All Finance

FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw en onze aandacht

23-01-2017


Sneeuw en gladheid… de afgelopen weken hebben we vooral in het verkeer ondervonden hoeveel ellende dat oplevert. Maar de wintermaanden lenen zich ook voor heerlijke skivakanties. Met mooie, maar soms ook minder mooie momenten. Bent u goed verzekerd zowel met uw auto, maar ook als u iets overkomt op de skipiste? Als uw adviseur ervaren wij dagelijks naast het plezier ook de financiële misère die een skivakantie kan geven. Neemt u daarom voor vertrek contact met ons op om te kijken of u alles goed geregeld heeft.

In onze nieuwsbrief vertellen wij u meer over de autoverzekering, en daarnaast andere financiële zaken, die uw en onze aandacht vragen.

 


Aansprakelijk voelen of zijn: een groot verschil!

De algemene rechtsregel is dat wanneer door uw schuld een ander schade krijgt u deze schade moet vergoeden. Soms gaat de wet verder en moet u ook de schade vergoeden terwijl u aan de oorzaak van de schade niet echts iets te verwijten valt. Bijna elke consument heeft voor dit soort risico’s een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, AVP afgesloten.

 

Die verzekering vergoedt op een breed gebied de schade waarvoor u als particulier juridisch gezien aansprakelijk bent, maar niet alle oorzaken van schades. Bijvoorbeeld niet de schade die u als bestuurder van uw auto maakt.

 

Aansprakelijk voelen
Er kunnen situaties zijn waarbij u juridisch niet aansprakelijk bent maar u zich wel aansprakelijk voelt. We schetsen twee situaties.

 

Uw zoon van 4 gaat logeren bij een vriendje. De ouders van het vriendje kennen u, als oppassende mensen die goed letten op hun kinderen en ook op uw zoon. Tijdens het logeren krijgt de moeder van het vriendje echter onverwacht een voor haar belangrijk telefoontje. Ze is even afgeleid. En juist op dat moment besluit uw zoon een carrière als kunstenaar te starten met als ondergrond de mooie wand van het gezin. Juridisch bent u niet aansprakelijk. De moeder van het vriendje had toch echt even beter moeten opletten. Maar voelt u dit ook zo?

 

Het andere voorbeeld gaat over uw hond Max. U gaat op vakantie en uw buren passen op Max. Uw buren gaan met Max op bezoek bij familie met een mooie tuin. Leuk voor Max, maar wat uw buren niet in de gaten hebben, is dat de tuin geen goede omheining heeft en in de tuin ernaast een aantal kostbare kippen rondlopen. U wist het niet… uw buren wisten het niet, maar Max heeft dat direct in de gaten. Even later zijn helaas een aantal kippen gesneuveld. U bent niet aansprakelijk, maar wel uw buren. Die hadden Max niet zomaar los mogen laten in de tuin van de mensen waar zij op bezoek waren.

 

Twee situaties waar de jurist direct zal zeggen dat u niet aansprakelijk bent, maar wel de mensen die u van dienst waren.

 

Sterdekking
Veel verzekeringsmaatschappijen die de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren aanbieden, onderkennen het onplezierige gevoel dat u niet aansprakelijk bent maar zich wel aansprakelijk voelt. Tegen een kleine extra premie bieden zij daarom de mogelijkheid aan om de dekking van de verzekering ruimer te maken. Vaak noemen zij dit een “sterdekking”. Voor een aantal in de verzekering genoemde gebieden, meestal kinderen van jonge leeftijd en huisdieren, is er dan toch dekking voor schade veroorzaakt door het kind of huisdier terwijl er formeel geen wettelijke aansprakelijkheid bestaat.

 

Wilt u hierover meer weten? We zijn u graag van dienst.

 

Altijd advies inwinnen bij wijziging van uw hypotheek

De overheid voert met grote regelmaat wijzigingen door die belangrijk kunnen zijn voor woningeigenaren met een hypotheek. Zo heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden voor woningeigenaren die nog een spaarhypotheek hebben.

 

Altijd advies vragen
Voor iedereen met een hypotheek is ons advies om altijd eerst advies te vragen aan een deskundige voordat u op basis van artikelen in de media of in reclames besluit om een bestaande hypotheek aan te passen. Aan bijna elke mogelijkheid die de overheid biedt om bestaande hypotheken tussentijds aan te passen zijn voor- en nadelen verbonden. Zou een optie voor iedereen even gunstig zijn dan zouden banken dat wel in een keer doorvoeren. Het fiscaal “mogelijk maken” geeft meestal aan dat goed moet worden bekeken of dit ook in uw situatie verstandig is. Ongeacht wie u om advies vraagt, is ons advies om te zorgen dat degene die u adviseert het advies ook op papier zet met de motieven waarom het advies is zoals het aan u is gegeven. Dat voorkomt discussies op een later moment of de adviseur nu wel of niet iets heeft geadviseerd. Maar biedt u ook de mogelijkheid om te controleren of de aannames die uw adviseur heeft gemaakt bij het formuleren van zijn advies overeenkomen met uw werkelijke situatie. Is er bij de adviseur een misverstand over uw situatie, bijvoorbeeld u wilt niet met 67 jaar met pensioen maar met 60 jaar, dan kan dat grote gevolgen hebben voor het uiteindelijke advies.

 

Spaarhypotheek
In het verleden konden mensen die een woning wilden kopen een spaar- of beleggingshypotheek afsluiten. Dat kan nu niet meer. Maar er zijn nog heel veel van dit type hypotheken die in het verleden zijn afgesloten. Bij de spaarhypotheek is een koppeling aangebracht tussen de rente die wordt ontvangen over het deel dat gespaard wordt en waarmee de hypotheek uiteindelijk wordt afgelost en de rente die over de lening moet worden betaald. Het voordeel hiervan is dat wanneer de hypotheekrente stijgt, ook de rente die over het spaardeel wordt verkregen automatisch stijgt. Op die manier is er zekerheid dat de hypotheekschuld op het eind van de looptijd ook daadwerkelijk kan worden afgelost.

 

Aflossing mogelijk
Aan de spaarhypotheek stelt de belastingdienst tal van regels. Per 1 januari 2017 is er een belangrijke aanpassing doorgevoerd. Kort samengevat komt de wijziging er op neer dat vanaf 1 januari 2017 de spaarhypotheek zonder belastingheffing kan worden afgekocht bij de aankoop van een nieuwe woning. Met het vermogen dat in de spaarhypotheek is opgebouwd, kan dan tussentijds de hypotheek voor een deel worden afgelost. De verkoopprijs van de bestaande woning minus de resterende hypotheekschuld kan dan leiden tot vermogen dat kan worden ingezet bij de financiering van de nieuwe woning waardoor een lagere hypotheekschuld voor het volledige aankoopbedrag hoeft te worden aangegaan.

 

Ook hier advies dringend aanbevolen
Zeker bij beslissingen rondom het opgeven van fiscale voordelen zoals het beëindigen van een spaarhypotheek is het belangrijk om eerst goed advies in te winnen. Voor veel consumenten is voortzetting van de spaarhypotheek veel beter dan aflossing. De opties voortzetten of aflossen moeten echt goed worden geanalyseerd. Het is in de praktijk bijna nooit mogelijk om een eenmaal doorgevoerde wijziging fiscaal ongedaan te maken indien achteraf blijkt dat de wijziging toch niet zo verstandig was.

 

Positie inzittenden auto bij letsel verbeterd

Elk jaar lopen circa 65.000 verkeersdeelnemers letsel op. Ongeveer een op de vijf letselslachtoffers in het verkeer is een inzittende van een auto die bij het ongeval is betrokken. Vanaf 1 april 2017 wordt de afwikkeling van de schade voor deze passagier een stuk eenvoudiger.

 

Verzekeraars in Nederland
Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen die verzekeringen in Nederland aanbieden, zijn lid van het Verbond van Verzekeraars. Deze leden hebben recent met elkaar een afspraak gemaakt waarmee de positie verbetert van inzittenden van een auto die betrokken raakt bij een ongeval en waarbij de passagier letsel oploopt.

 

Ongevallen na 1 april 2017
De afspraak geldt voor ongevallen die vanaf 1 april 2017 plaatsvinden en waarbij dus een passagier van een auto of motor letsel oploopt. De regeling geldt nadrukkelijk niet voor de bestuurder van een auto of motor die door een verkeersongeval letsel oploopt.

 

Passagiers zonder schuld
De regeling geldt voor die passagiers die geen schuld hebben aan het verkeersongeval. Dit is uiteraard meestal het geval. Bij verkeersongevallen voor 1 april 2017 dient een passagier die door een verkeersongeval letsel oploopt zijn schade te verhalen op degene die aansprakelijk is voor het ongeval. In de praktijk kan dit leiden tot vervelende situaties waarin de passagier met letselschade extra gedupeerd wordt doordat de afwikkeling van zijn schade pas kan plaatsvinden nadat definitief vaststaat wie voor het ongeval aansprakelijk is.

 

Nieuwe situatie
Voor ongevallen na 1 april 2017 wordt dit anders. De passagier kan direct de verzekeraar van de auto aanspreken waarin hij zat toen het ongeval plaatsvond. Deze verzekeraar zal direct starten met het behandelen van de schade en ook de schade-uitkering verrichten. Is deze verzekeraar van oordeel dat niet de bestuurder van de auto waarin de passagier zat aansprakelijk is voor het ongeval maar de bestuurder van een andere auto, dan zal de verzekeraar, tot wie de passagier met letsel zich heeft gewend, zelf verhaal halen op deze andere verzekeraar. De passagier met letsel hoeft hier echter niet meer op te wachten. Hij heeft alleen maar te maken met de verzekeraar van de auto waarin hij ten tijde van het ongeval zat. Dat maakt de afwikkeling van de schade voor deze passagier een stuk eenvoudiger.

 

Verzekeraars en adviseurs werken voortdurend aan verbeteringen om consumenten beter van dienst te zijn. Deze nieuwe afspraak is hiervan een voorbeeld.

 

Inflatie is meer dan rente op spaarrekening

Deskundigen verwachten dat de rente laag blijft en de inflatie zal oplopen. Hoe aantrekkelijk is het dan nog om te sparen en zijn er alternatieven?

 

Inflatie en denkbeeldig rendement
In december 2016 bedroeg de inflatie 1 %. De rente die banken bereid zijn te betalen over spaargeld bedraagt op dit moment echter minder dan 1 %. Hoewel door de rentebijschrijving het nominale bedrag van uw spaargeld iets stijgt, neemt de koopkracht hiervan af. Het beeld wordt nog negatiever indien u ook nog eens te maken krijgt met de belastingheffing over spaargeld. De belasting gaat namelijk uit van een denkbeeldig rendement dat u over uw spaargeld behaalt. U moet dan belasting betalen, niet over de werkelijke rente die u over uw spaargeld heeft ontvangen, maar over het denkbeeldige rendement. Dat denkbeeldige rendement is fors hoger dan de werkelijke rente die u ontvangt.

 

Rente blijft laag. Inflatie zal oplopen
De meeste deskundigen verwachten dat de rente nog geruime tijd laag zal blijven. Tegelijkertijd wordt echter verwacht dat de inflatie langzaam maar zeker gaat oplopen. Ook in de eigen adviespraktijk zien we dat dit leidt tot onrust bij veel mensen met spaargeld. Men vindt het gevoel dat het opgebouwde spaargeld geleidelijk steeds minder koopkracht oplevert erg vervelend. Veel relaties zoeken dan ook naar manieren om te komen tot een beter rendement over hun spaargeld.

 

Hoger rendement is hoger risico
Bij het zoeken naar een hoger rendement is de ervaring dat mensen onbewust risico’s gaan nemen die ze eigenlijk helemaal niet kunnen of willen dragen. In de economie geldt namelijk de vuistregel dat er alleen sprake is van een hoger rendement wanneer ook het risico op geheel of gedeeltelijk verlies toeneemt. Bij het zoeken naar hoger rendement wordt niet altijd goed gekeken naar de extra risico’s. Spaargeld bij buitenlandse banken, die soms veel hogere rente betalen dan banken in Nederland, kan interessant zijn. Maar is de spaarder zich bewust dat in dat andere land er geen of een lager vangnet bestaat voor spaarders die gedupeerd worden indien de betreffende bank failliet gaat? Of, een ander voorbeeld, crowdfunding. Dat groeit snel en de rentes die geldzoekers bereid zijn te betalen, zijn veel hoger dan wat u bij een bank krijgt. Klinkt aantrekkelijk. Maar in de praktijk komt het met regelmaat voor dat via crowdfunding gefinancierde projecten volledig floppen en de investeerders het volledige ingelegde bedrag kwijt zijn.

 

Sparen heeft een functie
Voor veel mensen heeft spaargeld een belangrijke functie. Het geeft rust omdat men weet dat wanneer er een calamiteit plaatsvindt er geld beschikbaar is om dit op te vangen. Of het geeft een gevoel van vrijheid dat bepaalde besluiten genomen kunnen worden indien daar behoefte aan bestaat. Of er wordt gespaard voor een concreet doel, bijvoorbeeld de studie van de kinderen. Bij het zoeken naar een hoger rendement is het verstandig om reëel te blijven. Weegt het extra risico van het hogere rendement op tegen de kans om een deel of het hele spaargeld te verliezen?

 

Breng alternatieven goed in kaart
Alvorens u besluit uw spaargeld op een andere manier te laten renderen is ons advies om eerst mogelijke alternatieven goed in beeld te brengen. Misschien is het aantrekkelijk om bestaande schulden af te bouwen zoals de hypotheek of doorlopend krediet. Of met een deel van het spaargeld te gaan beleggen. Ons dringende advies is om in ieder geval niet impulsief in te gaan op mooie aanbiedingen van partijen die u fantastische rendementen beloven. Door de jaren heen zijn dit soort partijen actief geweest met teakhout, scheepvaart cv’s., vakantiewoningen etc. Veel mensen hebben hier echter veel geld aan verloren! Neem daarom de tijd om goed te onderzoeken wat de alternatieven zijn en wat de voor- en nadelen zijn van elk alternatief. Heeft u behoefte aan een onafhankelijk advies: Wij zijn onafhankelijk en deskundig op financieel terrein. U mag ons uiteraard altijd raadplegen indien u behoefte heeft aan advies.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) / Aangesloten bij KiFiD

 

 

 

Nieuwsarchief

23-06-2017 | Onze nieuwsbrief staat weer vol tips en informatie
29-05-2017 | Er is weer genoeg te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen
15-05-2017 | Uw financiŽle update: laat u goed informeren door ons
04-04-2017 | Nieuwe ontwikkelingen delen wij graag met u
20-03-2017 | Hoeveel huisartsen heeft u?
03-03-2017 | Blijf altijd alert als het om uw financiŽle zaken gaat
20-02-2017 | Wij houden de veranderingen voor u bij
06-02-2017 | Laat uw financieel adviseur meekijken
23-01-2017 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw en onze aandacht
06-01-2017 | Natuurlijk houden wij u ook in 2017 op de hoogte van ontwikkelingen
16-12-2016 | Wij wensen u hele fijne feestdagen
05-12-2016 | Laat u goed adviseren als u besluit te gaan lenen
18-11-2016 | De wereld verandert snel
04-11-2016 | Diverse wijzigingen in de woningmarkt per 1 januari 2017
21-10-2016 | Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij schade door kinderen?
09-09-2016 | De Kabinetsplannen ook dit jaar weer uitgelekt!
12-08-2016 | Bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
01-08-2016 | Wij geven onafhankelijk advies aan u...
15-07-2016 | De reisverzekering vraagt om een deskundig advies
01-07-2016 | Financiele ontwikkelingen zijn er altijd...
17-06-2016 | Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?
07-06-2016 | Er gebeurt weer genoeg in de financiŽle wereld
26-05-2016 | Wederom positieve ontwikkelingen in de woningmarkt
09-05-2016 | Ga goed verzekerd op vakantie
25-04-2016 | De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening
29-03-2016 | Wij staan voor u klaar ook in onzekere tijden
29-02-2016 | Goed nieuws: de woningmarkt trekt aan!
12-02-2016 | FinanciŽle zaken vragen altijd uw en onze aandacht
01-02-2016 | Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal
15-01-2016 | Informatie over hypotheken en autoverzekeringen en schadebehandeling
17-12-2015 | Vrede en gelukt gewenst voor 2016
10-12-2015 | Ook de financiŽle wereld gaat met de tijd mee
27-11-2015 | Laat ons u zekerheid bieden in deze roerige tijden
17-11-2015 | Weet u al welke zorgverzekering het beste bij u past in 2016?
30-10-2015 | Laat ons u helpen om uw financiŽn in balans te houden
16-10-2015 | Omdat u er misschien niet aan denkt, doen wij dat voor u!
02-10-2015 | Belangrijke informatie uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2016
18-09-2015 | Profiteert u ook mee van de koopkrachtstijging?
20-08-2015 | Laat een financieel adviseur meekijken bij al uw financiŽle zaken
06-08-2015 | Genoeg financiŽle zaken om aan te denkenÖ
24-07-2015 | Onafhankelijk financieel advies meer dan ooit belangrijk
10-07-2015 | Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2015
12-06-2015 | Onze economie zit weer in de lift!
18-05-2015 | De NHG grens wordt per 1 juli verlaagd!
08-05-2015 | Technologische ontwikkelingen laten op termijn uw verzekeringspremie dalen
17-04-2015 | Een goede financiŽle toekomst hangt af van de keuzes die u nu maakt
03-04-2015 | Vertrouwen in de economie neemt toe, de huizenmarkt profiteert
05-03-2015 | Iedere verzekering vraagt om een grondig vergelijk
20-02-2015 | De lage rente pakt zowel positief als negatief uit
06-02-2015 | Het ontslagrecht en de studiefinanciering wijzigen, wat betekent dit voor u?
14-01-2015 | 2015 heeft veel financiŽle wijzigingen in het vooruitzicht
22-12-2014 | Geluk en gezondheid gewenst voor 2015
12-12-2014 | Let op: vergelijken van verzekeringen draait om meer dan de prijs!
02-12-2014 | Actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn
14-11-2014 | U kunt de financiŽle risicoís die u loopt zelf inperken
03-11-2014 | Studieschuld hoeft geen invloed te hebben op het verkrijgen van een hypotheek
17-10-2014 | Onze praktijkkennis zetten we ook voor u in
03-10-2014 | Laat ons u ondersteunen bij de vele financiŽle en wetswijzigingen
23-09-2014 | Prinsjesdag en de gevolgen voor u
02-09-2014 | Eerste Kabinetsplannen Prinsjesdag zijn al bekend
25-08-2014 | Huis kopen wordt aantrekkelijker dan huren
07-08-2014 | Weet u dat vrijwilligers ook verplichtingen hebben?
28-07-2014 | Verzekering van zon of regen, in de vakantieperiode kunnen beide voorkomen
11-07-2014 | Een vriendendienst tijdens de vakantie en er is schade, wat nu?
27-06-2014 | Laten we even tijd besteden aan uw hypotheek en pensioen
16-06-2014 | De kunst van niet te weinig, maar vooral ook niet te veel
02-06-2014 | Ook voor deeladviezen kunt u op ons rekenen
16-05-2014 | Steeds meer tekenen van een groeiende economie
02-05-2014 | Financieel bewustzijn steeds belangrijker
18-04-2014 | Wij geven u gemak wanneer u dit het meest nodig heeft
07-04-2014 | Zichtbare en onzichtbare wijzigingen in uw verzekeringen
21-03-2014 | Verschuivingen in zetels hebben politieke gevolgen
07-03-2014 | Wat fijn dat u zaken aan ons uit handen kunt geven
21-02-2014 | FinanciŽle opvoeding voor jong en oud
07-02-2014 | Investeer even tijd in uw financiŽle zekerheid
24-01-2014 | Wist u dat buiten de piste skiŽn vaak niet verzekerd is?
13-01-2014 | Ook in het nieuwe jaar blijft verzekeren om aandacht vragen
24-12-2013 | De beste wensen...
16-12-2013 | Gebruik oude en of nieuwe regelingen in uw voordeel
29-11-2013 | Blijf alert op wetswijzigingen die uw persoonlijke financiŽn kunnen raken
15-11-2013 | Praktijkvoorbeelden tonen u waarom het verzekeren van risicoís loont
01-11-2013 | Wat betekent het nieuwe akkoord voor uw financiŽle zaken?
21-10-2013 | Weer veel te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen!
23-09-2013 | Gevolgen Prinsjesdag voor uw portemonnee
06-09-2013 | De aanloop naar Prinsjesdag
23-08-2013 | Kabinet gaat weer invloed hebben op uw portemonnee
09-08-2013 | Wij kennen geen zomer- of winterstop
16-07-2013 | Persoonskenmerken kunnen grote premieverschillen veroorzaken
11-07-2013 | Q en A provisieverbod
02-07-2013 | De consument als individueel persoon: onze relatie
03-06-2013 | Kritisch over uw verzekeringen
17-05-2013 | Actuele ontwikkelingen hebben invloed op uw verzekeringen
03-05-2013 | Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen
19-04-2013 | Volg de ontwikkelingen op de voet
05-04-2013 | Laat een financieel adviseur meekijken bij uw financiŽle vraagstukken
25-03-2013 | Aanpassen aan het weer, of aan uw verzekeringen?
08-03-2013 | Voortdurende wijzigingen blijven uw aandacht vragen
25-02-2013 | FinanciŽle zekerheid als stabiele basis
13-02-2013 | EXTRA Nieuwskrant over nieuwe hypotheek voornemens politiek
11-02-2013 | Actuele ontwikkelingen in de financiŽle wereld komen dichtbij
25-01-2013 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw aandacht
11-01-2013 | Wij blijven uw financiŽle ogen en handen in 2013
20-12-2012 | Nieuwjaarsgroet
17-12-2012 | Veel keuzes vragen om een gedegen advies
03-12-2012 | Continue aandacht voor financiŽle zaken van belang
19-11-2012 | Wat heeft het regeerakkoord voor u in petto?
02-11-2012 | Gevolgen van het regeerakkoord
19-10-2012 | Nieuwe belastingplannen
05-10-2012 | Belangrijke informatie over uw lopende verzekeringen
21-09-2012 | De formatie is belangrijker dan Prinsjesdag dit jaar
07-09-2012 | Invloed van verkiezingen op uw financiŽn
24-08-2012 | We starten de zaak weer op!
13-07-2012 | Ook in de zomer is er belangrijk nieuws
29-06-2012 | Met een gerust hart de zomer in
18-06-2012 | Onbezorgd de zomervakantie tegemoet
11-06-2012 | Hou grip op uw eigen financiŽn
18-05-2012 | Met positieve energie de lente in
04-05-2012 | Politiek zoekt rust en vertrouwen
20-04-2012 | Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op
23-03-2012 | Alleen uw eigen adviseur komt echt voor uw belangen op
09-03-2012 | Heeft u uw financiŽn beter op orde dan de overheid ?
24-02-2012 | Bljif alert op onnodig hoge kosten en risico's
08-02-2012 | Geef uw verzekeringen eens extra aandacht
27-01-2012 | Verzekeren blijft om aandacht vragen
13-01-2012 | Een nieuw jaar met goede voornemens
21-12-2011 | Bij een Nieuwjaar horen wensen
16-12-2011 | Zorg voor rust in uw financiŽle huishouding
02-12-2011 | Vooruitkijken voorkomt FinanciŽle zorgen
17-11-2011 | Bewust omgaan met geld en verzekeren
03-11-2011 | Laat verzekeren over aan de expert
20-10-2011 | SpaarOnlinerekening WestlandUtrecht Bank
20-10-2011 | Even tijd nemen voor uw financiŽn en verzekeringen voorkomt veel leed
22-09-2011 | De Miljoenennota heeft invloed op iedereen
08-09-2011 | Een turbulente omgeving vraagt om een betrouwbaar advies
29-08-2011 | Laat ons u zekerheid geven
30-06-2011 | 'Uw financiŽle zekerheid kent geen vakantieperiode'
17-06-2011 | Pensioen
08-06-2011 | Maatschappelijk verantwoord verzekeren
20-05-2011 | Beter bewust verzekerd
04-05-2011 | Nederland wordt steeds zelfstandiger !
21-04-2011 | Hypotheken
07-04-2011 | Nederland schermt steeds beter haar bezittingen af !
31-03-2011 | Schadeverzekeringen in alle soorten en maten
22-03-2011 | De autoverzekering
07-03-2011 | Belastingtips
18-02-2011 | De klant centraal
11-02-2011 | Onderverzekerd, verplicht verzekerd, niet verzekerd
18-01-2011 | Alsnog de beste wensen !
30-12-2010 | In 2011 gaat er weer veel veranderen
16-12-2010 | Het Financieel Rijbewijs
14-12-2010 | Winter: extra risico's
29-11-2010 | Verschuivingen in Den Haag
15-11-2010 | Onrust over pensioenen
29-10-2010 | Uw zorgverzekering in 2011
14-10-2010 | Financieren van uw dromen
30-09-2010 | Prinsjesdag 2010
17-09-2010 | Uw spaarloon komt vrij...
02-09-2010 | (Extreem) weer en verzekeringen
20-08-2010 | Uit elkaar...
05-08-2010 | Een nieuwe (oude) auto !
09-07-2010 | Kinderen worden groot....
24-06-2010 | Inkomstenterugval
14-06-2010 | Sportzomer 2010
27-05-2010 | 50-plus en dan ?
17-05-2010 | Vakantietijd !
29-04-2010 | Meer over rechtsbijstand
15-04-2010 | Uw huis en hypotheek
18-03-2010 | De uitvaartverzekering
08-03-2010 | Banksparen
22-02-2010 | Hoe zit het met uw opstal- en inboedelverzekering
04-02-2010 | Uw pensioen
21-01-2010 | Uw belastingaangifte
11-01-2010 | Inkomsten uit uw eigen woning
22-12-2009 | Oud en Nieuws
14-12-2009 | De actieve (wintersport)vakantie
30-11-2009 | Voogdij
13-11-2009 | Zorgverzekeringen
30-10-2009 | Internet en financiŽle diensten: een gevaarlijke combinatie
19-10-2009 | Overlijdensrisicoverzekering
02-10-2009 | Verbouwen
23-09-2009 | De Miljoenennota en de Rijksbegroting 2010
07-09-2009 | Zorgvuldig omgaan met uw vermogen
16-07-2009 | Nieuwe huisstijl
13-07-2009 | NHG, wat is dit ook al weer ?
15-05-2009 | Algemene Nabestaandenwet
06-04-2009 | Inkomensterugval
25-02-2009 | Als wij u mogen adviseren
09-02-2009 | Hypotheekactualiteiten
23-01-2009 | Hoe staat het met ķw pensioen?
19-12-2008 | Een nieuw jaar, nieuwe kansen
06-11-2008 | Zorgverzekeringen
10-10-2008 | Zwaar weer!
26-09-2008 | Rijksbegroting: "What's in it for you ?"
12-09-2008 | ďLeden van de Staten GeneraalÖĒ
18-07-2008 | Uit elkaar : 2-1 = 2
09-07-2008 | Beleggingsverzekeringen
20-06-2008 | Banksparen
09-05-2008 | De dader ligt op het kerkhof
28-02-2008 | Gemiddelde dag kost schadeverzekeraars 17 miljoen euro
23-01-2008 | Belastingaangifte
03-10-2007 | Overdracht vermogen ouders naar de kinderen
18-07-2007 | Roy-Data voor bonusmalusverklaringen
16-04-2007 | Dubbelklik
07-02-2007 | DigiD voor U
23-10-2006 | Groene kaart voor uw caravan

All Finance B.V.   -   Weijereind 9 5541RD Reusel   -   Tel: 040-257 49 40   -   E-mail:
Realistatie: Zengerink Communicatie Management | CMS: We Provide