijn dus nooit eenmalig goed geregeld. Het vraagt om onderhoud. Wij helpen u daar graag mee. Dat doen wij ook door u regelmatig te informeren via onze nieuwsbrief over zaken die spelen in de financiële wereld. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.


Nationale Hypotheek Garantie ook beschikbaar voor ZZP’er

Het aantal zelfstandigen zonder personeel, zzp’ers, in Nederland groeit explosief. Jaarlijks starten er tussen de 120.000 en 140.000 Nederlanders een onderneming. Meer dan 90 % start als zzp’er. Tot voor kort konden deze zzp’ers bij de aankoop van een woning vaak moeilijk een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie aanschaffen.

 

Belang Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie bij een hypotheek. Tegen een eenmalige vergoeding geeft deze garantie u een financieel vangnet indien u, nadat u de hypotheek heeft afgesloten, gaat scheiden, arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Een dergelijke calamiteit kan tot gevolg hebben dat de hypotheeklasten niet meer voldaan kunnen worden. Als de woning daardoor verkocht moet worden kan de actuele waarde van de woning lager zijn dan de restschuld van de hypotheek. Dit kan tot gevolg hebben, dat – nadat de woning is verkocht – er nog een aanzienlijke schuld aan de geldverstrekker overblijft. Onder een aantal voorwaarden vergoedt de Nationale Hypotheek Garantie dan dit verschil. Naast de extra zekerheid die u krijgt dat u door een dergelijke calamiteit niet met een restschuld blijft zitten, vragen geldverstrekkers bij hypotheken met een Nationale Hypotheek Garantie bovendien een lagere rente. Dit doen de geldverstrekkers, omdat zij dankzij deze garantie vrijwel geen risico lopen dat bij een dergelijke calamiteit de lening gedeeltelijk niet wordt afgelost.

 

Zelfstandigen zonder personeel

Voorheen moesten zzp’ers minimaal drie jaar actief zijn als zzp’er om in aanmerking te komen voor deze garantie. Dit is nu veranderd. De voorwaarden zijn als volgt:
•De koopsom van de woning mag maximaal € 245.000 bedragen.
•Het inkomen waaraan getoetst wordt of de lening voor u verantwoord is, wordt gebaseerd op uw gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap.
•Heeft u het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen over deze drie jaar, dan geldt voor de berekening het inkomen het laatste jaar.

 

Belangrijke verruiming

Het is een goede zaak, dat ook startende ondernemers tegenwoordig makkelijker een eigen woning met Nationale Hypotheek Garantie kunnen aanschaffen. Het huren van een woning is op dit moment vaak duurder dan het kopen van een woning. Dit heeft te maken met de stijging van de huurprijzen in de afgelopen jaren en de lage rente bij hypotheken. Overweegt u als ZZP’er een eigen woning te kopen, dan geven wij u hierover graag meer uitgebreide informatie.

 

Uw mobiele telefoon en de reisverzekering

Wanneer u naar het buitenland reist, dan is het altijd verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Als financieel adviseur vinden wij dit vooral belangrijk met het oog op de kosten van noodzakelijke medische behandelingen in het buitenland en eventuele bijzondere reiskosten, zoals de bekende “gipsvluchten” om te kunnen terugkeren naar Nederland. Ook is een reisverzekering van belang bij de kosten van repatriëring naar Nederland in geval van overlijden in het buitenland.

 

Hoewel bovenstaande risico’s belangrijk zijn om te verzekeren, denken veel mensen bij een reisverzekering vooral aan het risico van verlies en diefstal van de bagage. In zijn algemeenheid geldt, dat de schade door verlies en diefstal tijdens de reis tot bepaalde bedragen is verzekerd. Echter, hierbij geldt altijd wel de voorwaarde dat u zorgvuldig en oplettend met uw spullen moet zijn omgegaan. De meeste verzekeraars zullen de schade afwijzen, indien u bijvoorbeeld uw koffer buiten de stationskiosk zonder toezicht laat staan om “even snel” een krantje te kopen en bij terugkomst ontdekt, dat de koffer gestolen is.

 

De mobiele telefoon

Reisverzekeringen stellen vaak een maximum aan de verzekerde waarde van mobiele telefoons, computers en audiovisuele apparatuur. Wij signaleren steeds vaker, dat relaties voor een aanzienlijke waarde aan dit soort apparatuur op reis meenemen. Ook bij de meereizende kinderen zien we regelmatige dure mobiele telefoons. Neemt u dergelijke dure apparatuur mee op reis, dan is het zaak een goede reisverzekering te selecteren. Want juist op het gebied van de maximale verzekerde waarde, doen zich grote verschillen voor. Hoe lager de premie hoe lager vaak ook de verzekerde bedragen.

 

Zakelijk of privé

Weest u zich ook bewust, dat wanneer u privé een reisverzekering afsluit, de meeste reisverzekeringen niet de schade vergoeden aan apparatuur die u zakelijk heeft aangeschaft. Vooral zelfstandigen zonder personeel kopen vaak hun mobiel, tablet of laptop zakelijk. Vervolgens worden deze apparaten zowel privé als zakelijk gebruikt. Heeft u “via de zaak” aangeschafte goederen mee op reis? Informeer ons dan hierover. Wij onderzoeken graag of uw reisverzekering deze zakelijke goederen bij schade, verlies of diefstal ook vergoedt, dan wel dat u hiervoor een aparte verzekering kunt afsluiten.

 

Voordeel te behalen uit uw overlijdensrisicoverzekering?

In de afgelopen jaren heeft er in de Nederlandse markt een enorme concurrentie plaatsgevonden tussen verzekeringsmaatschappijen die overlijdensrisicoverzekeringen aanbieden. Sinds 2002 en nu zijn de premies voor nieuw afgesloten verzekering bijna 57 % gezakt. Mogelijk dat u als consument hiervan kunt profiteren.

 

Een overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden van de verzekerde binnen een bepaalde vooraf afgesproken periode een kapitaal uit. Veel mensen die een hypotheek afsluiten, sluiten naast de geldlening ook een overlijdensrisicoverzekering af. Dit heeft tot doel, dat – indien een van de kostwinners komt te overlijden voordat de hypotheek is afgelost – de nabestaanden een kapitaal uitgekeerd krijgen, waarmee het restant van de hypotheek geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.

 

Ook wordt de overlijdensrisicoverzekering voor vele andere doelen afgesloten. Bijvoorbeeld om er zeker van te zijn, dat na het voortijdig overlijden van een van de kostwinners er toch voldoende geld is om de kinderen te laten studeren. Of om ervoor te zorgen, dat de langstlevende partner toch een voldoende inkomen heeft om de gewenste levensstandaard te handhaven.

Het bijzondere van een overlijdensrisicoverzekering is, dat de verzekering in beginsel op elk moment zonder boete door de verzekerde kan worden beëindigd. Heeft u een overlijdensrisicoverzekering die al weer enkele jaren geleden is afgesloten, dan kan het interessant zijn om te onderzoeken of het oversluiten van deze verzekering voor u een premiebesparing kan opleveren. Daarbij gelden wel een aantal aandachtspunten.


•Indien uw gezondheid sinds het afsluiten van de bestaande verzekering minder goed is geworden, dan kan dit betekenen dat er geen verzekeraar meer is te vinden die op dat moment nog een nieuwe overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten. Het is dus belangrijk, dat u uw bestaande overlijdensrisicoverzekering niet opzegt, voordat u zekerheid heeft dat de nieuwe verzekeraar u accepteert.

•De premie van de overlijdensrisicoverzekering wordt mede bepaald door uw leeftijd bij de start van de verzekering. Hoe jonger u bent, hoe minder premie u betaalt. Sinds het afsluiten van uw bestaande verzekering bent u enkele jaren ouder geworden. Onderzocht moet dus worden of de algehele premiedaling in voldoende mate de hogere premie compenseert die hoort bij uw huidige leeftijd. In de meeste gevallen is dit wel het geval, maar elke situatie moet vooraf wel goed worden onderzocht.

•Tussen het opzeggen van de oude verzekering en het ingaan van de nieuwe verzekering mag geen “gat” zitten. De kans is misschien niet groot, maar het zal maar net gebeuren dat in zo’n tussenperiode een overlijden plaatsvindt of dat er juist in deze periode een ernstige ziekte wordt ontdekt!

•Heeft u een overlijdensrisicoverzekering en wilt u uitgezocht hebben of er voor u nog mogelijkheden zijn om te profiteren van de sterke daling van de premies voor deze verzekeringen? Laat ons dat dan weten. Wij zoeken dit graag voor u uit.

 

Hoe zit het met uw koopkracht in 2017?

De verkiezingen komen eraan. In de komende weken zullen de “koopkrachtplaatjes” weer veelvuldig door de politici worden geschetst. Maar hoe is de koopkrachtontwikkeling bij u. Gaat u er nu wel of niet op vooruit?

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, NIBUD, heeft een handige en gratis tool ontwikkeld, waarmee u snel ziet wat er in dit jaar met uw koopkracht is gebeurd. NIBUD noemt deze tool de Koopkrachtberekenaar 2017. Door enkele gegevens in te vullen ziet u direct of uw koopkracht in 2017 ten opzichte van 2016 is gedaald of gestegen en zo ja met hoeveel euro per maand.

https://goo.gl/SeysYF

 

Ons vak? Ontzorgen

Wij praten regelmatig met onze klanten over hoe zij denken over verzekeringen, banken en verzekeringsmaatschappijen. Enkele lijnen die in veel gesprekken terugkomen zijn de volgende:

•Veel consumenten zien verzekeringen als “een noodzakelijk kwaad”. Je moet verzekeringen wel hebben maar eigenlijk wil je als consument er zo weinig mogelijk tijd aan kwijt zijn.

•Banken en verzekeringsmaatschappijen worden kritisch bekeken. Breed leeft het gevoel dat deze instellingen het belang van de klant niet echt centraal stellen.

•Klanten zijn ook kritisch over allerlei internetontwikkelingen. Iedereen kan de mooiste sites maken. Maar wie zit erachter? Of zoals een van onze relaties zei: Bij jullie zie ik een gebouw met mensen. Als er iets niet goed gaat, kan ik gewoon langs gaan.

 

Wij houden van ons vak. Als u bij ons op kantoor komt, zult u zien dat onze mensen vol passie met elkaar kunnen discussiëren over clausules in verzekeringsvoorwaarden en nieuwe fiscale bepalingen. Voor u zijn het misschien gortdroge teksten. Bij het lezen van deze teksten zien wij echter onze klanten en de situaties waarin juist die clausule of fiscale regeling voor die specifieke klant van groot belang kan zijn.

 

Wij snappen dat veel klanten liever naar een leuke film gaan dan zich te verdiepen in hun verzekeringen. Daarom doen wij dat graag voor u. Ons vak is de markt van verzekeringen en andere financiële producten door en door te kennen. Te weten welke verzekeringsmaatschappijen voor u betere producten hebben dan andere maatschappijen. Te zorgen dat processen goed lopen en te voorkomen dat u in een situatie verzeild raakt waarin u van het bekende “kastje naar de muur” wordt gezonden. Met u praten wij over uw zekerheid nu en in de toekomst. Ons vak in twee woorden? U ontzorgen.

 

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien. 


Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) / Aangesloten bij KiFiD

 

Nieuwsarchief

23-06-2017 | Onze nieuwsbrief staat weer vol tips en informatie
29-05-2017 | Er is weer genoeg te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen
15-05-2017 | Uw financiŽle update: laat u goed informeren door ons
04-04-2017 | Nieuwe ontwikkelingen delen wij graag met u
20-03-2017 | Hoeveel huisartsen heeft u?
03-03-2017 | Blijf altijd alert als het om uw financiŽle zaken gaat
20-02-2017 | Wij houden de veranderingen voor u bij
06-02-2017 | Laat uw financieel adviseur meekijken
23-01-2017 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw en onze aandacht
06-01-2017 | Natuurlijk houden wij u ook in 2017 op de hoogte van ontwikkelingen
16-12-2016 | Wij wensen u hele fijne feestdagen
05-12-2016 | Laat u goed adviseren als u besluit te gaan lenen
18-11-2016 | De wereld verandert snel
04-11-2016 | Diverse wijzigingen in de woningmarkt per 1 januari 2017
21-10-2016 | Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij schade door kinderen?
09-09-2016 | De Kabinetsplannen ook dit jaar weer uitgelekt!
12-08-2016 | Bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
01-08-2016 | Wij geven onafhankelijk advies aan u...
15-07-2016 | De reisverzekering vraagt om een deskundig advies
01-07-2016 | Financiele ontwikkelingen zijn er altijd...
17-06-2016 | Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?
07-06-2016 | Er gebeurt weer genoeg in de financiŽle wereld
26-05-2016 | Wederom positieve ontwikkelingen in de woningmarkt
09-05-2016 | Ga goed verzekerd op vakantie
25-04-2016 | De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening
29-03-2016 | Wij staan voor u klaar ook in onzekere tijden
29-02-2016 | Goed nieuws: de woningmarkt trekt aan!
12-02-2016 | FinanciŽle zaken vragen altijd uw en onze aandacht
01-02-2016 | Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal
15-01-2016 | Informatie over hypotheken en autoverzekeringen en schadebehandeling
17-12-2015 | Vrede en gelukt gewenst voor 2016
10-12-2015 | Ook de financiŽle wereld gaat met de tijd mee
27-11-2015 | Laat ons u zekerheid bieden in deze roerige tijden
17-11-2015 | Weet u al welke zorgverzekering het beste bij u past in 2016?
30-10-2015 | Laat ons u helpen om uw financiŽn in balans te houden
16-10-2015 | Omdat u er misschien niet aan denkt, doen wij dat voor u!
02-10-2015 | Belangrijke informatie uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2016
18-09-2015 | Profiteert u ook mee van de koopkrachtstijging?
20-08-2015 | Laat een financieel adviseur meekijken bij al uw financiŽle zaken
06-08-2015 | Genoeg financiŽle zaken om aan te denkenÖ
24-07-2015 | Onafhankelijk financieel advies meer dan ooit belangrijk
10-07-2015 | Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2015
12-06-2015 | Onze economie zit weer in de lift!
18-05-2015 | De NHG grens wordt per 1 juli verlaagd!
08-05-2015 | Technologische ontwikkelingen laten op termijn uw verzekeringspremie dalen
17-04-2015 | Een goede financiŽle toekomst hangt af van de keuzes die u nu maakt
03-04-2015 | Vertrouwen in de economie neemt toe, de huizenmarkt profiteert
05-03-2015 | Iedere verzekering vraagt om een grondig vergelijk
20-02-2015 | De lage rente pakt zowel positief als negatief uit
06-02-2015 | Het ontslagrecht en de studiefinanciering wijzigen, wat betekent dit voor u?
14-01-2015 | 2015 heeft veel financiŽle wijzigingen in het vooruitzicht
22-12-2014 | Geluk en gezondheid gewenst voor 2015
12-12-2014 | Let op: vergelijken van verzekeringen draait om meer dan de prijs!
02-12-2014 | Actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn
14-11-2014 | U kunt de financiŽle risicoís die u loopt zelf inperken
03-11-2014 | Studieschuld hoeft geen invloed te hebben op het verkrijgen van een hypotheek
17-10-2014 | Onze praktijkkennis zetten we ook voor u in
03-10-2014 | Laat ons u ondersteunen bij de vele financiŽle en wetswijzigingen
23-09-2014 | Prinsjesdag en de gevolgen voor u
02-09-2014 | Eerste Kabinetsplannen Prinsjesdag zijn al bekend
25-08-2014 | Huis kopen wordt aantrekkelijker dan huren
07-08-2014 | Weet u dat vrijwilligers ook verplichtingen hebben?
28-07-2014 | Verzekering van zon of regen, in de vakantieperiode kunnen beide voorkomen
11-07-2014 | Een vriendendienst tijdens de vakantie en er is schade, wat nu?
27-06-2014 | Laten we even tijd besteden aan uw hypotheek en pensioen
16-06-2014 | De kunst van niet te weinig, maar vooral ook niet te veel
02-06-2014 | Ook voor deeladviezen kunt u op ons rekenen
16-05-2014 | Steeds meer tekenen van een groeiende economie
02-05-2014 | Financieel bewustzijn steeds belangrijker
18-04-2014 | Wij geven u gemak wanneer u dit het meest nodig heeft
07-04-2014 | Zichtbare en onzichtbare wijzigingen in uw verzekeringen
21-03-2014 | Verschuivingen in zetels hebben politieke gevolgen
07-03-2014 | Wat fijn dat u zaken aan ons uit handen kunt geven
21-02-2014 | FinanciŽle opvoeding voor jong en oud
07-02-2014 | Investeer even tijd in uw financiŽle zekerheid
24-01-2014 | Wist u dat buiten de piste skiŽn vaak niet verzekerd is?
13-01-2014 | Ook in het nieuwe jaar blijft verzekeren om aandacht vragen
24-12-2013 | De beste wensen...
16-12-2013 | Gebruik oude en of nieuwe regelingen in uw voordeel
29-11-2013 | Blijf alert op wetswijzigingen die uw persoonlijke financiŽn kunnen raken
15-11-2013 | Praktijkvoorbeelden tonen u waarom het verzekeren van risicoís loont
01-11-2013 | Wat betekent het nieuwe akkoord voor uw financiŽle zaken?
21-10-2013 | Weer veel te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen!
23-09-2013 | Gevolgen Prinsjesdag voor uw portemonnee
06-09-2013 | De aanloop naar Prinsjesdag
23-08-2013 | Kabinet gaat weer invloed hebben op uw portemonnee
09-08-2013 | Wij kennen geen zomer- of winterstop
16-07-2013 | Persoonskenmerken kunnen grote premieverschillen veroorzaken
11-07-2013 | Q en A provisieverbod
02-07-2013 | De consument als individueel persoon: onze relatie
03-06-2013 | Kritisch over uw verzekeringen
17-05-2013 | Actuele ontwikkelingen hebben invloed op uw verzekeringen
03-05-2013 | Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen
19-04-2013 | Volg de ontwikkelingen op de voet
05-04-2013 | Laat een financieel adviseur meekijken bij uw financiŽle vraagstukken
25-03-2013 | Aanpassen aan het weer, of aan uw verzekeringen?
08-03-2013 | Voortdurende wijzigingen blijven uw aandacht vragen
25-02-2013 | FinanciŽle zekerheid als stabiele basis
13-02-2013 | EXTRA Nieuwskrant over nieuwe hypotheek voornemens politiek
11-02-2013 | Actuele ontwikkelingen in de financiŽle wereld komen dichtbij
25-01-2013 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw aandacht
11-01-2013 | Wij blijven uw financiŽle ogen en handen in 2013
20-12-2012 | Nieuwjaarsgroet
17-12-2012 | Veel keuzes vragen om een gedegen advies
03-12-2012 | Continue aandacht voor financiŽle zaken van belang
19-11-2012 | Wat heeft het regeerakkoord voor u in petto?
02-11-2012 | Gevolgen van het regeerakkoord
19-10-2012 | Nieuwe belastingplannen
05-10-2012 | Belangrijke informatie over uw lopende verzekeringen
21-09-2012 | De formatie is belangrijker dan Prinsjesdag dit jaar
07-09-2012 | Invloed van verkiezingen op uw financiŽn
24-08-2012 | We starten de zaak weer op!
13-07-2012 | Ook in de zomer is er belangrijk nieuws
29-06-2012 | Met een gerust hart de zomer in
18-06-2012 | Onbezorgd de zomervakantie tegemoet
11-06-2012 | Hou grip op uw eigen financiŽn
18-05-2012 | Met positieve energie de lente in
04-05-2012 | Politiek zoekt rust en vertrouwen
20-04-2012 | Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op
23-03-2012 | Alleen uw eigen adviseur komt echt voor uw belangen op
09-03-2012 | Heeft u uw financiŽn beter op orde dan de overheid ?
24-02-2012 | Bljif alert op onnodig hoge kosten en risico's
08-02-2012 | Geef uw verzekeringen eens extra aandacht
27-01-2012 | Verzekeren blijft om aandacht vragen
13-01-2012 | Een nieuw jaar met goede voornemens
21-12-2011 | Bij een Nieuwjaar horen wensen
16-12-2011 | Zorg voor rust in uw financiŽle huishouding
02-12-2011 | Vooruitkijken voorkomt FinanciŽle zorgen
17-11-2011 | Bewust omgaan met geld en verzekeren
03-11-2011 | Laat verzekeren over aan de expert
20-10-2011 | SpaarOnlinerekening WestlandUtrecht Bank
20-10-2011 | Even tijd nemen voor uw financiŽn en verzekeringen voorkomt veel leed
22-09-2011 | De Miljoenennota heeft invloed op iedereen
08-09-2011 | Een turbulente omgeving vraagt om een betrouwbaar advies
29-08-2011 | Laat ons u zekerheid geven
30-06-2011 | 'Uw financiŽle zekerheid kent geen vakantieperiode'
17-06-2011 | Pensioen
08-06-2011 | Maatschappelijk verantwoord verzekeren
20-05-2011 | Beter bewust verzekerd
04-05-2011 | Nederland wordt steeds zelfstandiger !
21-04-2011 | Hypotheken
07-04-2011 | Nederland schermt steeds beter haar bezittingen af !
31-03-2011 | Schadeverzekeringen in alle soorten en maten
22-03-2011 | De autoverzekering
07-03-2011 | Belastingtips
18-02-2011 | De klant centraal
11-02-2011 | Onderverzekerd, verplicht verzekerd, niet verzekerd
18-01-2011 | Alsnog de beste wensen !
30-12-2010 | In 2011 gaat er weer veel veranderen
16-12-2010 | Het Financieel Rijbewijs
14-12-2010 | Winter: extra risico's
29-11-2010 | Verschuivingen in Den Haag
15-11-2010 | Onrust over pensioenen
29-10-2010 | Uw zorgverzekering in 2011
14-10-2010 | Financieren van uw dromen
30-09-2010 | Prinsjesdag 2010
17-09-2010 | Uw spaarloon komt vrij...
02-09-2010 | (Extreem) weer en verzekeringen
20-08-2010 | Uit elkaar...
05-08-2010 | Een nieuwe (oude) auto !
09-07-2010 | Kinderen worden groot....
24-06-2010 | Inkomstenterugval
14-06-2010 | Sportzomer 2010
27-05-2010 | 50-plus en dan ?
17-05-2010 | Vakantietijd !
29-04-2010 | Meer over rechtsbijstand
15-04-2010 | Uw huis en hypotheek
18-03-2010 | De uitvaartverzekering
08-03-2010 | Banksparen
22-02-2010 | Hoe zit het met uw opstal- en inboedelverzekering
04-02-2010 | Uw pensioen
21-01-2010 | Uw belastingaangifte
11-01-2010 | Inkomsten uit uw eigen woning
22-12-2009 | Oud en Nieuws
14-12-2009 | De actieve (wintersport)vakantie
30-11-2009 | Voogdij
13-11-2009 | Zorgverzekeringen
30-10-2009 | Internet en financiŽle diensten: een gevaarlijke combinatie
19-10-2009 | Overlijdensrisicoverzekering
02-10-2009 | Verbouwen
23-09-2009 | De Miljoenennota en de Rijksbegroting 2010
07-09-2009 | Zorgvuldig omgaan met uw vermogen
16-07-2009 | Nieuwe huisstijl
13-07-2009 | NHG, wat is dit ook al weer ?
15-05-2009 | Algemene Nabestaandenwet
06-04-2009 | Inkomensterugval
25-02-2009 | Als wij u mogen adviseren
09-02-2009 | Hypotheekactualiteiten
23-01-2009 | Hoe staat het met ķw pensioen?
19-12-2008 | Een nieuw jaar, nieuwe kansen
06-11-2008 | Zorgverzekeringen
10-10-2008 | Zwaar weer!
26-09-2008 | Rijksbegroting: "What's in it for you ?"
12-09-2008 | ďLeden van de Staten GeneraalÖĒ
18-07-2008 | Uit elkaar : 2-1 = 2
09-07-2008 | Beleggingsverzekeringen
20-06-2008 | Banksparen
09-05-2008 | De dader ligt op het kerkhof
28-02-2008 | Gemiddelde dag kost schadeverzekeraars 17 miljoen euro
23-01-2008 | Belastingaangifte
03-10-2007 | Overdracht vermogen ouders naar de kinderen
18-07-2007 | Roy-Data voor bonusmalusverklaringen
16-04-2007 | Dubbelklik
07-02-2007 | DigiD voor U
23-10-2006 | Groene kaart voor uw caravan

All Finance B.V.   -   Weijereind 9 5541RD Reusel   -   Tel: 040-257 49 40   -   E-mail:
Realistatie: Zengerink Communicatie Management | CMS: We Provide