Wijzigingen per 1 januari 2018 rondom hypotheken

Maximaal 100 % financieren

Vanaf 1 januari 2018 mag een geldverstrekker waar u een hypothecair krediet aanvraagt nog maar 100 % van de waarde van de woning financieren. Naast de koopprijs van de woning krijgt u ook te maken met andere kosten. Denk aan de kosten van de makelaar, overdrachtskosten, inrichting, etc. Indien u 100 % van de lening nodig heeft om de koopprijs van de woning te betalen, dan zult u deze andere kosten moeten financieren uit spaargeld of bijvoorbeeld via een lening bij een familie.

Verhoging NHG-grens

Een Nationale Hypotheek Garantie is een belangrijke voorziening indien u nadat de hypotheek is verstrekt te maken krijgt met calamiteiten, zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, waardoor u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Daarnaast krijgt u een korting op de hypotheekrente. Vanaf 1 januari 2018 kunt u onder voorwaarden een NHG garantie kopen voor hypotheken tot maximaal €265.000. In 2017 is dit maximum nog €245.000. Gaat u in uw nieuwe woning energiebesparende voorzieningen aanbrengen dan kan de Garantie zelfs worden verkregen tot een kostengrens van maximaal €280.900 (106% van de waarde van de woning).

Verlaging maximumtarief hypotheekrenteaftrek

Het maximale tarief waartegen u de hypotheekrente in 2018 mag aftrekken is 49,5 %. Dit geldt ook voor de kosten die u maakt voor de verwerving van de woning. Denk aan de advieskosten voor het verkrijgen van een hypotheek. Dit is vooral van belang voor mensen die nu al over de top van hun inkomen in de hoogste belastingschijf vallen. Voor 2018 zijn dat mensen met een inkomen van €68.507 of meer.

WOZ waarde

Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waarde peildatum. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting. Er moet rekening worden gehouden met een gemiddelde waardestijging van 5% tot 7 %. Het gaat hier dus feitelijk om de waarde per 1 januari 2017. Gelet op de stijging van de waarde in het afgelopen jaar zal ook de WOZ-waarde zoals die in januari 2019 wordt opgelegd weer hoger zijn, dan die u in de komende maand ontvangt.

 

Zich aansprakelijk voelen en aansprakelijk zijn: daar is verschil tussen

Schade door struikelen

U kunt zich de volgende situatie vast wel voorstellen. U bent bij kennissen op bezoek. Op enig moment stapt u op van de bank om even naar de gastheer in de keuken te lopen. U struikelt en valt en in uw val beschadigt u de salontafel. Gelukkig is er met u niets aan de hand, maar de glasplaat van de salontafel is stuk. Vervelend!

 

Bent u ook aansprakelijk?

De meeste mensen zullen zich voor deze schade aansprakelijk voelen. Immers “hun” val veroorzaakte de schade aan de salontafel. Waarschijnlijk biedt u ook aan om de schade te vergoeden. Gelukkig heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren afgesloten die juist dekking verleent voor schade die u aan derden toebrengt waarvoor u aansprakelijk bent. Waarvoor u aansprakelijk bent, dat is iets anders dan schade die door u is veroorzaakt.

U bent pas juridisch aansprakelijk voor deze schade wanneer u een verwijt kan worden gemaakt.  De kernvraag is dan ook of u een verwijt kan worden gemaakt dat u gestruikeld bent. Als u niets verweten kan worden, bent u ook juridisch niet aansprakelijk. En wanneer u juridisch niet aansprakelijk bent, kunt u geen beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren! Ook al vindt u vanuit moreel oogpunt dat u de schade aan de salontafel wel aan uw kennissen moet vergoeden.

Uitspraak geschillencommissie

Deze casus stond onlangs centraal in een klacht tegen een verzekeringsmaatschappij die door een consument was ingediend. De consument was gestruikeld en had hierdoor schade aan een salontafel veroorzaakt. De verzekeraar in kwestie weigerde een uitkering op grond van de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren omdat de consument volgens haar juridisch niet aansprakelijk was. De hele uitspraak kunt u lezen op https://goo.gl/Tz3pdr.

In deze casus oordeelde de geschillencommissie ten gunste van de consument. De commissie oordeelde dat struikelen op zichzelf niet verwijtbaar is, maar in dit geval was de consument gestruikeld, omdat hij bij het lopen voortdurend naar buiten had gekeken in plaats van te kijken waar hij liep. Dat is verwijtbaar en maakt de klager inderdaad ook juridisch aansprakelijk. Met als gevolg dat de schade toch vergoed moet worden door de verzekeraar van de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren.

Deze casus maakt het verschil helder tussen aansprakelijk voelen en aansprakelijk zijn. Ook toont het voorbeeld aan hoe belangrijk het is, dat u bij een schade kunt terugvallen op onze deskundige medewerkers in de situatie waarin een verzekeraar in eerste instantie meent dat de geclaimde schade niet onder de dekking van een verzekering valt, terwijl er goede gronden zijn om te menen dat dit wel zo is. Het is onze taak om u ook bij een schade terzijde te staan en te bevorderen dat de verzekeraar die uitkering doet waar u volgens de verzekeringsvoorwaarden recht op heeft.

Voorzichtig met opladers mobiele telefoons en tablets

Veel gevaarlijke opladers

In juli 2016 heeft de Voedsel en Warenautoriteit, NVWA, geconstateerd dat meer dan de helft van de in Nederland verkochte USB-opladers voor mobiele telefoons niet aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. Van de 41 onderzochte opladers is per direct de verkoop van 24 opladers verboden. Bij een onveilige oplader is er kans op brand, smelten en zelfs elektrocutie.

Schade aan apparatuur

Een niet goed functionerende oplader kan schade toebrengen aan de apparatuur die wordt opgeladen. Deze schade is meestal niet verzekerd en is heel lastig te verhalen op de leverancier van de oplader.

Brand aan uw woning

Inmiddels is gebleken dat steeds meer woningbranden ontstaan door oververhitting van de batterij van een tablet of oplader. Bij de helft van de branden in woningen is de oorzaak terug te voeren op elektronische apparaten. Naast oververhitting gaat het ook om kortsluiting, verouderde bedrading en het niet regelmatig verwijderen van het stof in de stoffilter in apparaten, zoals de droogmachine. 

Tips rondom opladers

Tips om risico’s bij het gebruik van opladers te voorkomen:

  • Koop alleen opladers van gerenommeerde fabrikanten.
  • Is een apparaat opgeladen, trek dan de stekker uit het stopcontact.
  • Leg bij het opladen de apparatuur op een niet brandbare plek bij voorkeur met een harde ondergrond. (Dus bijvoorbeeld niet onder het hoofdkussen tijdens het slapen).

Verdere adviezen om brand rondom elektronische apparatuur te voorkomen zijn onder meer:

  • Koppel verlengsnoeren niet aan elkaar om meer apparaten van elektriciteit te kunnen voorzien.
  • Haal het stof uit uw droger en onder de afwasmachine vandaan.

Ook binnen andere elektronische apparatuur kan stofophoping plaatsvinden. Wees hier alert op. Stof zorgt ervoor dat warmte niet weg kan en dat vergroot het risico op brand.

Fiscaal voordeel bij groen beleggen

Beleggen is geen sparen

Bij groen beleggen krijgt u te maken met de normale risico’s die aan beleggen zijn verbonden: koersen kunnen stijgen en dalen. Ook geldt, net als voor alle beleggingen, dat het deposito en garantiestelsel niet van toepassing is. Bij sparen geldt deze garantie over het algemeen wel tot een maximum van €100.000 per rekeninghouder per bank. Daarnaast geldt er een aanvullende garantie voor deposito’s die tijdelijk worden aangehouden in verband met de aan- en verkoop van een huis. Dat is maximaal €500.000 tot drie maanden na de storting. Dit komt bovenop de reguliere dekking van €100.000.

Beperkt aantal partijen

Om het fiscale voordeel te kunnen bieden moeten de groenfondsen minimaal 70 % van hun vermogen besteden aan duurzame beleggingen. Het klinkt misschien merkwaardig, maar veel fondsen hebben moeite om voldoende solide projecten te vinden om in te beleggen. Daarbij komt ook nog dat de belangstelling van spaarders om duurzaam te gaan beleggen groeit. Dit heeft tot gevolg dat de geldstroom die naar deze groenfondsen vloeit snel stijgt, terwijl het aantal projecten waarin geïnvesteerd kan worden, beperkt is. Sommige fondsen gaan daarom tegen het eind van het jaar ‘op slot’. Dit betekent dat ze voorlopig geen nieuwe inleg aannemen.  Er zijn echter nog steeds fondsen open zoals bijvoorbeeld het ASN Groenprojectenfonds https://goo.gl/vpbCvV.  De Belastingdienst heeft op haar site een overzicht gepubliceerd van de fondsen waarvoor het hier behandelde fiscale voordeel van toepassing is:  https://goo.gl/vtLwrs

Please follow and like us:
Actuele onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *