U kunt altijd bij ons terecht met al uw financiële zaken.

Een goed advies is onmisbaar als u op het punt staat belangrijke beslissingen te nemen. Of het nu gaat over uw financiële situatie na uw pensionering, of over de stand van zaken op de woningmarkt, wij gebruiken onze kennis graag om u op weg te helpen. En voor zaken waar u niets aan kunt doen, kunnen wij op verzekeringsgebied een passende dekking bieden, zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan als u een verlies of schade hebt. In onze nieuwsbrief vertellen wij u over diverse ontwikkelingen en geven wij u advies. Daar zijn wij voor! Heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht.

Overlijdensrisicoverzekering alleen afsluiten voor kostwinner?

Als u in het verleden of misschien recent een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten, dan is de kans groot dat, als u een partner heeft, deze verzekering is afgesloten voor de kostwinner.

Hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning, Henriette Prast, schreef onlangs een boeiende column in het maandblad van de Vereniging Eigen Huis.

Wel de man niet de vrouw
Mevrouw Prast verwijst in haar column naar cijfers van Italiaanse verzekeraars waaruit blijkt dat veel gezinnen wél het risico verzekeren dat de man voor het bereiken van de pensioenleeftijd overlijdt, maar geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor de vrouw.

Als financieel adviseur kunnen we mevrouw Prast verzekeren dat diezelfde situatie zich ook in Nederland voordoet. Als gezinnen al een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, dan is dat in de overgrote meerderheid op het leven van de kostwinner. Kostwinner is degene die maandelijks zorgt voor financiële inkomsten. Het wegvallen van dat inkomen wordt met recht als een risico ervaren.

Niet werkende partner levert ook financiële bijdrage
Is er een wezenlijk verschil tussen de ene partner die in een gezin inkomen genereert en de andere partner die kosten bespaart? Met goede reden wijst mevrouw Prast erop dat bij onverwacht overlijden van de partner die geen inkomen heeft, het achterblijvende gezin met veel hogere kosten wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld omdat er iemand moet worden ingehuurd voor het huishouden, de kinderen en voor het zorgen voor de sociale activiteiten voor het gezin. Daarbij komt nog een extra aspect. De partner die werkt zal in zijn carrière vaak beperktere groeimogelijkheden ervaren. Waar voorheen de overleden partner alles regelde, zal de overblijvende partner thuis meer aanwezig moeten zijn.

Overlijdensrisicoverzekering verdient meer aandacht
Terecht constateert mevrouw Prast in haar column dat gezinnen meer aandacht moeten besteden aan het belang van een overlijdensrisicoverzekering. Het gaat om een verzekering met een relatief lage premie die op elk moment dat deze niet meer nodig is, zonder kosten kan worden stopgezet. Voor een beperkt bedrag per maand ontstaat financiële zekerheid in de situatie dat een van de partners bijvoorbeeld door ziekte of ongeval komt te overlijden.

Wilt u meer weten over deze verzekering? Stuur ons een mail of bel even op. Wij zorgen dan dat u snel de gewenste informatie ontvangt.

 

Minder werkenden bouwen pensioen op

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat minder werknemers pensioenrechten opbouwen. Dit is geen goede ontwikkeling.

AOW is basis
De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen dat door de overheid wordt betaald. Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd. Ieder jaar wordt 2% AOW-pensioen opgebouwd.

Mensen die tijdelijk een aantal jaren buiten Nederland hebben gewoond of gewerkt, krijgen bij de uitbetaling van de AOW een korting van 2% voor elk jaar dat zij in het buitenland verbleven. Tenzij zij over deze periode vrijwillig AOW-premies hebben betaald.

Aanvullend pensioen via de werkgever
Bijna alle werkgevers in Nederland bieden hun werknemers de mogelijkheid aan om naast de AOW bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een aanvullend pensioen op te bouwen.

In 2010 bouwde bijna 83% van de werkzame beroepsbevolking op deze manier een aanvulling op hun pensioen op. In 2016 was dit percentage echter al gedaald naar 79%. De verwachting is dat deze daling in de komende jaren doorzet.

De oorzaak is dat het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie sterk daalt, terwijl het aantal zelfstandigen sterk stijgt. Zeker bij zelfstandigen is te zien dat zij vaak onvoldoende financiële middelen hebben om vrijwillig hun pensioen op te bouwen.

Kijk eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Dagelijks hebben wij contact met relaties die aangeven weinig of geen inzicht te hebben in hun financiële situatie na pensioen. Dat is jammer en onnodig.  De overheid heeft een website waarop u een goed beeld krijgt van wat u aan pensioen opbouwt. Voor uw persoonlijke situatie vindt u daar het antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd bij werkgevers bij wie ik in het verleden heb gewerkt?
 • Wat gaan die verschillende pensioenen samen met de AOW na de pensioendatum ongeveer aan inkomen opleveren?
 • Wat ontvangen mijn nabestaanden indien ik nu zou komen te overlijden?
 • Wat zijn gebeurtenissen die van invloed zijn op mijn pensioen? Denk aan echtscheiding, eerder stoppen met werken, etc.

Heeft u na het bekijken van deze site nog vragen over uw inkomen na pensioen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag!

 

Schade aan uw auto na joyriding

Joyriding
Eenzelfde soort situatie als bij autobranden doet zich voor bij joyriding. Joyriding vindt plaats wanneer iemand zonder toestemming gebruik maakt van uw auto zonder de bedoeling om zich de auto toe te eigenen. Denk aan de situatie waarin een aantal jongeren na een avondje stappen te laat zijn voor het openbaar vervoer en een geparkeerde auto kraken om daarmee naar hun woonplaats te rijden. En eenmaal daar aangekomen, de auto laten staan.

Met een beetje geluk krijgt u dan na enige tijd de auto terug. Maar wat nu wanneer de joyriders onderweg schade aan derden of aan uw auto veroorzaken?

Ten aanzien van de schade aan uw auto geldt hetzelfde als bij de autobrand: heeft u een volledige of beperkte cascoverzekering voor de auto dan zal de schade aan uw auto worden vergoed zonder dat dit leidt tot terugval in de bonus/malus positie. Heeft u echter alleen een WA-verzekering dan ontvangt u van uw verzekeraar geen vergoeding. U zult de schade dan moeten proberen te verhalen op degenen die uw auto hebben gebruikt. Blijven die onbekend of bieden zij geen verhaal, dan blijft u dus zitten met de schade!

Wordt tijdens de joyriding schade aan derden veroorzaakt, dan zal de verzekeraar deze vergoeden. Is de auto door middel van geweld verkregen, dan kan de benadeelde zich wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer.

Vraag advies voordat u aanpassingen aanbrengt in de dekking van uw autoverzekering
Indien u een autoverzekering heeft en u overweegt de dekking van deze verzekering te veranderen, vraag dan altijd ons advies. Hierboven hebben wij laten zien dat uitsluitend een WA-dekking voor uw auto kan leiden tot aanzienlijke financiële schade door oorzaken waar u helemaal niets aan kunt doen.

Hoe is uw inflatie?

Het is alweer half januari, de meeste nieuwjaarsborrels zitten er op. Bijna iedereen is weer volop aan het werk. Wij hebben ook dit keer de nodige informatie voor u verzameld. Voor het eerst sinds jaren zien we dat de inflatie weer hoger is dan 1%. Wat dit voor u betekent kunt u lezen in onze nieuwsbrief. Verder komt het onderwerp garantie aan bod en leest u hoe groot de gevolgen kunnen zijn van het niet juist of onvolledig informeren van uw nieuwe verzekeraar over bijvoorbeeld uw gezondheid. Wij wensen u veel leesplezier!

“Garantie tot de voordeur” is een kreet die u vast weleens hebt gehoord… of zelf heeft geroepen. Als u een nieuw product koopt heeft u in veel gevallen garantie. Maar voor hoe lang? En zijn er zaken die buiten de garantie vallen?

Lees verder

“De inflatie is afgelopen maand gestegen. Duurder werden benzine en buitenlandse vakanties”. U kunt dan denken: “Ik fiets altijd en blijf met vakantie in Nederland, dus mij treft dit niet.” Maar op langere termijn heeft inflatie een effect waar u zich beter goed op kunt voorbereiden.

Lees verder >>

Als u een schenking wilt doen aan bijvoorbeeld (een van) uw kinderen, kan dat, onder voorwaarden belastingvrij.

Lees verder >>

Een nieuwe verzekering afsluiten lijkt zo eenvoudig. Maar neem voldoende tijd bij het invullen van uw gegevens! Wij vertellen u graag waarom.

Lees verder >>

Ook in 2018 blijven wij u graag informeren over financiële ontwikkelingen

Wat heeft private lease van uw auto te maken met uw hypotheek?

Private lease wordt snel populair
Steeds meer particulieren schaffen hun auto aan via private lease. Het is gebruikelijk dat men een nieuwe auto krijgt en voor een aantal jaren maandelijks een vast bedrag betaalt. In dit bedrag zitten de kosten van de auto, onderhoud, wegenbelasting en verzekeringen. De benzine (en de bekeuringen!) moet de gebruiker zelf betalen. Nadat de leasetermijn is verstreken, levert de consument de auto weer in. Eventueel kan daarna een nieuwe leaseovereenkomst worden aangegaan waarbij opnieuw een nieuwe auto ter beschikking komt. Het aantrekkelijke voor de consument is dat hij zekerheid heeft over het bedrag dat hij maandelijks kwijt is aan zijn auto en niet geconfronteerd wordt met de kosten van onverwachte reparaties.

Private lease is een lening en telt mee bij bepalen maximale hypotheek
Een private lease is feitelijk een lening. Sinds 2016 wordt elke private (auto) lease geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Hierbij wordt het leasebedrag uitgesplitst in het bedrag dat bestemd is voor de financiering van de aanschaf van de auto en het bedrag dat bestemd is voor onderhoud en wegenbelasting.

Stel dat het leasebedrag €300,– per maand bedraagt en de leaseperiode 60 maanden is. Dan is de totale waarde van het leasecontract dus €18.000. Hiervan wordt 65 % toegerekend aan de financiering van de auto. Dat is dus €11.700. De geldverstrekker moet vervolgens bij het bepalen van het maximale bedrag waarvoor een hypotheek kan worden verstrekt, rekening houden met deze schuld. Vanwege dit leasecontract kan fors minder aan hypotheek worden geleend dan zonder deze private lease. Als grove vuistregel kan worden aangenomen dat bij private lease er 2,5 tot 3 maal de cataloguswaarde van de geleasede auto minder geleend kan worden. Bij een leasebedrag van €300 heb je het in de praktijk over een auto van gemiddeld rond de €25.000. In dit voorbeeld betekent dit dat er rekening mee moet worden gehouden dat voor de financiering van de woning tussen de €62.500 en €75.000 minder aan hypotheek kan worden afgesloten.

Van plan een hypotheek af te sluiten?
Bent u van plan een woning te gaan kopen die u met een hypotheek wilt financieren? Of wilt u binnenkort uw hypotheek oversluiten? Dan is het waarschijnlijk verstandiger om nog even door te rijden met uw huidige auto en pas nadat de hypotheek is afgesloten na te gaan of er nog voldoende ruimte is voor de financiering van de auto via private lease. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Bel of mail ons. Wij zijn u graag van dienst.

 

Kapitaal overlijdensrisicoverzekering in laatste levensfase al gebruiken

De overlijdensrisicoverzekering
De overlijdensrisicoverzekering is in de kern een eenvoudig product. Een consument spreekt met een verzekeringsmaatschappij af dat, indien hij binnen een bepaalde periode komt te overlijden, de verzekeringsmaatschappij aan de nabestaanden een kapitaal zal uitkeren.

Dit is een zuiver kanscontract. Elk jaar betaalt de consument voor deze verzekering een premie. Komt de consument niet te overlijden, dan mag de verzekeraar alle ontvangen premies behouden. Komt de consument binnen de afgesproken periode wel te overlijden, dan moet de verzekeraar een (fors) kapitaal uitkeren. Vaak is dit kapitaal vele malen meer dan hij van de betreffende consument aan premies heeft ontvangen.

De hoogte van de premie hangt uiteraard af van de kans dat de consument binnen de afgesproken periode komt te overlijden. De kans dat iemand van 20 in de 30 jaar daarna komt te overlijden is veel kleiner dan dat bij iemand van 50. De premie voor een overlijdensrisicoverzekering van iemand van 50 jaar is dan ook hoger dan de premie van iemand van 20 jaar.

Zekerheid voor nabestaanden
De overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om financiële zekerheid te bieden aan de nabestaanden. Bijvoorbeeld om de hypotheeklening af te lossen zodat het gezin na het overlijden van de kostwinner in de woning kan blijven wonen. Of in het kader van een alimentatieverplichting. Bij overlijden eindigt namelijk ook de alimentatieverplichting. Indien de ex-partner hierdoor in de financiële problemen zou komen, dan kan in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen dat gedurende de periode dat er een alimentatieverplichting geldt er ook een overlijdensrisicoverzekering van kracht moet zijn.

Uitkering na overlijden. Maar soms eerder….
Van oudsher wordt bij een overlijdensrisicoverzekering het kapitaal uitgekeerd na het overlijden van degene op wiens leven de verzekering is afgesloten. Soms echter bestaat de wens om kort voor het overlijden al over een deel van het kapitaal te beschikken. Bijvoorbeeld om de kosten van thuiszorg te betalen of om een laatste wens in vervulling te laten gaan.

Nieuw is nu een overlijdensrisicoverzekering waarin dit mogelijk is. Indien de verzekerde jonger is dan 65 jaar en door een terminale ziekte de levensverwachting minder dan 12 maanden is, kan 50% van het verzekerde bedrag tot een maximum van €100.000 al worden opgenomen. Het restant wordt dan uitgekeerd na het overlijden van de persoon op wiens leven de verzekering is afgesloten.

Deze nieuwe ontwikkeling geeft in een moeilijke fase extra ruimte om beslissingen te kunnen nemen die op dat moment belangrijk zijn. Wilt u meer weten over deze nieuwe overlijdensrisicoverzekering, dan geven wij uiteraard graag uitgebreidere informatie.

 

Advies: gebruik de app KopieID

Identiteitsfraude
De digitale ontwikkeling brengt veel leuke en mooie dingen. Maar ook negatieve zaken. Identiteitsfraude is er hiervan één. Bij identiteitsfraude maakt iemand misbruik van de persoonsgegevens van een ander met de bedoeling om daar zelf beter van te worden. Bijvoorbeeld om goederen online te bestellen of een auto te huren en de eventuele verkeersboetes bij een ander te laten komen.

Schade en veel irritatie
Identiteitsfraude kan een hoop ellende tot gevolg hebben. Wanneer u hiervan het slachtoffer bent, zult u veel inspanningen moeten doen om aan te tonen dat u slachtoffer bent en geen dader. Vaak is dat nog heel lastig om te bewijzen. U weet het zeker. Maar hoe toont u het aan?

Voorkom ellende
U kunt zelf het risico verminderen dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude door voorzichtig te zijn met uw persoonsgegeven en niet zo maar een kopie van uw paspoort of rijbewijs af te staan. De overheid wil u daarbij helpen en heeft daarvoor een hele handige app ontwikkeld: KopieID. Informatie en een kort instructiefilmpje vindt u op de volgende site: https://goo.gl/Ug5CTc

Via de app KopieID kunt u zelf een foto maken van uw identiteitsbewijs. Vervolgens kunt u die gegevens die de ontvanger niet hoeft te zien zwart maken. Hiermee beschermt u uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer. Nadat de foto is gemaakt, kunt u aangeven voor welke organisatie deze foto bestemd is en wat het doel hiervan is. Dit wordt als “watermerk” over de foto geplakt. Vervolgens kunt u de foto per mail verzenden aan de partij die om uw gegevens heeft gevraagd.

Misschien klinkt het wat ingewikkeld. Maar echt de app is heel gebruiksvriendelijk. Ons advies: kijk even naar het filmpje in bovenstaande link en download de app.

 

Opzet niet verzekerd onder AVP

Niet alles is verzekerd.
Bij een AVP zijn niet alle situaties waarin u aansprakelijk bent voor schade aan derden verzekerd. Een belangrijke beperking is bijvoorbeeld schade die u met een auto of bromfiets veroorzaakt. Daarnaast dekt de verzekering niet de schade die u veroorzaakt terwijl u bedrijfs- of beroepsmatig bezig was. Ook over opzet bepalen de verzekeringsvoorwaarden, zoals we hierna zullen zien, iets.

De “kleine letters” zijn echt nodig
Het zal duidelijk zijn dat verzekeraars er weinig voor voelen om schade die iemand opzettelijk veroorzaakt te vergoeden. Een voetbalvandaal die na het verliezen van zijn cluppie de ramen van een aantal winkels kapot gooit kan – wanneer hij door de politie wordt “opgepakt” en de kapotte ramen moet vergoeden – niet naar zijn AVP verzekeraar gaan met de vraag: ”Mag ik effe vangen”.

Toch blijkt het lastig te zijn dit goed in de polisvoorwaarden te formuleren, zoals recent bleek in een vonnis van de Rechtbank Midden- Nederland. Het ging hier om een verzekerde die een politieagent bij een aanhouding opzettelijk getrapt had, waardoor deze letsel opliep. Voor de hierdoor ontstane schade deed de “schopper” vervolgens een beroep op zijn AVP. De verzekeraar in kwestie wees deze schade af. In de voorwaarden van de verzekering had de verzekeraar namelijk klip en klaar opgenomen: Veroorzaakt u de schade met opzet? Dan betalen we niet voor de schade. Dit lijkt een heel heldere tekst. Toch moest de verzekeraar in deze zaak betalen. Want de rechter gaf de “schopper” gelijk toen deze stelde dat hij misschien wel opzettelijk had geschopt, maar dat zijn opzet er niet op was gericht de agent letsel en dus schade toe te brengen! Je moet er maar opkomen om deze verzekeringsvoorwaarde zo te lezen!

Verzekeraars zullen hierop reageren door nadrukkelijker dan tot nu toe te bepalen dat schade veroorzaakt door een opzettelijke handeling die in strijd met de wet plaatsvond, niet door de verzekering wordt vergoed.

Bij verzekeringsvoorwaarden zijn de exacte formuleringen belangrijk. Dit voorbeeld laat zien dat ook verzekeringsmaatschappijen “de klos” zijn indien de voorwaarden niet helemaal goed zijn geformuleerd. Benieuwd naar de volledige uitspraak van de schoppende verdachte? Kijk op https://goo.gl/EFUdXq

 

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Ook aan het einde van het jaar blijven wij u graag adviseren

Alhoewel we ons in meer of mindere mate al aan het voorbereiden zijn op de feestdagen, mag uw financiële huishoudboekje niet worden vergeten. Kleine en grote keuzes of gebeurtenissen die u niet altijd in de hand hebt kunnen namelijk financieel impact op u hebben. In de maand december worden er extra veel online inkopen gedaan, maar pas op met impulsaankopen via sociale media. In onze nieuwsbrief vertellen wij u er meer over. Daarnaast zijn er altijd weer ontwikkelen op hypothekengebied om met u te delen. Leest u de nieuwsbrief daarom eens rustig door en doe er uw voordeel mee!

Tweede Kamer wil mogelijkheid beperkte aflossing hypotheek

Tot 2013 was het mogelijk om een hypotheek af te sluiten waarbij gedurende de looptijd van de hypotheek niets op de lening werd afgelost. Pas op het eind van de lening, vaak na 30 jaar, werd de lening in een keer afgelost. Huiseigenaren kozen voor deze leningsvorm onder meer omdat zij op deze wijze gedurende de gehele looptijd van de lening maximaal gebruik konden maken van de fiscaal gunstige hypotheekrenteaftrek.

2013: Volledige aflossing in 30 jaar

Tijdens de crisis in de afgelopen jaren daalden de koopprijzen van woningen sterk. Bij veel woningen ontstond een situatie waarbij de actuele waarde soms fors lager was dan het restant van de hypotheekschuld. Deze situatie wordt aangeduid met het begrip “onder water staande woningen”.

Sinds 2013 is de wet veranderd. Huizenbezitters die na 2013 een hypotheek afsloten en gebruik wilden maken van de hypotheekrenteaftrek, moeten verplicht een leningsvorm kiezen waarbij de gehele lening in 30 jaar wordt afgelost. Deze nieuwe hypotheken verplichten de huiseigenaar maandelijks zowel rente als aflossing te betalen.

Waarom moet een lening volledig worden afgelost in 30 jaar?

Meteen bij invoering van de verplichting om de lening in 30 jaar af te lossen hebben veel deskundigen hun vraagtekens bij deze verplichting gezet. Vooral voor jonge mensen die nog aan het begin van hun loopbaan staan en jonge gezinnen in “het spitsuur van hun leven” is de verplichting om maandelijks een bedrag te betalen om daarmee ook de lening af te lossen, zwaar. De vraag is dan ook welke noodzaak er is om van iemand die bij voorbeeld op zijn 25ste een woning koopt te eisen dat hij op zijn 55ste een woning bezit die volledig vrij is van hypotheek?

Aflossingsverplichting tot 70 %

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het kabinet oproept om de aflossingsverplichting te beperken tot 70 % van het hypotheekbedrag. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen CDA en D66 stemden tegen deze motie.

Indien het kabinet deze motie uitvoert, zal het vooral voor (jonge) starters op de woningmarkt gemakkelijker worden om de lasten verbonden aan een hypotheek op te brengen.

 

Als groep op vakantie? Extra aandacht voor de annuleringsverzekering!

Wanneer u een vakantiereis boekt, kunnen de kosten hiervan aanzienlijk zijn. Na de boeking kunnen er omstandigheden ontstaan waardoor u verhinderd bent om op het afgesproken moment op reis te gaan. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geworden of omdat de dag voor uw vertrek uw partner heeft aangegeven te willen scheiden. De reisorganisatie zal de door u betaalde reissom niet teruggeven. U heeft dan de nodige zorgen aan uw hoofd, geen vakantie en een aanzienlijk financiële schade.

Die financiële schade kunt u voorkomen door tijdig een annuleringsverzekering af te sluiten. Tijdig is op een moment waarop nog niet te voorzien was, dat u niet kon deelnemen aan de reis.

Groepsreis

Regelmatig maken wij mee dat relaties van ons als groep op reis gaan. Bijvoorbeeld de ouders die 40 jaar getrouwd zijn en hun kinderen “en aanhang” een mooie buitenlandse reis aanbieden. Voor die situaties is het belangrijk goed na te denken over de annuleringsverzekering.

Neem nu het voorbeeld van de reis die wordt aangeboden aan de kinderen “met aanhang”. Kort voor de reis komt een van de ouders van de partner van de zoon bij een verkeersongeval te overlijden. Uw schoondochter en ook de rest van het gezelschap heeft even geen zin meer in de reis. Bij een normale annuleringsverzekering zal de schoondochter een vergoeding krijgen voor het niet kunnen deelnemen aan de reis. De andere reisgenoten die geen familie zijn van de overledene kunnen in een dergelijk geval geen beroep doen op de annuleringsverzekering.

Groepsannuleringsverzekering

Via een speciale groepsannuleringsverzekering kan dit voorkomen worden. Indien de hele groep besluit om niet op reis te gaan is vergoeding mogelijk indien bijvoorbeeld:

 • Een van de deelnemers van de groep komt te overlijden of door ernstige ziekte de reis niet kan meemaken;
 • Eén niet meereizende persoon overlijdt die wel apart op de verzekering wordt vermeld.
 • De locatie door een van buiten komend onheil (bijvoorbeeld aardbeving) niet beschikbaar is.

Ons advies: gaat u als groep op reis, neem dan contact met ons op over een groepsannulereringsverzekering! Wij zullen u dan een passend advies geven.

 

Pas op met impulsaankopen via sociale media

Sociale media steeds vaker ingang voor reclame

Veel mensen zitten dagelijks op sociale media. Bedrijven die iets willen verkopen weten dat ook. Vandaar dat zij steeds vaker proberen om hun producten of diensten te verkopen via sociale media. Daarbij maken ze gebruik van technieken waardoor u precies die berichten krijgt waarvan de adverteerder weet dat u deze met extra belangstelling zult bekijken. Reclamemakers maken gebruik van allerlei knappe zoekmachines die de berichten die u op sociale media heeft geplaatst voortdurend analyseren en u aan de hand hiervan gericht aanbiedingen sturen.

Klaagt u op facebook over die vervelende muggen in huis? Grote kans dat u binnenkort “toevallig” een digitale reclame ontvangt voor hordeuren.

Pas op met impulsaankopen

De Autoriteit Consument & Markt is gestart met de campagne Bestel niet zomaar via sociale media”. Men is tot deze campagne gekomen omdat men ziet dat consumenten zich gemakkelijk laten verleiden tot impulsaankopen en soms tientallen of honderden euro’s betalen aan bedrijven die ze niet kennen. Wanneer het product bij levering toch net iets anders is dan digitaal is aangeboden, is het vaak lastig in contact te komen met het bedrijf waarvan u het product gekocht heeft. Ook komt het te vaak voor dat er na betaling helemaal niets geleverd wordt. Digitaal lijkt soms leuk. Kopen bij de plaatselijke winkel waar u gewoon langs kunt gaan wanneer er iets niet klopt,  is vaak toch verstandiger.

Let op totaalbeeld bij verzekeringen

Wees zeker bij verzekeringen voorzichtig met digitale aanbiedingen. Wat zijn precies de verzekeringsvoorwaarden? Wanneer vindt er wel en geen uitkering plaats? Hoe hoog is het eigen risico? Hoe “soepel” is de aanbieder wanneer er daadwerkelijk schade plaatsvindt? Hoe sluit de ene verzekering aan op de andere verzekering? Zo maar een paar vragen die in de digitale reclames vaak onduidelijk blijven. Ons advies: maak het u gemakkelijk en neem contact met ons op. Klopt er toch iets niet? U weet ons kantoor te vinden. Onder genot van een kopje koffie zorgen wij ervoor dat alles weer goed geregeld wordt.

 

De uitvaart was toch iets duurder…..

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. In Nederland bedragen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, de gemiddelde uitvaartkosten circa €7.500. Dit is ongeveer €1.500 hoger dan de meeste mensen inschatten. Circa 66 % van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Maar bijna de helft hiervan heeft vervolgens een onvoldoende bedrag verzekerd voor een complete uitvaart.

Naast kosten uitvaart ook andere kosten

Veel mensen realiseren zich niet dat bij een overlijden er ook andere kosten zijn dan de kosten van de uitvaart. De kosten van de huur of de hypotheek zullen nog enige tijd doorlopen. Zo ook kunnen er ook andere kosten zijn die niet direct bij het overlijden stoppen.

De rust dat alles goed geregeld is

Een uitvaartverzekering is op de eerste plaats bedoeld om de kosten van een uitvaart te vergoeden. Voor veel mensen ligt de waarde van een uitvaartverzekering ook in het feit dat zij vastleggen op welke wijze de uitvaart moet plaatsvinden. Zij krijgen hierdoor de de rust dat financieel en inhoudelijk “alles’ is geregeld.

Overlijdensrisicoverzekering of overlijdensrisicoverzekering

Het is mogelijk om een verzekering af te sluiten die alleen de kosten van de uitvaart vergoedt. Is het belangrijk dat ook andere kosten worden vergoed, denk bijvoorbeeld aan de wens om de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen, dan kan een overlijdensrisicoverzekering meer passend zijn. Een optie kan zijn om de bestaande overlijdensrisicoverzekering iets te verhogen om daarmee ook de kosten van een uitvaart te kunnen financieren. Wilt u meer informatie? Een telefoontje of mail en wij verzorgen dit graag voor u.

Actuele onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn

Wijzigingen per 1 januari 2018 rondom hypotheken

Maximaal 100 % financieren

Vanaf 1 januari 2018 mag een geldverstrekker waar u een hypothecair krediet aanvraagt nog maar 100 % van de waarde van de woning financieren. Naast de koopprijs van de woning krijgt u ook te maken met andere kosten. Denk aan de kosten van de makelaar, overdrachtskosten, inrichting, etc. Indien u 100 % van de lening nodig heeft om de koopprijs van de woning te betalen, dan zult u deze andere kosten moeten financieren uit spaargeld of bijvoorbeeld via een lening bij een familie.

Verhoging NHG-grens

Een Nationale Hypotheek Garantie is een belangrijke voorziening indien u nadat de hypotheek is verstrekt te maken krijgt met calamiteiten, zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, waardoor u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Daarnaast krijgt u een korting op de hypotheekrente. Vanaf 1 januari 2018 kunt u onder voorwaarden een NHG garantie kopen voor hypotheken tot maximaal €265.000. In 2017 is dit maximum nog €245.000. Gaat u in uw nieuwe woning energiebesparende voorzieningen aanbrengen dan kan de Garantie zelfs worden verkregen tot een kostengrens van maximaal €280.900 (106% van de waarde van de woning).

Verlaging maximumtarief hypotheekrenteaftrek

Het maximale tarief waartegen u de hypotheekrente in 2018 mag aftrekken is 49,5 %. Dit geldt ook voor de kosten die u maakt voor de verwerving van de woning. Denk aan de advieskosten voor het verkrijgen van een hypotheek. Dit is vooral van belang voor mensen die nu al over de top van hun inkomen in de hoogste belastingschijf vallen. Voor 2018 zijn dat mensen met een inkomen van €68.507 of meer.

WOZ waarde

Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waarde peildatum. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting. Er moet rekening worden gehouden met een gemiddelde waardestijging van 5% tot 7 %. Het gaat hier dus feitelijk om de waarde per 1 januari 2017. Gelet op de stijging van de waarde in het afgelopen jaar zal ook de WOZ-waarde zoals die in januari 2019 wordt opgelegd weer hoger zijn, dan die u in de komende maand ontvangt.

 

Zich aansprakelijk voelen en aansprakelijk zijn: daar is verschil tussen

Schade door struikelen

U kunt zich de volgende situatie vast wel voorstellen. U bent bij kennissen op bezoek. Op enig moment stapt u op van de bank om even naar de gastheer in de keuken te lopen. U struikelt en valt en in uw val beschadigt u de salontafel. Gelukkig is er met u niets aan de hand, maar de glasplaat van de salontafel is stuk. Vervelend!

 

Bent u ook aansprakelijk?

De meeste mensen zullen zich voor deze schade aansprakelijk voelen. Immers “hun” val veroorzaakte de schade aan de salontafel. Waarschijnlijk biedt u ook aan om de schade te vergoeden. Gelukkig heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren afgesloten die juist dekking verleent voor schade die u aan derden toebrengt waarvoor u aansprakelijk bent. Waarvoor u aansprakelijk bent, dat is iets anders dan schade die door u is veroorzaakt.

U bent pas juridisch aansprakelijk voor deze schade wanneer u een verwijt kan worden gemaakt.  De kernvraag is dan ook of u een verwijt kan worden gemaakt dat u gestruikeld bent. Als u niets verweten kan worden, bent u ook juridisch niet aansprakelijk. En wanneer u juridisch niet aansprakelijk bent, kunt u geen beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren! Ook al vindt u vanuit moreel oogpunt dat u de schade aan de salontafel wel aan uw kennissen moet vergoeden.

Uitspraak geschillencommissie

Deze casus stond onlangs centraal in een klacht tegen een verzekeringsmaatschappij die door een consument was ingediend. De consument was gestruikeld en had hierdoor schade aan een salontafel veroorzaakt. De verzekeraar in kwestie weigerde een uitkering op grond van de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren omdat de consument volgens haar juridisch niet aansprakelijk was. De hele uitspraak kunt u lezen op https://goo.gl/Tz3pdr.

In deze casus oordeelde de geschillencommissie ten gunste van de consument. De commissie oordeelde dat struikelen op zichzelf niet verwijtbaar is, maar in dit geval was de consument gestruikeld, omdat hij bij het lopen voortdurend naar buiten had gekeken in plaats van te kijken waar hij liep. Dat is verwijtbaar en maakt de klager inderdaad ook juridisch aansprakelijk. Met als gevolg dat de schade toch vergoed moet worden door de verzekeraar van de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren.

Deze casus maakt het verschil helder tussen aansprakelijk voelen en aansprakelijk zijn. Ook toont het voorbeeld aan hoe belangrijk het is, dat u bij een schade kunt terugvallen op onze deskundige medewerkers in de situatie waarin een verzekeraar in eerste instantie meent dat de geclaimde schade niet onder de dekking van een verzekering valt, terwijl er goede gronden zijn om te menen dat dit wel zo is. Het is onze taak om u ook bij een schade terzijde te staan en te bevorderen dat de verzekeraar die uitkering doet waar u volgens de verzekeringsvoorwaarden recht op heeft.

Voorzichtig met opladers mobiele telefoons en tablets

Veel gevaarlijke opladers

In juli 2016 heeft de Voedsel en Warenautoriteit, NVWA, geconstateerd dat meer dan de helft van de in Nederland verkochte USB-opladers voor mobiele telefoons niet aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. Van de 41 onderzochte opladers is per direct de verkoop van 24 opladers verboden. Bij een onveilige oplader is er kans op brand, smelten en zelfs elektrocutie.

Schade aan apparatuur

Een niet goed functionerende oplader kan schade toebrengen aan de apparatuur die wordt opgeladen. Deze schade is meestal niet verzekerd en is heel lastig te verhalen op de leverancier van de oplader.

Brand aan uw woning

Inmiddels is gebleken dat steeds meer woningbranden ontstaan door oververhitting van de batterij van een tablet of oplader. Bij de helft van de branden in woningen is de oorzaak terug te voeren op elektronische apparaten. Naast oververhitting gaat het ook om kortsluiting, verouderde bedrading en het niet regelmatig verwijderen van het stof in de stoffilter in apparaten, zoals de droogmachine. 

Tips rondom opladers

Tips om risico’s bij het gebruik van opladers te voorkomen:

 • Koop alleen opladers van gerenommeerde fabrikanten.
 • Is een apparaat opgeladen, trek dan de stekker uit het stopcontact.
 • Leg bij het opladen de apparatuur op een niet brandbare plek bij voorkeur met een harde ondergrond. (Dus bijvoorbeeld niet onder het hoofdkussen tijdens het slapen).

Verdere adviezen om brand rondom elektronische apparatuur te voorkomen zijn onder meer:

 • Koppel verlengsnoeren niet aan elkaar om meer apparaten van elektriciteit te kunnen voorzien.
 • Haal het stof uit uw droger en onder de afwasmachine vandaan.

Ook binnen andere elektronische apparatuur kan stofophoping plaatsvinden. Wees hier alert op. Stof zorgt ervoor dat warmte niet weg kan en dat vergroot het risico op brand.

Fiscaal voordeel bij groen beleggen

Beleggen is geen sparen

Bij groen beleggen krijgt u te maken met de normale risico’s die aan beleggen zijn verbonden: koersen kunnen stijgen en dalen. Ook geldt, net als voor alle beleggingen, dat het deposito en garantiestelsel niet van toepassing is. Bij sparen geldt deze garantie over het algemeen wel tot een maximum van €100.000 per rekeninghouder per bank. Daarnaast geldt er een aanvullende garantie voor deposito’s die tijdelijk worden aangehouden in verband met de aan- en verkoop van een huis. Dat is maximaal €500.000 tot drie maanden na de storting. Dit komt bovenop de reguliere dekking van €100.000.

Beperkt aantal partijen

Om het fiscale voordeel te kunnen bieden moeten de groenfondsen minimaal 70 % van hun vermogen besteden aan duurzame beleggingen. Het klinkt misschien merkwaardig, maar veel fondsen hebben moeite om voldoende solide projecten te vinden om in te beleggen. Daarbij komt ook nog dat de belangstelling van spaarders om duurzaam te gaan beleggen groeit. Dit heeft tot gevolg dat de geldstroom die naar deze groenfondsen vloeit snel stijgt, terwijl het aantal projecten waarin geïnvesteerd kan worden, beperkt is. Sommige fondsen gaan daarom tegen het eind van het jaar ‘op slot’. Dit betekent dat ze voorlopig geen nieuwe inleg aannemen.  Er zijn echter nog steeds fondsen open zoals bijvoorbeeld het ASN Groenprojectenfonds https://goo.gl/vpbCvV.  De Belastingdienst heeft op haar site een overzicht gepubliceerd van de fondsen waarvoor het hier behandelde fiscale voordeel van toepassing is:  https://goo.gl/vtLwrs

Er gaat veel veranderen in 2018

Er gaat veel veranderen in 2018 | Nieuwsbrief 11-2017.1
Via onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van veranderingen die voor uw financiële toekomst belangrijk kunnen zijn. Twee onderwerpen die we deze keer onder uw aandacht willen brengen gaan over wetgeving die op 1 januari 2018 ingaat. Ook informeren wij u over eventuele nadelige consequenties als u lid wordt van een Vereniging van Eigenaren en daarbij een aantal zaken over het hoofd ziet. Leest u de nieuwsbrief eens rustig door. Hebben veranderingen invloed op uw situatie? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee over uw financiële toekomst.

Op het gebied van hypotheken gaat veel veranderen
In de komende tijd gaat er op het gebied van hypotheken veel veranderen. Een aantal van deze veranderingen zetten wij voor u op een rijtje.

Hogere hypotheekgarantie mogelijk
In bepaalde situaties kunt u een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten. Deze garantie is belangrijk indien u te maken krijgt met echtscheiding of werkloosheid waardoor u tijdelijk of definitief niet meer de hypotheeklasten kunt dragen. In 2018 kunt u deze garantie aanschaffen voor de aankoop van een woning tot € 265.000,00. In 2017 ligt deze grens op € 245.000,00.

Tweede inkomen telt voor 70% mee
Jaarlijks geeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Nibud, adviezen aan geldverstrekkers en overheid over de criteria die kunnen worden gehanteerd bij het bepalen van het maximale bedrag dat mensen kunnen lenen. Deze adviezen worden meestal overgenomen. Voor 2017 adviseerde het NIBUD om bij het bepalen van de maximale financiering bij tweeverdieners het tweede inkomen voor 60% mee te tellen. Voor 2018 adviseert het NIBUD dit percentage te stellen op 70%. Hierdoor wordt het voor tweeverdieners net iets makkelijker om een woning te financieren.

Maximaal 100% van de waarde
In 2018 mag de maximale financiering van de woning maximaal 100% van de waarde van de woning zijn. Bij de aankoop van een woning krijgt u naast de aankoopprijs te maken met andere kosten. Denk aan de kosten van verhuizen, de inrichting, de notaris, makelaar, het advies, de bemiddeling van de hypotheek etc. Deze kosten boven de waarde van de woning kunnen echter niet meer via een hypotheek worden geleend.

Geldverstrekkers kunnen de waarde van de woning op verschillende manieren vaststellen. Gebruikelijk is dit op een van de volgende manieren:
•De koopprijs van de woning;
•De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten nutsvoorzieningen;
•De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw.

Afvlakking aftrek hypotheekrenteaftrek
In de hoge inkomensschijf wordt het maximale percentage waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is, verder stapsgewijs verlaagd in een versneld tempo.

Vanaf 2020 zal de afbouw 3% per jaar bedragen, zodat in 2023 het maximale percentage nog 36,93% bedraagt, gelijk aan het percentage in de lage inkomensschijf. In de komende jaren kan dit betekenen dat uw netto woonlasten hoger worden. Wij kunnen u laten zien wat het effect in uw situatie op langere termijn is.

Naast deze zijn er nog andere veranderingen die mogelijk voor u relevant zijn indien u overweegt een woning te kopen. Ons advies is om in een zo vroeg mogelijk stadium met ons te overleggen. Wij kunnen u dan een goede indicatie geven of en zo ja voor welk bedrag een hypotheek in uw situatie haalbaar is. Hierdoor kunt u gericht zoeken naar een voor u passende woning. Meer weten? Neem gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Wijziging huwelijkse voorwaarden kan leiden tot schenkbelasting
Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Anders dan nu blijft het privévermogen dat partners bij het huwelijk dat na 1 januari 2018 tot stand komt ook privé. Dat geldt ook voor nalatenschappen die een van de partners tijdens het huwelijk ontvangen. Ook hier geldt dit weer alleen voor huwelijken die na 1 januari 2018 tot stand zijn gekomen.

Voor huwelijken die voor 1 januari 2018 tot stand zijn gekomen is deze situatie anders. Bij deze huwelijken geldt dat het gehele vermogen dat de partners bij het aangaan van het huwelijk privé bezitten, door het huwelijk tot de gemeenschap van goederen gaan behoren. Bij scheiding hebben beide partners dan recht op 50% van dit vermogen.

Is dit niet de wens van de partners dan is het mogelijk om deze gemeenschap uit te sluiten door huwelijkse voorwaarden te maken. Hierdoor kan bereikt worden dat de privévermogens bij een scheiding niet gedeeld hoeven te worden met de andere partner. Bij circa 25% van de huwelijken is sprake van huwelijkse voorwaarden.

Er kunnen redenen zijn waarom partners die gehuwd zijn op huwelijkse voorwaarden deze willen omzetten in ‘normale’ gemeenschap van goederen. We geven hiervan een voorbeeld.

Een partner start een onderneming. Om de continuïteit van zijn onderneming niet in gevaar te brengen indien er sprake is van een echtscheiding wordt er gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Daarbij wordt bepaald dat de onderneming tot het vermogen van de partner ‘ondernemer’ hoort. De ontwikkeling van de onderneming verloopt voorspoedig. Zo ook het huwelijk. Op het moment dat de ondernemer 65 jaar is, heeft de onderneming een waarde van 1 miljoen euro. In het testament staat dat als de ondernemer komt te overlijden zijn hele nalatenschap aan diens partner toevalt.

Indien de ondernemer op 65-jarige leeftijd komt te overlijden dan erft diens partner dus 1 miljoen euro. Hierover moet erfbelasting worden betaald. Indien de ondernemer echter bijvoorbeeld op 64-jarige leeftijd de huwelijke voorwaarden had omgezet in een gemeenschap van goederen dan was op dat moment de onderneming voor 50% van de partner geworden. Bij het overlijden van de ondernemende partner krijgt de langstlevende partner dan het eigen aandeel van €500.000,00 en erft de langstlevende partner het aandeel van de overleden partner dat ook €
500.000,00 bedraagt. In plaats van over 1 miljoen hoeft er door een wijziging van de huwelijkse voorwaarden nog maar over €500.000,00 erfbelasting worden betaald.

Hierbij geldt vanaf 1 januari 2018 wel een aandachtspunt. Feitelijk is er in deze situatie sprake van een schenking. Immers, de ene partner geeft de helft van de waarde van de onderneming aan de andere partner. Over deze schenking moet schenkingsbelasting worden betaald tenzij het vermogen in de huwelijksgemeenschap wordt samengevoegd tot een verdeling van 50% voor iedere echtgenoot.

Schenkbelasting is ook verschuldigd indien het aandeel van de echtgenoot met het minste vermogen hoger wordt dan 50% of indien het aandeel van de echtgenoot met het meeste vermogen in het totale vermogen toeneemt. Het meerdere boven de 50% respectievelijk de toename van het belang wordt dan aangemerkt als schenking waarover schenkingsbelasting voldaan moet worden.
Het is verstandig periodiek met uw notaris uw huwelijkse voorwaarden en testament te actualiseren. Wet- en regelgeving veranderen regelmatig. Vaak kunnen met relatief eenvoudige regelingen belastingbesparingen worden bereikt.

Overigens had in het voorbeeld hierboven de ondernemende partner ook op bijvoorbeeld 40-jarige leeftijd kunnen overlijden. Op dat moment had, in dit voorbeeld, de langstlevende partner over de volle waarde van de onderneming erfbelasting moeten betalen. In dit soort situaties adviseren wij vaak om een aanvullende overlijdensverzekering af te sluiten. Met de uitkering van deze verzekering kan de langstlevende partner dan de erfbelasting betalen. Dat kan voor de continuïteit van de onderneming belangrijk zijn indien de langstlevende partner deze onderneming wil voortzetten maar geen of onvoldoende liquiditeiten heeft om de erfbelasting te betalen.

Stap niet zomaar in het bestuur van een VvE
Woont u in een appartement? Dan woont u in een gebouw met meerdere zelfstandige woningen. Zo’n gebouw moet bij wet een Vereniging van Eigenaren, VvE, hebben. Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat er circa 150.000 VvE’s zijn. Zoals elke vereniging moet ook deze vereniging een bestuur hebben. De kans is groot dat op enig moment ook op u een beroep wordt gedaan om bestuurder te worden. Vaak met de mededeling dat ‘het niet zoveel tijd kost’. Dat laatste mag waar zijn. Toch adviseren wij u om niet zomaar tot een bestuur van een VvE toe te treden.

Vanaf 1 januari 2018 verandert de wet namelijk. De VvE’s moeten vanaf die datum een minimale reservering in kas hebben om groot onderhoud aan het pand te betalen. Deskundigen schatten dat maar liefst 50% van de huidige VvE’s in de afgelopen jaren onvoldoende reserves hebben opgebouwd.

Heeft een bestuur verzuimd om voldoende reserves aan te leggen dan kan dat onder omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder.

Ons advies is daarom om, voordat u besluit om bestuurder van een VvE te worden, eerst overleg met ons te hebben. Wij zullen dan onderzoeken of de vereniging beschikt over een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waardoor uw privévermogen voldoende beschermd wordt indien u als bestuurder toch aansprakelijk wordt gesteld.

Heeft u het voornemen om een appartement te kopen? Dan is ons advies om een goed onderzoek te doen naar de vraag of er een voldoende groot reservefonds is. Want koopt u het pand in bijvoorbeeld januari en in maart blijken er grote uitgaven te moeten worden gedaan terwijl er onvoldoende in kas zit, dan wordt het tekort over alle bewoners omgeslagen. Hierbij maakt het niet uit dat u pas 3 maanden eigenaar bent en dus niets kunt doen aan het tekort dat in het verleden is ontstaan.

Uw auto in brand gestoken. En dan?
In de eerste maanden van 2017 zijn er in totaal maar liefst 2.808 autobranden geregistreerd. Dit is het hoogste aantal in vijf jaar. Het is echt niet zo dat auto’s opeens vaker dan in het verleden in brand vliegen. In verreweg de meeste gevallen is er sprake van opzettelijke brandstichting door een onbekende dader.

Is de auto casco verzekerd dan zal de verzekeraar de schade vergoeden. Dat geldt ook bij een beperkt cascoverzekering, waarbij de uitkering dan vaak wel beperkt is tot de dagwaarde van de auto. Heeft u echter een WA-verzekering voor uw auto dan zal uw verzekeraar geen uitkering verlenen. De schade aan uw auto komt dan volledig voor uw eigen rekening.

Uiteraard is dit zuur. De kans dat de dader bekend raakt is beperkt. Als dit al het geval is, is de kans dat u uw schade op deze dader kunt verhalen nog beperkter. Van ‘een kale kip kun je immers niet plukken’.

Er zijn weinig maatregelen die u kunt nemen om brandstichting te voorkomen. Heeft u een eigen garage waarin u de auto kunt parkeren dan is de kans op risico van brandstichting beperkt. Heeft u geen garage, dan kunt u de auto zo veel mogelijk onder of dicht bij een lantaarnpaal parkeren. Pyromanen opereren liever niet in het zicht.

Overweegt u uw beperkt-casco verzekering om te zetten naar een WA-verzekering, overleg dan met ons wat de voor- en nadelen van deze keuze zijn. Wij zullen daarbij uiteraard kijken naar de dagwaarde van de auto. Maar ook met u bespreken in hoeverre u het totale verlies van uw auto door brand of diefstal kunt opvangen uit eigen middelen.

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) / Aangesloten bij KiFiD