All Finance

Laat u goed adviseren als u besluit te gaan lenen

05-12-2016


Bij wie leent u geld?

De meeste consumenten die een woning willen kopen, sluiten hiervoor een hypotheek. Omdat het gaat over een verplichting die u voor een lange periode aangaat, is het verstandig u hierover goed te laten adviseren. Een van de zaken waarover een goed adviseur met u zal overleggen, is de keuze van de bank of verzekeringsmaatschappij waarmee u de hypotheekovereenkomst aangaat.

 

Laagste rente?

In onze adviespraktijk merken wij regelmatig, dat relaties denken dat het bij de keuze van een geldverstrekker alleen gaat om de vraag welke organisatie de laagste rente biedt. Dat is onjuist. Hieronder geven wij inzicht in de zaken waar wij bij ons advies over een geldverstrekker onder meer op letten.


•Gedurende de periode dat de lening loopt, kunt u afhankelijk worden van de geldverstrekker voor de afwikkeling van verzoeken. Bijvoorbeeld bij verzoeken tot verhoging van de hypotheek, bij tijdelijke betalingsproblemen, echtscheiding of overlijden etc. De snelheid en klantvriendelijkheid van geldverstrekkers verschillen enorm.

•Is het de verwachting dat de geldverstrekker langdurig in Nederland actief zal zijn? Immers, er zijn geldverstrekkers die maar enkele jaren actief zijn op de markt. Dat kan voor u heel nadelig zijn, indien er een nieuwe rentevaste periode aanbreekt. Geldverstrekkers die niet meer in de Nederlandse markt geïnteresseerd zijn, bieden namelijk minder aantrekkelijke rentes aan. Wilt u de hypotheek naar een andere geldverstrekker oversluiten, dan krijgt u daardoor op dat moment weer te maken met aanzienlijke extra kosten.

•Vindt er wel of niet een automatische renteherziening plaats? Door aflossingen die u doet of doordat uw woning meer waard wordt, kan het zo zijn, dat uw lening in een lagere risicoklasse terecht komt, waardoor u recht heeft op een lagere rente. Bij de ene geldverstrekker moet u dit zelf bewaken, bij de andere geldverstrekker wordt de rente automatisch verlaagd.

•Indien u akkoord gaat met de hypotheekofferte welke rente geldt dan? De rente in de offerte? Of de rente op het moment dat het transport van de woning plaatsvindt? Of de laagste rente tussen het moment van offerte en transport. In een markt waarin de rente fluctueert kan dat veel geld schelen.

•Is boetevrije aflossing mogelijk na overlijden van de partner als deze niet heeft getekend voor de hypotheek en dus formeel geen medeschuldenaar is. Bij de ene geldverstrekker is dit wel mogelijk. Bij de andere niet.

 

Zo zijn er nog meer zaken waar de hypotheekspecialisten van ons kantoor op letten bij de aanbeveling om bij een bepaalde bank of verzekeraar de hypotheeklening aan te vragen.

 

De opzichtclausule: U leent iets van een ander en het gaat kapot. En nu?

Eén moment van onoplettendheid kan leiden tot enorme financiële schade. Denk maar aan de situatie dat u als voetganger bij het oversteken van de straat niet oplet en een fietser daardoor valt. Als de fietser door de val invalide raakt, kan de financiële schade snel in de honderdduizenden euro’s lopen. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, AVP, beschermt u tegen dit soort financiële risico’s.

In de verzekeringsvoorwaarden van de AVP is een bijzondere voorwaarde opgenomen: de opzichtclausule. In de praktijk leidt deze clausule regelmatig tot vragen. In deze nieuwsbrief geven wij u daarom een toelichting op deze bijzondere clause.

 

Wat houdt de AVP in?

De AVP beschermt u tegen de financiële aansprakelijkheid voor schade die u aan anderen toebrengt. Loopt u bij uw buurman tegen een kast aan, waardoor het daarop gestalde, kostbare servies in duizend stukjes valt, dan zal deze schade in beginsel door de AVP-verzekeraar worden vergoed. Overkomt u dit echter in uw eigen woning en valt daardoor uw eigen servies aan gruzelementen, dan vergoedt uw AVP-verzekeraar niets. Immers u kunt niet u zelf aansprakelijk stellen.

 

Opzichtclausule

Bij de opzichtclausule gaat het om zaken die u met toestemming van een ander tijdelijk onder uw beheer heeft en waaraan vervolgens schade ontstaat. Neem de IPad. Uw buurman leent u die uit om die fantastische serie The Crown op Netflix te zien. Helaas, al bij deel 1 loopt uw hond met kwispelende staart langs de bijzettafel waardoor een glas wijn over de IPad valt. IPad kapot. Het verschil tussen een eigen IPad en een geleende IPad is hier beperkt.

 

Dekking

De meeste AVP-verzekeraars gaan hiermee soepel om. Schade aan eigendommen van anderen die u tijdelijk onder uw beheer heeft, wordt vergoed tot een bepaald maximum bedrag. Het maximum bedrag verschilt per verzekeraar. Bij de ene verzekeraar is dat € 12.500 en bij de ander € 25.000.

 

Buiten de dekking blijven vaak:
•Schade aan zaken die u gehuurd heeft.
•Schade aan goederen die u onrechtmatig in uw bezit heeft.
•Schade aan motorrijtuigen (dus ook wanneer u de auto van de buurman leent).
•Schade als gevolg van verlies of diefstal van geld of geldswaardige zaken (u heeft namens de sportvereniging de opbrengst van de sportloop in beheer).

 

Leent u kostbare zaken? Weest u zich dan bewust van de eventuele risico’s hierbij. Heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

 

 

Erfgenamen (iets) beter beschermd

Op 1 januari 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet geeft erfgenamen enige bescherming tegen het risico dat zij geen bezittingen maar schulden erven. We leggen graag uit wat deze wijziging inhoudt.

 

Weigeren of aanvaarden onder voorbehoud

Bij een overlijden gaan de bezittingen maar ook de schulden over op de erfgenamen. Indien de erfgenamen de erfenis aanvaarden, moeten zij vanuit de opbrengst van de bezittingen dus ook de schulden betalen die de overledene nog had. Is direct duidelijk, dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen, dan mogen de erfgenamen de erfenis weigeren. De schuldeisers zullen in dat geval een deel van hun vordering niet kunnen incasseren, omdat de opbrengsten uit de erfenis onvoldoende zijn om alle schulden te voldoen.

 

Het is ook mogelijk om de erfenis onder voorbehoud te aanvaarden. Hierbij laat de erfgenaam bij de rechtbank vastleggen, dat hij de erfenis accepteert onder de voorwaarde dat deze positief is. Formeel heet dat ‘beneficiair aanvaarden’.

 

Wijzigingen

Met ingang van 1 januari 2016 is de bescherming van erfgenamen dus beter geworden. Samengevat komt de bescherming op het volgende neer:

 

1. Is de erfenis aanvaard, maar blijkt er opeens toch een forse schuld te zijn, dan kunnen erfgenamen binnen drie maanden na ontdekking van deze schuld, zich tot de rechtbank wenden om te vragen de erfenis alsnog beneficiair te mogen aanvaarden.

 

2. Bepaalde handelingen, zoals het leeghalen van de woning of het appartement van de overleden persoon worden niet langer beschouwd als een daad waarmee de erfenis geacht wordt aanvaard te zijn. Van aanvaarding is wel sprake, indien bepaalde goederen worden verkocht of gelden worden opgenomen van de rekening van de overleden persoon.

 

3. Is de nalatenschap al aanvaard en verdeeld en komt er opeens toch een tot dan toe onbekende schuldeiser, dan zijn de erfgenamen niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij geërfd hebben. Maar ook hiervoor moeten de erfgenamen binnen drie maanden na het bekend worden van de schuld zich tot de rechtbank wenden.

 

Advies

Het komt regelmatig voor dat overleden personen bij het overlijden grote schulden hebben. Bijvoorbeeld via een hypotheek. Schulden die bij de erfgenamen niet altijd bekend zijn. Ons advies is dan ook om, indien u te maken krijgt met een erfenis, advies te vragen aan een notaris. Uiteraard kunnen wij u in contact brengen met een notaris met wie ons kantoor regelmatig en tot tevredenheid van onze klanten samenwerkt.

 

 

Honden en de aansprakelijkheidsverzekering

Achttien procent van de Nederlandse huishoudens heeft één of meerdere honden. Honden zijn bijna altijd braaf. Maar niet altijd. Op jaarbasis vinden er circa 150.000 bijtincidenten plaats. Bijtende honden kunnen vanuit verzekeringsoogpunt de nodige vragen oproepen.

 

Eigenaar aansprakelijk

Eerst maar eens de hoofdregel. De eigenaar van een hond is aansprakelijk voor de schade die de hond aan anderen toebrengt. Raakt dus een derde door het bijtincident gewond, dan kan de schade hiervan verhaald worden op de eigenaar van de hond.

Dat kan anders zijn, indien de eigenaar gebruik maakt van een uitlaatservice en deze ervoor kiest de hond los te laten lopen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP, dekt ook de aansprakelijkheid van de eigenaar van een hond. Maar bijt de hond zijn eigenaar, dan kan de schade niet verhaald worden op de AVP-verzekering. Medische kosten zullen vergoed worden door de zorgverzekering. Blijvend letsel of schade aan de kleding zal de eigenaar zelf moeten dragen.

 

Dagwaarde

Indien uw auto € 2.000,- waard is en u wordt aangereden door een ander, dan kunnen de reparatiekosten hoger zijn dan de € 2.000,- die uw auto waard is. De verzekeraar van degene die u heeft aangereden, hoeft u echter slechts € 2.000,- te betalen. Immers, dat is de dagwaarde van uw auto. Dit betekent dat u voor dat geld een gelijkwaardige auto kunt kopen. Maar hoe zit het dan met een hond? Stel u heeft een hond van 3 jaar oud. Een andere hond bijt uw hond. De beet komt lelijk aan. Uw hond moet een operatie ondergaan. De kosten bedragen ruim € 3.750,-. Kan de AVP-verzekeraar bij wie de eigenaar van de bijtende hond een AVP verzekering heeft afgesloten, dan stellen: we keren u slechts € 500,- uit omdat u voor dat geld een gelijkwaardige hond kunt kopen?

Voor hondenliefhebbers zal het raar in de oren klinken. Maar, dit standpunt nam onlangs een verzekeringsmaatschappij in, waarschijnlijk met de totall loss auto in het achterhoofd. De verzekeraar wilde niet de volledige kosten van € 3.750,- vergoeden, maar ‘slechts’ € 2.000,-.

 

Klacht

Alle financiële instellingen, dus ook ons kantoor, zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening, KiFID. Consumenten kunnen aan deze geschillencommissie een klacht voorleggen, indien ze het niet eens zijn met een beslissing van een financiële instelling. De geschillencommissie oordeelde, dat het in deze kwestie ging om een drie jaar jonge hond, de medische kosten noodzakelijk waren en de medische behandeling succesvol was. Hoewel de geschillencommissie zich situaties kan voorstellen dat de medische kosten buitenproportioneel zijn, was naar het oordeel van de geschillencommissie hiervan in deze zaak geen sprake. De AVP-verzekeraar van de eigenaar van de bijtende hond werd verplicht de volledige kosten te vergoeden.

 

 

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) / Aangesloten bij KiFiD
 

 

Nieuwsarchief

23-06-2017 | Onze nieuwsbrief staat weer vol tips en informatie
29-05-2017 | Er is weer genoeg te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen
15-05-2017 | Uw financiŽle update: laat u goed informeren door ons
04-04-2017 | Nieuwe ontwikkelingen delen wij graag met u
20-03-2017 | Hoeveel huisartsen heeft u?
03-03-2017 | Blijf altijd alert als het om uw financiŽle zaken gaat
20-02-2017 | Wij houden de veranderingen voor u bij
06-02-2017 | Laat uw financieel adviseur meekijken
23-01-2017 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw en onze aandacht
06-01-2017 | Natuurlijk houden wij u ook in 2017 op de hoogte van ontwikkelingen
16-12-2016 | Wij wensen u hele fijne feestdagen
05-12-2016 | Laat u goed adviseren als u besluit te gaan lenen
18-11-2016 | De wereld verandert snel
04-11-2016 | Diverse wijzigingen in de woningmarkt per 1 januari 2017
21-10-2016 | Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij schade door kinderen?
09-09-2016 | De Kabinetsplannen ook dit jaar weer uitgelekt!
12-08-2016 | Bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
01-08-2016 | Wij geven onafhankelijk advies aan u...
15-07-2016 | De reisverzekering vraagt om een deskundig advies
01-07-2016 | Financiele ontwikkelingen zijn er altijd...
17-06-2016 | Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?
07-06-2016 | Er gebeurt weer genoeg in de financiŽle wereld
26-05-2016 | Wederom positieve ontwikkelingen in de woningmarkt
09-05-2016 | Ga goed verzekerd op vakantie
25-04-2016 | De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening
29-03-2016 | Wij staan voor u klaar ook in onzekere tijden
29-02-2016 | Goed nieuws: de woningmarkt trekt aan!
12-02-2016 | FinanciŽle zaken vragen altijd uw en onze aandacht
01-02-2016 | Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal
15-01-2016 | Informatie over hypotheken en autoverzekeringen en schadebehandeling
17-12-2015 | Vrede en gelukt gewenst voor 2016
10-12-2015 | Ook de financiŽle wereld gaat met de tijd mee
27-11-2015 | Laat ons u zekerheid bieden in deze roerige tijden
17-11-2015 | Weet u al welke zorgverzekering het beste bij u past in 2016?
30-10-2015 | Laat ons u helpen om uw financiŽn in balans te houden
16-10-2015 | Omdat u er misschien niet aan denkt, doen wij dat voor u!
02-10-2015 | Belangrijke informatie uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2016
18-09-2015 | Profiteert u ook mee van de koopkrachtstijging?
20-08-2015 | Laat een financieel adviseur meekijken bij al uw financiŽle zaken
06-08-2015 | Genoeg financiŽle zaken om aan te denkenÖ
24-07-2015 | Onafhankelijk financieel advies meer dan ooit belangrijk
10-07-2015 | Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2015
12-06-2015 | Onze economie zit weer in de lift!
18-05-2015 | De NHG grens wordt per 1 juli verlaagd!
08-05-2015 | Technologische ontwikkelingen laten op termijn uw verzekeringspremie dalen
17-04-2015 | Een goede financiŽle toekomst hangt af van de keuzes die u nu maakt
03-04-2015 | Vertrouwen in de economie neemt toe, de huizenmarkt profiteert
05-03-2015 | Iedere verzekering vraagt om een grondig vergelijk
20-02-2015 | De lage rente pakt zowel positief als negatief uit
06-02-2015 | Het ontslagrecht en de studiefinanciering wijzigen, wat betekent dit voor u?
14-01-2015 | 2015 heeft veel financiŽle wijzigingen in het vooruitzicht
22-12-2014 | Geluk en gezondheid gewenst voor 2015
12-12-2014 | Let op: vergelijken van verzekeringen draait om meer dan de prijs!
02-12-2014 | Actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn
14-11-2014 | U kunt de financiŽle risicoís die u loopt zelf inperken
03-11-2014 | Studieschuld hoeft geen invloed te hebben op het verkrijgen van een hypotheek
17-10-2014 | Onze praktijkkennis zetten we ook voor u in
03-10-2014 | Laat ons u ondersteunen bij de vele financiŽle en wetswijzigingen
23-09-2014 | Prinsjesdag en de gevolgen voor u
02-09-2014 | Eerste Kabinetsplannen Prinsjesdag zijn al bekend
25-08-2014 | Huis kopen wordt aantrekkelijker dan huren
07-08-2014 | Weet u dat vrijwilligers ook verplichtingen hebben?
28-07-2014 | Verzekering van zon of regen, in de vakantieperiode kunnen beide voorkomen
11-07-2014 | Een vriendendienst tijdens de vakantie en er is schade, wat nu?
27-06-2014 | Laten we even tijd besteden aan uw hypotheek en pensioen
16-06-2014 | De kunst van niet te weinig, maar vooral ook niet te veel
02-06-2014 | Ook voor deeladviezen kunt u op ons rekenen
16-05-2014 | Steeds meer tekenen van een groeiende economie
02-05-2014 | Financieel bewustzijn steeds belangrijker
18-04-2014 | Wij geven u gemak wanneer u dit het meest nodig heeft
07-04-2014 | Zichtbare en onzichtbare wijzigingen in uw verzekeringen
21-03-2014 | Verschuivingen in zetels hebben politieke gevolgen
07-03-2014 | Wat fijn dat u zaken aan ons uit handen kunt geven
21-02-2014 | FinanciŽle opvoeding voor jong en oud
07-02-2014 | Investeer even tijd in uw financiŽle zekerheid
24-01-2014 | Wist u dat buiten de piste skiŽn vaak niet verzekerd is?
13-01-2014 | Ook in het nieuwe jaar blijft verzekeren om aandacht vragen
24-12-2013 | De beste wensen...
16-12-2013 | Gebruik oude en of nieuwe regelingen in uw voordeel
29-11-2013 | Blijf alert op wetswijzigingen die uw persoonlijke financiŽn kunnen raken
15-11-2013 | Praktijkvoorbeelden tonen u waarom het verzekeren van risicoís loont
01-11-2013 | Wat betekent het nieuwe akkoord voor uw financiŽle zaken?
21-10-2013 | Weer veel te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen!
23-09-2013 | Gevolgen Prinsjesdag voor uw portemonnee
06-09-2013 | De aanloop naar Prinsjesdag
23-08-2013 | Kabinet gaat weer invloed hebben op uw portemonnee
09-08-2013 | Wij kennen geen zomer- of winterstop
16-07-2013 | Persoonskenmerken kunnen grote premieverschillen veroorzaken
11-07-2013 | Q en A provisieverbod
02-07-2013 | De consument als individueel persoon: onze relatie
03-06-2013 | Kritisch over uw verzekeringen
17-05-2013 | Actuele ontwikkelingen hebben invloed op uw verzekeringen
03-05-2013 | Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen
19-04-2013 | Volg de ontwikkelingen op de voet
05-04-2013 | Laat een financieel adviseur meekijken bij uw financiŽle vraagstukken
25-03-2013 | Aanpassen aan het weer, of aan uw verzekeringen?
08-03-2013 | Voortdurende wijzigingen blijven uw aandacht vragen
25-02-2013 | FinanciŽle zekerheid als stabiele basis
13-02-2013 | EXTRA Nieuwskrant over nieuwe hypotheek voornemens politiek
11-02-2013 | Actuele ontwikkelingen in de financiŽle wereld komen dichtbij
25-01-2013 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw aandacht
11-01-2013 | Wij blijven uw financiŽle ogen en handen in 2013
20-12-2012 | Nieuwjaarsgroet
17-12-2012 | Veel keuzes vragen om een gedegen advies
03-12-2012 | Continue aandacht voor financiŽle zaken van belang
19-11-2012 | Wat heeft het regeerakkoord voor u in petto?
02-11-2012 | Gevolgen van het regeerakkoord
19-10-2012 | Nieuwe belastingplannen
05-10-2012 | Belangrijke informatie over uw lopende verzekeringen
21-09-2012 | De formatie is belangrijker dan Prinsjesdag dit jaar
07-09-2012 | Invloed van verkiezingen op uw financiŽn
24-08-2012 | We starten de zaak weer op!
13-07-2012 | Ook in de zomer is er belangrijk nieuws
29-06-2012 | Met een gerust hart de zomer in
18-06-2012 | Onbezorgd de zomervakantie tegemoet
11-06-2012 | Hou grip op uw eigen financiŽn
18-05-2012 | Met positieve energie de lente in
04-05-2012 | Politiek zoekt rust en vertrouwen
20-04-2012 | Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op
23-03-2012 | Alleen uw eigen adviseur komt echt voor uw belangen op
09-03-2012 | Heeft u uw financiŽn beter op orde dan de overheid ?
24-02-2012 | Bljif alert op onnodig hoge kosten en risico's
08-02-2012 | Geef uw verzekeringen eens extra aandacht
27-01-2012 | Verzekeren blijft om aandacht vragen
13-01-2012 | Een nieuw jaar met goede voornemens
21-12-2011 | Bij een Nieuwjaar horen wensen
16-12-2011 | Zorg voor rust in uw financiŽle huishouding
02-12-2011 | Vooruitkijken voorkomt FinanciŽle zorgen
17-11-2011 | Bewust omgaan met geld en verzekeren
03-11-2011 | Laat verzekeren over aan de expert
20-10-2011 | SpaarOnlinerekening WestlandUtrecht Bank
20-10-2011 | Even tijd nemen voor uw financiŽn en verzekeringen voorkomt veel leed
22-09-2011 | De Miljoenennota heeft invloed op iedereen
08-09-2011 | Een turbulente omgeving vraagt om een betrouwbaar advies
29-08-2011 | Laat ons u zekerheid geven
30-06-2011 | 'Uw financiŽle zekerheid kent geen vakantieperiode'
17-06-2011 | Pensioen
08-06-2011 | Maatschappelijk verantwoord verzekeren
20-05-2011 | Beter bewust verzekerd
04-05-2011 | Nederland wordt steeds zelfstandiger !
21-04-2011 | Hypotheken
07-04-2011 | Nederland schermt steeds beter haar bezittingen af !
31-03-2011 | Schadeverzekeringen in alle soorten en maten
22-03-2011 | De autoverzekering
07-03-2011 | Belastingtips
18-02-2011 | De klant centraal
11-02-2011 | Onderverzekerd, verplicht verzekerd, niet verzekerd
18-01-2011 | Alsnog de beste wensen !
30-12-2010 | In 2011 gaat er weer veel veranderen
16-12-2010 | Het Financieel Rijbewijs
14-12-2010 | Winter: extra risico's
29-11-2010 | Verschuivingen in Den Haag
15-11-2010 | Onrust over pensioenen
29-10-2010 | Uw zorgverzekering in 2011
14-10-2010 | Financieren van uw dromen
30-09-2010 | Prinsjesdag 2010
17-09-2010 | Uw spaarloon komt vrij...
02-09-2010 | (Extreem) weer en verzekeringen
20-08-2010 | Uit elkaar...
05-08-2010 | Een nieuwe (oude) auto !
09-07-2010 | Kinderen worden groot....
24-06-2010 | Inkomstenterugval
14-06-2010 | Sportzomer 2010
27-05-2010 | 50-plus en dan ?
17-05-2010 | Vakantietijd !
29-04-2010 | Meer over rechtsbijstand
15-04-2010 | Uw huis en hypotheek
18-03-2010 | De uitvaartverzekering
08-03-2010 | Banksparen
22-02-2010 | Hoe zit het met uw opstal- en inboedelverzekering
04-02-2010 | Uw pensioen
21-01-2010 | Uw belastingaangifte
11-01-2010 | Inkomsten uit uw eigen woning
22-12-2009 | Oud en Nieuws
14-12-2009 | De actieve (wintersport)vakantie
30-11-2009 | Voogdij
13-11-2009 | Zorgverzekeringen
30-10-2009 | Internet en financiŽle diensten: een gevaarlijke combinatie
19-10-2009 | Overlijdensrisicoverzekering
02-10-2009 | Verbouwen
23-09-2009 | De Miljoenennota en de Rijksbegroting 2010
07-09-2009 | Zorgvuldig omgaan met uw vermogen
16-07-2009 | Nieuwe huisstijl
13-07-2009 | NHG, wat is dit ook al weer ?
15-05-2009 | Algemene Nabestaandenwet
06-04-2009 | Inkomensterugval
25-02-2009 | Als wij u mogen adviseren
09-02-2009 | Hypotheekactualiteiten
23-01-2009 | Hoe staat het met ķw pensioen?
19-12-2008 | Een nieuw jaar, nieuwe kansen
06-11-2008 | Zorgverzekeringen
10-10-2008 | Zwaar weer!
26-09-2008 | Rijksbegroting: "What's in it for you ?"
12-09-2008 | ďLeden van de Staten GeneraalÖĒ
18-07-2008 | Uit elkaar : 2-1 = 2
09-07-2008 | Beleggingsverzekeringen
20-06-2008 | Banksparen
09-05-2008 | De dader ligt op het kerkhof
28-02-2008 | Gemiddelde dag kost schadeverzekeraars 17 miljoen euro
23-01-2008 | Belastingaangifte
03-10-2007 | Overdracht vermogen ouders naar de kinderen
18-07-2007 | Roy-Data voor bonusmalusverklaringen
16-04-2007 | Dubbelklik
07-02-2007 | DigiD voor U
23-10-2006 | Groene kaart voor uw caravan

All Finance B.V.   -   Weijereind 9 5541RD Reusel   -   Tel: 040-257 49 40   -   E-mail:
Realistatie: Zengerink Communicatie Management | CMS: We Provide