Bedrijfsvisie

 

De organisatie
All Finance is een  professionele organisatie gekenmerkt door een eerlijke, open en klantgerichte cultuur.

De organisatie is “mean en lean” (Gericht op het elimineren en voorkomen van verspillingen en het aanbrengen van gerichte focus die resulteert in verhoogde productiviteit, kwaliteit en resultaten).

Hiernaast werken we met een gezonde ondernemersgeest en creatieve oplossingsgerichtheid en hebben o.a. een erkende hypothecaire planner, en assurantie specialisten in eigen dienst.

Met behulp van een eigen back-office worden alle administratieve zaken verzorgd.

Onze visie
Door de snel ontwikkelende veranderingen in de financiële wereld (vaak ingegeven door overheidregulering en internationale financiële partijen en markten) nauwlettend te volgen en onze medewerkers daarin te coachen en te trainen zijn wij in staat om elke dag het beste financiële advies aan onze klanten te geven.

Onze dienstverlening en werkwijze
Door doorlopende kennisvergroting (opleiding en training) zorgen we dagelijks voor een optimale dienstverlening met betrekking tot advies in schade- en levensverzekeringen, hypotheken en overige financiële zaken.

Nadat u met ons in contact bent gekomen worden in eerste instantie uw wensen geïnventariseerd en ook onze dienstverleningsmogelijkheden met u doorgesproken.  Deze eerste stappen en daaruit voortvloeiende afspraken worden schriftelijk vastgelegd en met u besproken. De schriftelijke verslaglegging zal vervolgens uitmonden in een dienstverleningsdocument, opdrachtdocumenten en klantprofielen wat gezamenlijk ondertekend wordt voordat we verder gaan in het vervolg traject.

All Finance zal zorgdragen voor een uitgebreide analyse van uw wensen en doelstellingen en dit vervolgens vertalen naar bedieningsconcepten (particuliere en/of zakelijke analyses, hypotheekbegeleiding, fiscale ondersteuning, samenwerking en/of doorverwijzing naar specialisten zoals notaris, advocaat of accountant).

Onze dienstverlening is uitgebreid omschreven in onze dienstenwijzer en dienstverleningsdocument, opdrachtdocumenten, cliëntenovereenkomsten, cliëntprofielen en leveringsvoorwaarden. Deze onderwerpen zullen individueel worden besproken en toegelicht. Middels deze uitgebreide inventarisatie van uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden kunnen wij zorgdragen voor een optimale belangenbehartiging.

All Finance is specialist in financiële dienstverlening. We streven naar een optimale dienstverlening in de diverse segmenten binnen de financiële dienstverlening. Deze kwalitatieve hoogwaardige dienstverlening wordt erkend, door relaties en marktpartijen. Deze erkenning is noodzakelijk om ons vak goed te kunnen uitoefenen  en betekent voor u als relatie een kwaliteitsgarantie met betrekking tot onze dienstverlening.

Bij onderstaande brancheorganisaties en toezichthouders hebben wij een erkenning en we werken nauw met hen samen:
–           NVHP
–           AFM
–           KiFid.

Tot slot: waarom uw financiële zaken samen met All Finance beheren?

Reeds vele relaties (zowel particulieren al bedrijven) hebben een lange professionele, prettige en onderhoudende  samenwerking met ons. Op basis van onze kernwaarden: actueel, leergierig, persoonlijk, vertrouwelijk, betrokken en innovatief en diverse onderscheidende bedieningsconcepten hebben wij alles in huis voor een constructieve, gedegen en stabiele samenwerking waarbij u grip heeft op uw financiële zaken.

Overtuigd van onze organisatie en dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers en we helpen u graag verder met uw financiële zaken.

Dienstenwijzer inclusief privacy Paragraaf of kijk op downloads.